Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyty krótkoterminowe – co trzeba wiedzieć?

Kredyty krótkoterminowe mają spory udział w rynku oferowanych przez banki rozwiązań kredytowych. To właśnie uproszczona forma i częściowe odformalizowanie tego typu instrumentów finansowych powoduje, że jest to produkt, który jest jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków rozwiązań wspomagających nasz codzienny budżet.

W dzisiejszej publikacji skupię się na przybliżeniu instytucji kredytów krótkoterminowych. Wyjaśnię na co należy uważać podczas zawierania umowy kredytowej krótkoterminowej. Wytłumaczę, które przepisy regulują kwestię kredytów w Polsce oraz odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania natury praktycznej, które często budzą uzasadnione wątpliwości dla potencjalnych kredytobiorców.

Czym jest kredyt krótkoterminowy?

Kredytem krótkoterminowym nazywamy zobowiązanie finansowe, którego okres spłaty wynosi przeciętnie do jednego roku od dnia zaciągnięcia zobowiązania. Jest to produkt finansowy, który umożliwia zaciągnięcie zobowiązania o stosunkowo niskiej wartości. W dużym uproszczeniu wskazuję, że kredyt krótkoterminowy to instrument finansowy, który najczęściej wybierany jest przez konsumentów w odniesieniu do zakupów związanych z nabyciem przedmiotów codziennego użytku. W tym zakresie dominują kredyt krótkoterminowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD, RTV, środków transportu – rowerów, samochodów, hulajnóg etc.

Przekładając powyższe na bardziej szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczę, iż ogólna, ustawowa definicja kredytu ma również zastosowanie do umowy kredytu krótkoterminowego.

Co na to obowiązujące przepisy prawa? Definicja umowy kredytu

W pełni zasadnym jest przywołanie aktualnych przepisów, które mają zastosowanie do opisywanego zagadnienia kredytowego.

Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488) – zw. dalej: „ustawą” – przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Jakie cechy ma kredyt krótkoterminowy?

Dodatkowo wskazuję, że kredyt krótkoterminowy posiada kilka charakterystycznych cech, o których nie należy zapominać. Należą do nich takie kwestie/elementy/cechy jak:

 • kredyt krótkoterminowy zawierany jest co do zasady na dużo krótszy okres, aniżeli inne kredyty (np. kredyty długoterminowe czy średnioterminowe);
 • umowa kredytu krótkoterminowego zawierana jest na piśmie (w formie tradycyjnej lub elektronicznej);
 • co do zasady spłata kredytu krótkoterminowego odbywa się w comiesięcznych cyklach spłaty (miesięczne raty kredytu krótkoterminowego);
 • kredyt krótkoterminowy odnosi się co do zasady do stosunkowo niewielkich sum pieniędzy;
 • taki kredyt charakteryzuje się tym, że dużo prościej jest go uzyskać;
 • kredyt krótkoterminowy ma zdecydowanie prostszą i bardziej przystępną dla kredytobiorcy formę (mniejszy stopień sformalizowania, aniżeli inne kredyty – zasada minimum formalności/bez zbędnych formalności);
 • często wiąże się on z obowiązkiem spłaty większego zobowiązania finansowego (jest to instrument dość drogi w stosunku do innych instrumentów finansowych ze względu na wyższe opłaty, często dodatkowe opłaty, prowizje, oprocentowanie etc.);
 • łatwość i szybkość w jego uzyskaniu;
 • bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wybór kredytów krótkoterminowych w renomowanych bankach, aniżeli pożyczek w instytucjach pozabankowych o wątpliwej opinii;
 • kredyt krótkoterminowy wpływa na zakres Twojej zdolności kredytowej (zdolność kredytowa ulega pomniejszeniu stosownie do wielkości/wysokości kredytu krótkoterminowego);
 • warto brać kredyty krótkoterminowe tylko w sytuacji, gdy w inny sposób nie możemy sfinansować danego zamierzenia (należy bardzo uważać – aby otrzymać kredyt krótkoterminowy należy spełnić zdecydowanie mniej warunków, a zobowiązanie finansowe może być dotkliwe dla danego budżetu domowego);
 • za wcześniejszą spłatę kredytu krótkoterminowego, kredytobiorca może wystąpić o proporcjonalny zwrot kosztów udzielonego kredytu (warto w tym zakresie dokładnie przeczytać umowę kredytu i wystąpić z takim wnioskiem do banku).

Kto może wnioskować o kredyt krótkoterminowy?

