Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Ile kosztuje karta kredytowa?

Karta kredytowa pozwala szybko i wygodnie zaciągać zobowiązania w ramach przyznanego limitu kredytowego. Jej posiadacze mogą również unikać spłaty odsetek od pożyczonych pieniędzy. Sprawdzamy, jak działa karta kredytowa, ile kosztuje i czy faktycznie jest sposobem na darmowy kredyt.

Na koniec września 2022 r. na krajowym rynku znajdowało się niemal 5 mln kart kredytowych, a wartość kredytów zaciągniętych w rachunkach kart kredytowych wyniosła 13,99 mld zł- wynika z „Informacji o kartach płatniczych” przygotowanej przez Narodowy Bank Polski (NBP). Choć w obu przypadkach oznacza to spadek w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r., to karty kredytowe są nadal jednymi z podstawowych produktów finansowych, które oferowane są przez banki unowersalne.

Czym jest karta kredytowa?

Karta kredytowa to karta płatnicza, która pozwala jej posiadaczowi korzystać z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu kredytowego. Jest to produkt, który nie wymaga posiadania konta osobistego. Każda karta kredytowa posiada swój unikalny 16-cyfrowy numer, podzielony na cztery bloki po cztery cyfry każdy. Jest on nadrukowany lub wytłoczony na awersie „plastiku”.

Używając karty kredytowej podczas zakupów nie ma żadnego znaczenia, jaka kwota znajduje się na koncie osobistym jej posiadacza. Wszystkie wydatki obciążają limit kredytowy, który następnie musi być spłacony w odpowiednim terminie i na zasadach określonych w podpisanej umowie. Karta kredytowa łączy w sobie wygodę użytkowania karty debetowej oraz możliwość pożyczania pieniędzy bez konieczności każdorazowego składania wniosku – działa tu mechanizm wykorzystywany m.in. w debecie na koncie. Trzeba pamiętać, że kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu.

Karta kredytowa może być prostokątnym kawałkiem plastiku, ale może mieć również zdematerializowaną postać. W drugim przypadku mamy do czynienia z tzw. wirtualną kartą kredytową. Można za jej pomocą płacić w Internecie lub podpiąć ją do elektronicznego portfela (np. Apple Pay, Garmin Pay lub Google Pay) i realizować transakcje za pomocą smartfonu, zegarka lub opaski w punktach wyposażonych w zbliżeniowy terminal POS.

Karty kredytowej można użyć również do wypłaty gotówki z bankomatu. Operacja tego typu może wiązać się z wysoką prowizją. Oznacza to również utratę okresu bezodsetkowego. Warto pamiętać, że karta kredytowa najlepiej sprawdza się do realizacji operacji bezgotówkowych. Aby wypłacić pieniądze z bankomatu lepiej użyć karty debetowej, która podpięta jest do konta osobistego – na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) musi znajdować się wystarczająca kwota.

Jak działa karta kredytowa?

Na pierwszy rzut oka karta kredytowa działa tak samo, jak karta debetowa, która powiązana jest z saldem rachunku ROR. W rzeczywistości karta kredytowa jest odrębnym produktem bankowym, który pozwala zadłużać się na kwotę mieszczącą się w ramach przyznanego limitu. Posiadacz karty kredytowej nie musi posiadać konta osobistego w ani banku, który ją oferuje, ani w żadnej innej instytucji finansowej.

Jak wspomnieliśmy wcześniej kartą kredytową można płacić w punktach usługowo-handlowych wyposażonych w terminale POS, robić zakupu w Internecie oraz pobierać gotówkę z bankomatów. Ostatnia z wymienionych opcji może być jednak kosztowna, więc do wypłaty gotówki lepiej wykorzystywać karty debetowe.