O kredyt krótkoterminowy może ubiegać się każda osoba, która:

 • jest pełnoletnia;
 • legitymuje się dowodem osobistym;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • mieszka na stałe na terytorium Polski;
 • posiada odpowiednią zdolność kredytową i stałe dochody;
 • nie posiada zaległości w spłacie innych zobowiązań;
 • złoży wniosek o kredyt w wybranym banku.

Odpowiedni wiek czy konieczność okazania dowodu osobistego to wymagania, które raczej bez problemu spełni każdy potencjalny kredytobiorca. Nieco więcej trudności może przysporzyć kwestia zdolności kredytowej. Oceniając ten parametr bank będzie brał pod uwagę takie elementy jak np.:

 • Wysokość dochodów klienta – zarobki klienta powinny być na takim poziomie, aby mógł on łatwo spłacić zadłużenie w ciągu dwunastu miesięcy i jednocześnie zapewnić sobie środki na bieżące potrzeby.
 • Liczba osób na utrzymaniu klienta – im więcej osób jest finansowo zależnych od kredytobiorcy, tym mniej środków może przeznaczyć on na spłatę kredytu i trudniej będzie mu uregulować takie zobowiązanie.
 • Historia finansowa klienta – większe szanse na kredyt ma osoba, która systematycznie zwracała pożyczone dotychczas pieniądze. Jeśli kredytobiorca miał problemy w spłacie, dla banku to sygnał, że tym razem również może nie wywiązać się z umowy.

Mówiąc o zdolności kredytowej w przypadku kredytu krótkoterminowego, trzeba pamiętać, że duże znaczenie ma tutaj kwota zaciąganego zobowiązania. W przypadku zarobków np. na poziomie średniej krajowej zdecydowanie łatwiej będzie w rok spłacić kredyt krótkoterminowy rzędu 10 000 zł niż 50 000 zł. W pierwszym przypadku zdolność kredytowa klienta z pewnością zostanie zatem oceniona dużo lepiej.

Jak wybrać kredyt krótkoterminowy?

Aby trafnie wybrać kredyt krótkoterminowy należy przede wszystkim dokładnie i rzetelnie przeanalizować warunki udzielanego kredytu krótkoterminowego. Przed podpisaniem umowy i jej wnikliwym przeczytaniem oraz przeliczeniem, warto jest, abyś porównał ze sobą oferty kredytów z różnych banków.

Przykład (który warty jest naśladowania)

Pan Henryk chce zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na zakup telewizora dla wnuka Marka. W tym celu Pan Henryk udał się do kilku banków i zebrał oferty kredytów krótkoterminowych, następnie porównał oferty i dokładnie przeliczył finalne koszty wszystkich kredytów (aby wybrać kredyt na możliwie najbardziej korzystnych warunkach). Takie zachowanie Pana Henryka należy uznać za wysoce odpowiedzialne i oczekiwane z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego z obywateli.

Zatem wnikliwa i rzetelna analiza oraz oparcie się na kilku ofertach są wskazówkami, które pozwalają, abyś osiągnął zadowalające efekty na możliwie najlepszych warunkach finansowych.

Przykład (który zdecydowanie nie powinien być naśladowany)

Pan Kazimierz postanowił zaciągnąć kredyt gotówkowy na zakup roweru. Złożenie wniosku nie było poprzedzone analizą kredytu, Pan Kazimierz nie sprawdził również ofert innych banków. Skorzystał z pierwszej lepszej oferty pożyczki. Nie zwrócił uwagi na okres kredytowania, wysokość raty, nie zweryfikował swoich możliwości finansowych. Ostatecznie jego kredyt okazał się najdroższy i Pan Kazimierz stracił wiele pieniędzy. Takie zachowanie należy ocenić wysoce negatywnie z punktu widzenia podstawowych zasad ekonomiki.

Które banki oferują kredyty krótkoterminowe?

Kredyty krótkoterminowe to niezwykle popularne instrumenty finansowe na naszym rynku usług finansowych. Kredyty krótkoterminowe są rozwiązaniami, które są korzystne przede wszystkim dla kredytodawców, gdyż ich koszt i ostateczna wysokość zobowiązania finansowego, którą musi uregulować np. konsument, jest stosunkowo bardzo wysoka. Na tym instrumencie finansowym banki regularnie zarabiają spore sumy pieniędzy w skali każdego roku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż kredytów krótkoterminowych z roku na rok przybywa, a samo zadłużenie Polaków cyklicznie powiększa się. Dlatego warto jest rozważnie podchodzić do decyzji związanej z ubieganiem się o kredyt krótkoterminowy. Popularność tego typu rozwiązań powoduje, że zdecydowana większość banków oferuje kredyty krótkoterminowe. Do banków, które w swoje ofercie posiadają kredyty krótkoterminowe zaliczyć możemy m.in.:

Ile kosztuje kredyt krótkoterminowy?

Na tak postawione pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć – wszystko zależy od oferty konkretnego banku oraz od zdolności kredytowej i wiarygodności podmiotu, który ubiega się o przyznanie kredytu.

Tytułem przykładu wskazuję na wybrane oferty banków, które oferują kredyty gotówkowe na 12 miesięcy (oferty aktualne na dzień 10 kwietnia 2024 r.). Poniższe propozycje banków odnoszą się do następujących, jednakowych dla każdego z banków parametrów:

 • Cel kredytu – inny cel (niedoprecyzowany)
 • Kwota kredytu – 10 000,00 złotych
 • Ilość rat kredytu – 12 rat (12 miesięcy)
 • Kredyt potrzebny jest w terminie – 1 tygodnia.

Alior Bank S.A. – Pożyczka internetowa

 • całkowita kwota kredytu – 10 544,28 złotych
 • prowizja – 0,00 %
 • RRSO – 10,36 %
 • miesięczna rata – 878,69 złotych.

Millennium Bank S.A. – Pożyczka gotówkowa online

 • całkowita kwota kredytu – 10 622,64 złotych
 • prowizja – 0,00 %
 • RRSO – 11,90 %
 • miesięczna rata – 885,22 złotych.

Raiffeisen Digital Bank S.A. – Pożyczka gotówkowa

 • całkowita kwota kredytu – 10 627,08 złotych
 • prowizja – 0,00 %
 • RRSO – 11,99 %
 • miesięczna rata – 885,59 złotych.

Citi Handlowy S.A. – Pożyczka gotówkowa online dla nowych klientów – oferta specjalna

 • całkowita kwota kredytu – 10 538,16 złotych
 • prowizja – 0,00 %
 • RRSO – 10,24 %
 • miesięczna rata – 878,18złotych.

Warto jest wskazać, że w celu samodzielnego sprawdzenia dostępnych ofert, warto abyś skorzystał z ogólnodostępnego kalkulatora dostępnego na naszej stronie. Dodatkowo wskazuję, że warto jest skorzystać z porównywarki kredytów gotówkowych bez wychodzenia z domu.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaciągnąć kredyt krótkoterminowy?

Aby zaciągnąć kredyt krótkoterminowy często może wystarczyć jedynie dowód osobisty. W pewnych sytuacjach (w zależności od instytucji finansowej oraz od parametrów konkretnej oferty), mogą być wymagane dodatkowe dokumenty (np. z uwagi na zdolność kredytową danego podmiotu), do których zaliczyć możemy m.in.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (potwierdzona wysokość wynagrodzenia);
 • dodatkowe oświadczenia wymagane przez instytucje finansowe;
 • zabezpieczenie udzielonego kredytu (okoliczność ta w zasadzie nie występuje w przypadku kredytów krótkoterminowych o niskiej wartości).

Co zawiera umowa o kredyt krótkoterminowy?

Zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy – umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 1. Strony umowy (kredytobiorca i kredytodawca);
 2. Kwotę i walutę kredytu;
 3. Cel, na który kredyt został udzielony;
 4. Zasady i termin spłaty kredytu;
  1. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (brak zastosowania w przypadku kredytu krótkoterminowego, jednakże zawsze warto jest wspominać o tym elemencie, gdyż jest niezwykle ważny w przypadku innych instrumentów kredytowych);
 5. Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 6. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 7. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 8. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 9. Wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 10. Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Jakie są alternatywy dla kredytu krótkoterminowego?

Alternatywy dla kredytu krótkoterminowego to m.in.:

 • skorzystanie z pożyczek pozabankowych (instytucji pozabankowych);
 • skorzystanie z limitów na kartach kredytowych;
 • debet w koncie bankowym;
 • sprawdzenie oferty innych firm pożyczkowych (należy szczególnie uważać z firmami pożyczkowymi i dokładnie sprawdzić daną firmę przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru konkretnej oferty pożyczkowej).

Czy warto zaciągnąć kredyt krótkoterminowy dla firm?

Często zdarza się, że kredyt krótkoterminowy stanowi jedyne rozwiązanie, które umożliwia wsparcie finansowe dla danej firmy (przedsiębiorstwa). W sytuacji, gdy firma nie posiada zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie albo nie posiada historii kredytowej, wówczas taki kredyt wydaje się korzystnym rozwiązaniem, które i tak wymaga wnikliwej analizy finansowej.