Posiadacz karty kredytowej może również za jej pomocą wykonać przelew i np. opłacić bieżące rachunki. Operacja tego typu, podobnie jak wypłata gotówki z bankomatu, może być obarczona wysoką prowizją (część banków traktuje przelew w karty kredytowej jako operację gotówkową). W taj sytuacji tańszą alternatywą będzie standardowy przelew internetowy zlecany z konta osobistego, który w ofercie dla klientów indywidualnych jest najczęściej darmowy.

Wszystkie płatności za pomocą karty kredytowej realizowane są w ciężar przyznanego limitu. Jego wysokość zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od rodzaju karty – prestiżowe karty kredytowe oferują znacznie więcej w tym zakresie. Zaciągnięte zobowiązanie to musi być spłacone w odpowiednim terminie i tutaj pojawia się element wyróżniający karty kredytowe – możliwość uregulowania zadłużenia bez konieczności spłaty odsetek.

Czym jest okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

Okres bezodsetkowy (ang. grace period) jest jednym z najczęściej eksponowanych i przywoływanych elementów wśród zwolenników zadłużania się za pomocą karty kredytowej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to okres, w którym bank nie naliczy odsetek od wykorzystanego limitu. W zależności od oferty mieści się on przedziale od około 50 do 60 dni. Na okres bezodsetkowy składają się dwa elementy:

 1. Miesięczny okres rozliczeniowy – w tym czasie posiadacz karty kredytowej korzysta z udostępnionych w ramach limitu środków. Data kończąca okres rozliczeniowy znajduje się w umowie zawartej z bankiem.
 2. Okres na spłatę zadłużenia – wskazuje termin, w którym całkowita spłata limitu spowoduje, że od pożyczonych środków nie zostaną naliczone odsetki. W zależności od banku okres ten może trwać od 20 do 30 dni. Dokładne terminy można sprawdzić w miesięcznym podsumowaniu przekazywanym przez bank.

Trzeba pamiętać, że maksymalny okres bezodsetkowy dostępny jest wyłącznie w sytuacji, kiedy płatność kartą kredytową została wykonana w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. W takim wariancie posiadacz karty ma na spłatę 28-31 dni okresu rozliczeniowego plus kolejne 20-30 dni na spłatę zadłużenia. Jeśli ureguluje dług w tym okresie to bank nie naliczy odsetek od powierzonego klientowi kapitału.

W sytuacji, kiedy posiadacz karty kredytowej nie posiada wystarczających środków na pełne pokrycie zaległości, to musi dokonać spłaty minimalnej. Wynosi ona zazwyczaj od 3% do 5% wysokości zadłużenia. Od pozostałej kwoty długu bank nalicza odsetki zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem. Część banków oferuje również możliwość spłaty zadłużenia na karcie kredytowej w ratach.

Z uwagi na okres bezodsetkowy można spotkać się z opinią, że karta kredytowa jest najlepszym sposobem na darmowy kredyt krótkoterminowy – w końcu nie trzeba płacić odsetek od pożyczonej kwoty. Jest to możliwe tylko w sytuacji, kiedy bank nie pobiera opłaty za sam fakt posiadania karty lub pozwala jej uniknąć.

Od czego zależy wysokość limitu na karcie kredytowej?

Karta kredytowa jest instrumentem pozwalającym szybko i wygodnie pożyczać pieniądze od banku. Możliwość ta rodzi szereg ryzyk, które wyceniane są na podstawie analizy zdolności kredytowej osoby składającej wniosek o ten produkt. Wydolność finansowa potencjalnego klienta jest jednym z głównych czynników wpływających nie tylko na wysokość limitu na karcie kredytowej, ale również na sam fakt jej przyznania. Do elementów wpływających na zdolność kredytową można zaliczyć m.in.:

 • wysokość, częstotliwość i źródła osiąganych dochodów,
 • koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego,
 • obciążenia wynikające z koniecznością spłaty bieżących kredytów i pożyczek,
 • historię kredytową, czyli dotychczasowe podejście do terminowej spłaty zobowiązań,
 • wiek, wykształcenie, stan cywilny, status mieszkaniowy, liczba osób na utrzymaniu,
 • kwotę wnioskowanego limitu kredytowego.

Zdolność kredytowa nie jest jedynym elementem wpływającym na wysokość limitu na karcie kredytowej. Kolejny czynnik wynika z ograniczenia samych ofert, w których banki określają maksymalny poziom zadłużenia przypisany do konkretnej karty. Przykładowo, ograniczenia limitu dla wybranych, standardowych kart kredytowych prezentują się następująco (stan na 17.03.2023 r.):

 • 100.000 zł – Karta Kredytowa z Żubrem w Banku Pekao S.A.
 • 80.000 zł – Karta Mastercard OK! w Alior Banku
 • 20.000 zł – karta kredytowa Mastercard w Banku Pocztowym
 • 20.000 zł – karta kredytowa Mastercard lub Visa w ING Banku Śląskim
 • 20.000 zł – karta kredytowa Mastercard lub Visa w mBanku.

Część banków nie ustala sztywnej wartości i maksymalny limit ustalany jest indywidualnie – głównie na podstawie zdolności kredytowej klienta. Dostępne są również karty kredytowe przygotowane specjalnie dla klientów bankowości prywatnej, których maksymalne limity kredytowe mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych.

Ile kosztuje karta kredytowa w wybranych bankach?

Spłata całego wykorzystanego limitu karty kredytowej w okresie bezodsetkowym daje szansę na darmowy kredyt, jednak nie zawsze jest to możliwe. Posiadanie i korzystanie z karty kredytowej wiąże się nie tylko z koniecznością spłaty odsetek, ale również się z szeregiem innych opłat. Wśród najbardziej popularnych wymienić można:

 • opłatę za wydanie karty,
 • opłatę za prowadzenie karty – może być miesięczna lub roczna,
 • odsetki o wykorzystanego limitu – obliczane na podstawie oprocentowania,
 • prowizję za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce i za granicą,
 • opłatę za płatność kartą za granicą,
 • opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej na inne konto,
 • opłatę za wydanie karty dodatkowej,
 • opłatę za kartę dodatkową.

Elementy, które nie wpływają bezpośrednio na koszt karty kredytowej, ale mogą rzutować na sposób zarządzania osobistym budżetem, to długość okresu bezodsetkowego i wysokość spłaty minimalnej. Sprawdziliśmy zatem, jakie są koszty podstawowe związane z posiadaniem i użytkowaniem karty kredytowej w wybranych bankach (weryfikację ofert przeprowadziliśmy 17 marca 2023 roku).

Ile kosztuje karta kredytowa Citi Simplicity w Citi Handlowym?

Karta kredytowa Citi Simplicity oferowana przez Citi Handlowy zapewnia 56 dni okresu bezodsetkowego. Możliwe jest płacenie fizycznym „plastikiem” lub przeniesienie karty do aplikacji mobilnej i elektronicznych portfeli Apple Pay i Google Pay. Spłatę zadłużenia można rozłożyć również na raty. Podstawowe opłaty związane z posiadaniem i korzystaniem z karty kredytowej Citi Simplicity to:

 • 0 zł – za wydanie karty,
 • 0 zł – za prowadzenie karty pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł w cyklu rozliczeniowym w pierwszym roku (później 1000 zł). W przeciwnym wypadku opłata wynosi 12 zł miesięcznie,
 • 20,5% w skali roku – oprocentowanie zmienne,
 • 25,3% w skali roku – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO),
 • 10%, min. 20 zł – prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce.

Ile kosztuje Karta Kredytowa z Żubrem w Banku Pekao S.A.?

Karta Kredytowa z Żubrem oferowana jest przez Bank Pekao S.A. Jej posiadacz może liczyć na 59-dniowy okres odsetkowy. Kartą można dokonywać płatności mobilnych Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. Możliwa jest również spłata zadłużenia w ratach. Podstawowe opłaty związane z Kartą Kredytową z Żubrem prezentują się następująco:

 • 0 zł – za wydanie karty,
 • 0 zł – za prowadzenie karty w pakiecie standard,
 • 19 zł – za prowadzenie karty w pakiecie złotym,
 • 39 zł – za prowadzenie karty w pakiecie platynowym,
 • 18,75% w skali roku – oprocentowanie zmienne,
 • 19,86% w skali roku – RRSO,
 • 7% – prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce w pakiecie standard,
 • 5% – prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce w pakiecie złotym,
 • 3% – prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce w pakiecie platynowym.

Ile kosztuje karta kredytowa Citibank BP Motokarta w Citi Handlowym?

Citi Handlowy z myślą o kierowcach przygotował ofertę Citibank BP Motokarta. Użytkownik tej karty kredytowej może liczyć na 56 dni okresu bezodsetkowego oraz może skorzystać z 20 zł zwrotu miesięcznie za zakup paliwa – po spełnieniu określonych warunków. Spłatę limitu kredytowego można rozłożyć na raty. Koszty związane z posiadaniem oraz korzystaniem z Citibank BP Motokarty prezentują się następująco:

 • 0 zł – za wydanie karty,
 • 0 zł – za prowadzenie karty,
 • 20,50% w skali roku – oprocentowanie zmienne,
 • 22,54% w skali roku – RRSO,
 • 10%, min. 20 zł – prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce.

Ile kosztuje karta kredytowa Visa TurboKARTA w Santander Consumer Banku?

Visa TurboKARTA oferowana przez Santander Consumer Bank to m.in. 54-dniowy okres bezodsetkowy oraz możliwość otrzymania zwrotu za zakupy w wybranych punktach usługowo-handlowych za transakcje opłacone za jej pomocą. Posiadacz tej katy kredytowej może rozłożyć spłatę wykorzystanego limitu na raty. Główne koszty związane z wyrobieniem i korzystaniem z opisywanej karty prezentują się następująco:

 • 0 zł – za wydanie karty,
 • 0 zł – za prowadzenie karty pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 1000 zł. W przeciwnym wypadku opłata wynosi 6,90 zł miesięcznie,
 • 20,50% w skali roku – oprocentowanie zmienne,
 • 23,98% w skali roku – RRSO.
 • 6%, min. 10 zł – prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce.

Jak wybrać kartę kredytową?

Przede wszystkim trzeba przeprowadzić rzetelną analizę własnych potrzeb i odpowiedzieć sobie na pytania: czy w ogóle potrzebuję karty kredytowej, jaka kwota limitu jest mi potrzebna i czy moja sytuacja finansowa jest odpowiednia do zaciągania kolejnych zobowiązań. Oczywiście bank przed podjęciem decyzji zawsze sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy, ale już nie zawsze musi dowiedzieć się o zbliżających się problemach finansowych.

Trzeba przemyśleć również, czy sposób działania i spłaty zadłużenia na karcie kredytowej jest faktycznie dopasowany do bieżących potrzeb. Możliwe, że lepszym rozwiązaniem okaże się kredyt gotówkowy, pożyczka ratalna czy debet na koncie. Jeśli posiadamy odpowiednią wydolność finansową i zależy nam na zaletach związanych z posiadaniem karty kredytowej, to przed podjęciem decyzji warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Wysokość maksymalnego limitu kredytowego – zależy ona w głównej mierze od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od rodzaju wybranej karty. Jeśli dostępna kwota nie spełnia oczekiwań i potencjalne braki będą wymagać zaciągania kolejnych zobowiązań w przyszłości to warto pomyśleć o innej formie finansowania. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się klienci private banking, ponieważ oferowane im karty mogą oferować nawet kilkaset tysięcy złotych limitu kredytowego.
 • Długość okresu bezodsetkowego – to ważny element dla osób, które planują spłacać całe zadłużenie na karcie kredytowej w tym okresie, co pozwala istotnie obniżyć koszty finansowania. Okres bezodsetkowy mieści się w przedziale od 50 do 60 dni.
 • Wysokość spłaty minimalnej – to kwota, którą posiadacz karty musi spłacić. Wynosi ona najczęściej od 3% do 5% wykorzystanego limitu, ale banki mogą określać również minimalną kwotę takiej opłaty.
 • Opłaty za wydanie i użytkowanie karty kredytowej – z uwagi na dużą konkurencję pomiędzy bankami pierwsza opłata jest spotykana wyjątkowo rzadko. Jeśli chodzi o koszty związane z użytkowaniem karty kredytowej banki stosują różne podejście. Część z nic nie pobiera takiej opłaty wcale, a inne rezygnują z takiej opłaty w zamian za spełnienie określonych warunków. Możliwa jest również sytuacja, w której kosztów związanych posiadaniem karty kredytowej nie da się uniknąć.
 • Oprocentowanie – od tego elementu zależy wysokość odsetek od zaciągniętego zobowiązania w ramach przyznanego limitu. Wiele banków stasuje najwyższą stawkę w ramach obowiązujących przepisów. Istnieje jednak możliwość całkowitej spłaty zadłużenia w okresie bezodsetkowym, co niweluje wpływ oprocentowania na potencjalne koszty kredytu.
 • Możliwość rozłożenia zadłużenia na raty – część banków oferuje możliwość „rozbicia” zadłużenia na karcie kredytowej na miesięczne raty równe. Taki wariant przypomina spłatę standardowego kredytu gotówkowego.
 • Dostęp do płatności mobilnych – rozwiązanie to może być istotne dla osób, które na co dzień dokonują płatności za pomocą smartfonów, zegarków i opasek. Dostęp do m.in. Apple Pay, Google Pay czy Garmin Pay może być czynnikiem decydującym o wyborze konkretnej karty kredytowej.
 • Możliwość otrzymania bonusu – karty kredytowe oferowane są często w ramach akcji promocyjnych. W zamian za spełnienie dodatkowych warunków, które często ograniczają się do wykonania określonej liczby transakcji bezgotówkowych w miesiącu, można otrzymać np. premię pieniężną, vouchery do znanej sieci sklepów lub elektroniczny gadżet. Posiadacze wybranych kart kredytowych mogą korzystać również z usługi moneyback i cieszyć się z częściowych zwrotów środków za zakupy w wybranych punktach usługowo-handlowych.

Liczba elementów wpływających na atrakcyjność oferty jest dosyć długa, dlatego podczas wyboru może być przydatny ranking kart kredytowych. Rozwiązanie to pozwala w jednym miejscu porównać oferty różnych banków – zarówno pod kątem potencjalnych kosztów, dostępu do płatności mobilnych, jak i możliwości otrzymania dodatkowego bonusu.

 

Źródło:

 1. https://nbp.pl/kategoria/ostatnio-opublikowane/karty-platnicze/

Warto wiedzieć

 • Płacąc kartą kredytową pożycza się pieniądze od banku. Maksymalną dostępną kwotę finansowania określa przyznany limit kredytowy karty. W przypadku karty debetowej środki pobierane są z rachunku ROR, do którego jest ona podpięta.
 • Dokonując całkowitej spłaty karty kredytowej w okresie bezodsetkowym możemy liczyć, że od wykorzystanej kwoty limitu bank nie naliczy odsetek. W zależności od banku okres ten wynosi około 50-6o dni.
 • Aby aktywować kartę kredytową najczęściej trzeba dokonać za jej pomocą transakcji z użyciem kodu PIN. Można to zrobić także przez system bankowości elektronicznej, za pomocą infolinii banku lub w jego placówce.
 • Właściciel karty kredytowej może za jej pomocą dokonywać transakcji bezgotówkowych i transakcji gotówkowych. Trzeba pamiętać, że te drugie mogą pociągać za sobą bardzo wysokie koszty.
 • Płacąc kartą kredytową i spełniając dodatkowe warunki banku, można być zwolnionym z opłat za jej użytkowanie, a nawet otrzymać dodatkowy bonus, który przyznawany jest w ramach akcji promocyjnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może wnioskować o kartę kredytową?

  Wniosek o kartę kredytową może złożyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ważny dokument tożsamości oraz osiągająca regularne dochody. W celu analizy zdolności kredytowej bank może poprosić wnioskodawcę o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

 2. Czy dostępne są karty kredytowe dla firm?

  Z kart kredytowych mogą korzystać również firmy, dzięki czemu zapewniają sobie elastyczny dostęp do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Podobnie jak klienci indywidualni, przedsiębiorcy muszą także poddać się ocenie zdolności kredytowej i złożyć w banku odpowiednie dokumenty.

 3. Ile trzeba zapłacić za kartę kredytową?

  Wszystko zależy od konkretnej oferty. Większość banków zrezygnowała z opłat za samo wydanie karty, ale już posiadanie karty kredytowej może generować dodatkowe koszty. Część banków oferuje prowadzenie karty kredytowej bez opłat lub z możliwością ich uniknięcia, ale pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków np. wykonania każdego miesiąca 5 transakcji bezgotówkowych.

   

 4. Jak nie płacić za kartę kredytową?

  Najprościej jest wybrać ofertę banku, który nie pobiera żadnych opłat za posiadanie karty kredytowej. Drugą możliwością jest skorzystanie z propozycji warunkowej, gdzie za wykonanie określonych czynności w danym miesiącu bank rezygnuje z potencjalnej opłaty. Dzięki karcie kredytowej można również uniknąć zapłaty odsetek od pożyczonych pieniędzy – wymaga to jednak spłaty całkowitej w tzw. okresie bezodsetkowym.

 5. Co, jeśli nie używam karty kredytowej?

  Cześć osób traktuje kartę kredytową jako zabezpieczenie na nieplanowane wydatki. Może oznaczać to, że przez wiele miesięcy nie będzie ona używana. W takiej sytuacji bank może pobierać opłatę za samo posiadanie karty kredytowej, która wynosi od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie.

 6. Jak rozliczana jest karta kredytowa?

  Karty kredytowe rozliczane są najczęściej w miesięcznych cyklach. Nie oznacza to jednak, że pokrywają się one z pierwszym i ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. Po cyklu rozliczeniowym właściciel karty ma około 20-20 dni na całkowitą lub minimalną spłatę wykorzystanego limitu.

 7. Jak długo trwa rezygnacja z karty kredytowej?

  Okres wypowiedzenia karty kredytowej wyszczególniony jest w zawartej umowie. Wynosi on najczęściej 30 dni i liczony jest od kolejnego miesiąca kalendarzowego. W momencie „zamykania” karty kredytowej musi być ona spłacona oraz nie mogą występować żadne inne zaległości związane z tym produktem.

 8. Czy wyrabiając kartę kredytową można otrzymać bonus?

  Banki uniwersalne oferują często karty kredytowe w ramach promocji. Przystępując do akcji specjalnej można w zamian za wyrobienie karty i spełnienie określonych warunków otrzymać bonus w postaci np. premii pieniężnej, bonów do sieci usługowo-handlowych czy wartościowego gadżetu.

   

 9. Jaki rozmiar ma karta kredytowa?

  Według normy ISO/IEC 7810, która reguluje rozmiary wszystkich kart płatniczych, karta kredytowa ma wysokość 53,98 mm, szerokość 85,6 mm i grubość 0,76 mm.

Porównaj karty kredytowe
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
Tomek
1 rok temu

Bardzo dobry artykuł, temat wyczerpująco opisany, zawiera dużo przydatnych informacji