Kredyt bankowy krótkoterminowy można zaciągnąć dopiero po dokonaniu rzetelnej analizy – zarówno oferty banków oraz samej ostatecznej oferty oraz po przeliczeniu sumy wszystkich kosztów kredytowych. Kredyt gotówkowy krótkoterminowy dla firmy dobrze jest zawsze skonsultować z zaufanym doradcą finansowym. Dużo zależy również o faktycznych preferencji kredytobiorcy, dlatego też jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie jest wysoce utrudniona.

 

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488).

Warto wiedzieć:

 1. Kredyt krótkoterminowy może zostać udzielony przez bank. Możesz też sprawdzić ofertę firm pozabankowych (zdecydowanie lepszym, gdyż bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ubieganie się o kredyt krótkoterminowy w renomowanym banku, który posiada wielu zadowolonych klientów oraz który cieszy się dobrą opinią).
 2. Umowa kredytu krótkoterminowego powinna zostać zawarta na piśmie – tak art. 69 ust. 2 ustawy (wyjaśnienia wymaga fakt, iż w praktyce nie są spotykane umowy kredytu krótkoterminowego bez formy pisemnej).
 3. Stronami umowy kredytu krótkoterminowego są kredytobiorca (podmiot, który bierze kredyt np. Pan Stefan Kowalczyk) i kredytodawca, czyli bank.
 4. Warto jest wcześniej dokładnie przeliczyć sobie finalne koszty i całkowitą wartość do spłaty kredytu krótkoterminowego (w tym celu warto jest skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub innej osoby, która jest godna zaufania i posiada wiedzę w zakresie niezbędnym do dokonania potrzebnych wyliczeń).
 5. Sugerowanym rozwiązaniem jest, aby dokładnie przeczytać warunki umowy kredytowej, dokonywać porównania ofert kredytowych etc. (dotyczy to rzetelnej analizy finansowej).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym różni się kredyt krótkoterminowy od długoterminowego?

  Elementem różniącym jest przede wszystkim okres spłaty zobowiązania finansowego. W przypadku kredytów krótkoterminowych mówimy o rocznym terminie spłaty zobowiązania. W przypadku kredytów długoterminowych jest to okres spłaty powyżej pięciu lat. Oba instrumenty różnią się również warunkami, oprocentowaniem (rzeczywista roczna stopa oprocentowania – RRSO), wysokością prowizji etc.

   

 2. Kredyt krótkoterminowy czy pożyczka pozabankowa?

  Na to pytanie nie sposób jest jednoznacznie udzielić wiążącej odpowiedzi. Należy wskazać, że kredyt krótkoterminowy zaciągany w banku jest rozwiązaniem bezpieczniejszym. To bank jest bardziej stabilnym i bezpiecznym rozwiązaniem, aniżeli pożyczka krótkoterminowa zawierana w instytucji pozabankowej.

 3. Ile trwa kredyt krótkoterminowy?

  Kredyt krótkoterminowy charakteryzuje się tym, że jego okres spłaty wynosi do jednego roku. Jest to cecha, która odróżnia go od innych rodzajów kredytów. Obok kredytu krótkoterminowego występują również kredyty średnioterminowe (kredyt średnioterminowy) i długoterminowe (kredyt długoterminowy). 

 4. Jaki jest koszt kredytu krótkoterminowego?

  Ostateczny koszt kredytu krótkoterminowego zawiera kilka elementów, które wpływają na wysokość całkowitego zobowiązania finansowego. Do takich kosztów zaliczamy m.in.: opłaty, prowizje, oprocentowanie (należy wystrzegać się wysokiego oprocentowania kredytu), podatki, marże, pozostałe koszty, które są niezbędne do np. uruchomienia kredytu krótkoterminowego (dodatkowy rachunek bankowy, karta kredytowa etc.). Dopiero suma tych wszystkich kosztów daje nam pełny obraz końcowej wartości kredytu do spłaty.

 5. Czy można wcześniej spłacić kredyt krótkoterminowy?

  Tak – kredy spłacany szybciej jest ostatecznie korzystniejszym rozwiązaniem, aniżeli jego terminowa spłata. Można wcześniej spłacić kredyt krótkoterminowy. Jest to rozwiązanie, które umożliwia kredytobiorcy starania o stosunkowy (proporcjonalny) zwrot kosztów związanych z kredytem, do których zaliczamy m.in.: opłaty, prowizje etc.

PORÓWNAJ KREDYTY
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments