Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Jak nadpłacić kredyt hipoteczny w PKO BP?

Często zastanawiamy się, jak działa nadpłata kredytu hipotecznego i jakie korzyści może nam przynieść. W przypadku kredytu w PKO BP, możliwość częściowej spłaty kapitału stanowi atrakcyjną opcję dla wielu kredytobiorców. Jak w praktyce wygląda nadpłata kredytu hipotecznego? Ile można na tym oszczędzić? O tym piszemy poniżej!

Skrócenie okresu kredytowania – zwłaszcza w momencie odczuwania skutków wysokich stóp procentowych zdaje się być sensownym rozwiązaniem dla wielu osób, które mają nadwyżki budżetowe. Obecnie możesz dokonać nadpłaty kredytu hipotecznego w PKO BP w jednym z oddziałów banku lub online, logując się na swoje konto internetowe. Dzięki nadpłacie zmniejszysz kwotę odsetek, co przełoży się na obniżenie całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Jak pamiętamy – inflacja konsumencka w lutym 2023 roku dobiła do poziomu 18,4% w skali roku. W odpowiedzi na taki stan rzeczy Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się wcześniej na cykl podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), aby próbować chronić siłę nabywczą pieniądza. W konsekwencji tego działania – koszty obsługi kredytów w Polsce znacząco wzrosły. Wiele osób zobowiązanych jest obecnie do spłaty znacznie wyższych rat kapitałowo-odsetkowych.

Jednym ze sposobów na obniżenie miesięcznych obciążeń finansowych jest właśnie nadpłata kredytu hipotecznego. Nadpłata daje realne oszczędności, gdyż może być związana ze skróceniem okresu kredytowania i redukcją sumy części kredytu hipotecznego.

Na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego PKO BP?

Wiele osób zastanawia się nad tym, co tak naprawdę daje nadpłata kredytu hipotecznego. W praktyce – dokonując nadpłaty, obniżasz saldo kredytowe, co oznacza, że zmniejszasz kapitał, jaki pozostał do spłaty, a co za tym idzie – również kwotę naliczanych odsetek. Masz dwie opcje, które są konsekwencją nadpłaty:

 • możesz zdecydować się na obniżenie wysokości comiesięcznej raty, co da Ci więcej „oddechu” finansowego każdego miesiąca,
 • możesz skrócić czas spłaty kredytu, co pozwoli na szybsze pozbycie się długu i zmniejszenie całkowitej kwoty odsetek do zapłaty. Warto wybrać proces skrócenia okresu kredytowania, gdyż w takim wypadku – oprócz spłacanej kwoty zmniejszysz nie tylko częściową spłatę zobowiązania, lecz także czas, w którym mogłyby rosnąć potencjalne odsetki naliczane od kwoty pozostającej do spłaty.

Warto pamiętać, że w PKO Banku Polskim sama nadpłata nie skraca czasu spłaty kredytu. Choć nadpłata automatycznie obniża zadłużenie i powoduje przeliczenie raty, by skrócić okres kredytowania potrzebujesz dodatkowego aneksu do umowy.

Kto może nadpłacić kredyt hipoteczny w PKO BP?

Nadpłaty kredytu hipotecznego w PKO BP może dokonać osoba, która jest kredytobiorcą, czyli strona umowy zobowiązana do spłaty kredytu. Oznacza to, że osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny w PKO BP, ma prawo do:

 • dokonywania nadpłat w celu zmniejszenia saldo kredytowego,
 • obniżenia wysokości miesięcznych rat,
 • skrócenia okresu spłaty kredytu.

Nadpłata może być również możliwa dla współkredytobiorców, o ile tacy są zapisani w umowie kredytowej. Warto również zwrócić uwagę na regulaminy i warunki umowy kredytowej, ponieważ mogą one zawierać szczegółowe informacje na temat procedur, warunków i ograniczeń związanych z nadpłatami kredytu. Zaleca się skonsultowanie indywidualnej sytuacji z doradcą klienta w banku, aby uzyskać dokładne i spersonalizowane informacje.

Czy można nadpłacić kredyt hipoteczny w PKO BP korzystając z rządowych wakacji kredytowych 2023?

Przerwa w spłacie kredytu hipotecznego, znana jako ustawowe wakacje kredytowe, jest dostępna dla polskich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w złotówkach przed dniem 1 lipca 2022 roku. To środek wsparcia, który ma pomóc im poradzić sobie z rosnącymi kosztami zobowiązań wynikającymi z wzrostu stawki WIBOR, mającej wpływ na oprocentowanie kredytów.

Dzięki tej inicjatywie kredytobiorcy mogą zyskać odroczenie spłaty nawet 4 rat kapitałowo-odsetkowych w 2022 i 2023 roku, pod warunkiem, że kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe. Podczas przerwy w spłacie, jedynym obowiązkiem finansowym pozostaje ewentualna opłata składki ubezpieczeniowej. Rząd zaleca wykorzystanie zaoszczędzonych środków na nadpłatę kredytu.

Wykonanie nadpłaty podczas wakacji kredytowych nie tylko jest dozwolone, ale i zalecane, ponieważ pozwala na redukcję długu. PKO BP także umożliwia swoim klientom korzystanie z tego wsparcia w 2023 roku.

Jak nadpłacić kredyt hipoteczny w PKO BP krok po kroku?

W PKO BP możesz zgłosić chęć nadpłaty kredytu, odwiedzając osobiście jedną z placówek banku, jednak instytucja ta oferuje również opcję załatwienia tej sprawy zdalnie. Wystarczy złożyć pisemne zlecenie przelewu określonej sumy pieniędzy na rachunek kredytowy w celu częściowej lub całkowitej spłaty kapitału, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie kredytowej.

Nie wymaga to podpisywania dodatkowych dokumentów. Jeśli chcesz dokonać nadpłaty kredytu hipotecznego w PKO BP online, możesz to zrobić w każdej chwili. Jak tego dokonać?

 1. Zaloguj się na swoje konto internetowe.
 2. Wybierz kredyt, który chcesz spłacić.
 3. Znajdź opcję wcześniejszej spłaty – częściowej lub całkowitej.

Dzięki temu będziesz mógł złożyć odpowiednią dyspozycję nie opuszczając swojego domu.

Jak wygląda wniosek o nadpłatę kredytu hipotecznego w PKO BP?

Aby dokonać nadpłaty kredytu hipotecznego w PKO BP, kredytobiorca musi wypełnić odpowiedni wniosek dostępny w formie formularza bankowego. Procedura ta dotyczy również nadpłaty dokonywanej online, gdzie konieczne jest podanie identycznych informacji.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • miejscowość i data składania wniosku,
 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • numer PESEL lub PID (indywidualny numer klienta),
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania kredytobiorcy.

Jakie dodatkowe informacje powinien zawierać wniosek o nadpłatę kredytu?

W dokumencie tym kredytobiorca wyraża również chęć dokonania nadpłaty, wskazując rachunek kredytowy tytułem całkowitej bądź częściowej spłaty, z którego mają być pobrane środki, a także określając kapitał kredytu do nadpłaty wyrażony zarówno słownie, jak i za pomocą cyfr. Konieczne jest również podanie numeru i daty zawarcia umowy kredytowej, w oparciu o którą ma być dokonana nadpłata, oraz daty realizacji tej operacji zgodnie z instrukcjami banku.

Kredytobiorca zobowiązuje się również do zapewnienia odpowiedniej ilości środków na wskazanym rachunku do dnia faktycznej spłaty. Jeżeli środków nie będzie lub będą niewystarczające, dyspozycja nadpłaty nie zostanie wykonana – a tym samym kredyt hipoteczny pozostanie na tym samym poziomie do spłaty. Pamiętaj również, że w kredycie hipotecznym wniosek powinien zostać podpisany przez kredytobiorcę i zawierać dzień spłaty raty, datę wniosku oraz pieczęć i podpis upoważnionego pracownika PKO Banku Polskiego.

Ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego w PKO BP?

Koszt kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim może zostać zmniejszony w przypadku dokonywania nadpłaty. Niemniej jednak nie jest to rozwiązanie darmowe. Obecnie masz możliwość dokonania nadpłaty kredytu hipotecznego w PKO BP w dowolnym czasie. Jeżeli twoja umowa kredytowa została podpisana po 21 lipca 2017 roku, nadpłata nie będzie wiązała się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

W przypadku umów zawartych wcześniej, musisz być przygotowany na dodatkowy koszt, który wynika z prowizji banku. Za nadpłatę kredytu hipotecznego bank pobiera co do zasady prowizję w wysokości 1,5% od nadpłaconej kwoty. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na wcześniejszą, całkowitą spłatę kredytu, prowizja banku wzrośnie do 2% od kwoty, którą zamierzasz spłacić.

Ważne jest, abyś był świadomy, że opłata prowizyjna jest pobierana tylko przez trzy pierwsze lata trwania umowy kredytowej. Powyższe kwestie może Ci hipotetycznie przybliżyć również kalkulator kredytowy bądź pracownik w oddziale banku.

Jak obliczyć, ile można oszczędzić nadpłacając kredyt hipoteczny?

Kalkulator kredytowy to narzędzie dostępne online, które pomoże Ci obliczyć, ile będziesz musiał zapłacić za kredyt, w tym również jak nadpłata wpłynie na Twoje miesięczne raty i ogólny czas spłaty kredytu. Wprowadzasz do niego informacje, takie jak wysokość kredytu, oprocentowanie i okres spłaty, a narzędzie zwróci Ci szczegółowe informacje o Twoich miesięcznych ratach.

Gdy planujesz dokonanie nadpłaty, kalkulator pokaże Ci, jak zmniejszy się Twoja rata lub jak skróci się czas, w którym będziesz spłacać kredyt. Dzięki temu narzędziu łatwiej zrozumiesz, jak nadpłata wpływa na Twoje finanse i jak możesz zaoszczędzić na odsetkach

Ile można zyskać nadpłacając kredyt hipoteczny w PKO BP?

Aby zrozumieć, jakie korzyści finansowe może przynieść nadpłata kredytu hipotecznego w PKO BP, warto skorzystać z kalkulatora kredytowego. Na przykład, jeśli masz do spłaty jeszcze 10 lat kredytu o wartości 250 000 zł, z równymi ratami i oprocentowaniem 8% rocznie, nadpłacając od razu 50 000 zł, możesz oszczędzić niemal 13 000 zł skracając okres spłaty o 2 lata i 3 miesiące.

Co więcej – w przypadku kredytu gotówkowego oprocentowanie będzie prawdopodobnie wyższe niż dla kredytu hipotecznego, zatem taką formę zobowiązania również opłaca się szybciej regulować.

Dlaczego warto nadpłacać kredyt hipoteczny w PKO BP?

Nadpłata kredytu hipotecznego, zarówno w PKO BP, jak i w innych bankach, oznacza przedterminowy zwrot części zaciągniętego zobowiązania. Dzięki temu całkowita suma zadłużenia maleje, a co za tym idzie, odsetki są naliczane od niższej kwoty. Każda nadpłata zbliża Cię do całkowitego spłacenia kredytu, potencjalnie obniżając łączne koszty zaciągniętego zobowiązania. Może to także skutkować skróceniem czasu spłaty lub zmniejszeniem wysokości kolejnych rat.

Zważywszy na aktualne, wysokie stopy procentowe NBP, które mogą w przyszłości nadal rosnąć (ale nie muszą), nadpłata kredytu może być strategią pozwalającą na obniżenie miesięcznych kosztów. Oszczędności, jakie możesz osiągnąć, zależą od wysokości nadpłaconej kwoty i mogą wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie. Nadpłacając kredyt, zyskujesz większą elastyczność. Możliwość zmniejszenia rat lub skrócenia czasu spłaty daje Ci dodatkowe narzędzia do zarządzania Twoimi finansami zgodnie z bieżącymi potrzebami i priorytetami.

Kiedy warto nadpłacić kredyt hipoteczny?

Optymalny moment na nadpłacenie kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz od warunków konkretnego kredytu. Najlepsze momenty na nadpłatę kredytu hipotecznego to:

 • Stabilna sytuacja finansowa – jeżeli masz stabilne dochody i awaryjne oszczędności, nadpłacanie kredytu może pomóc zmniejszyć dług i odsetki.
 • Moment, gdy obowiązują niskie stopy procentowe – gdy bank centralny obniża stopy, to zmniejsza się kwota środków przeznaczonych na poczet spłaty kapitału. Warto w tym momencie nadpłacić kredyt hipoteczny, gdyż w przypadku wysokich stóp – spłacasz w pierwszej kolejności większe odsetki.
 • Po otrzymaniu dodatkowych środków – np. premii, spadku, zwrot podatku etc. Jeżeli masz możliwość zapewnienia środków pieniężnych, które dodatkowo zasilają Twój budżet – warto rozważyć ich przeznaczenie na wcześniejszą spłatę chociaż części zobowiązania. Pamiętaj, że inflacja również uszczupla Twoje oszczędności.
 • Na początku okresu kredytowania – w tym momencie największa część raty to odsetki. Nadpłata w takim momencie pomaga zmniejszyć należność główną, a tym samym odsetki. Uważaj jednak na dodatkową prowizję.
 • Przed okresem waloryzacji rat – w przypadku kredytów z waloryzacją, warto nadpłacić je przed kolejnym okresem przeliczenia rat, by zminimalizować ich potencjalny wzrost.

 

Źródło:

 1. https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/

Warto wiedzieć

 • W PKO BP kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny po 21 lipca 2017 roku, mogą dokonywać nadpłat bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji.
 • Po dokonaniu nadpłaty, bank automatycznie przelicza wysokość pozostałego kredytu i dostosowuje harmonogram spłaty, co często prowadzi do obniżenia miesięcznych rat.
 • Kredytobiorcy mają możliwość dokonania nadpłaty za pośrednictwem bankowości internetowej, co ułatwia i przyspiesza cały proces.
 • Dokonując nadpłaty, można skrócić okres spłaty kredytu, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia całkowitej kwoty odsetek do zapłaty.
 • W PKO BP kredytobiorca ma możliwość wyboru między skróceniem okresu spłaty kredytu a obniżeniem wysokości kolejnych rat, co daje większą kontrolę nad procesem spłaty zobowiązania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest nadpłata kredytu hipotecznego?

  Nadpłata kredytu hipotecznego to proces, w którym kredytobiorca przedterminowo spłaca część lub całość zaciągniętego zobowiązania, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej kwoty zadłużenia lub okresu spłaty. Nadpłata może zostać dokonana w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej i jest często stosowana jako strategia zarządzania długiem, umożliwiająca kredytobiorcom oszczędność na odsetkach i zwiększenie elastyczności finansowej.

 2. Czy nadpłata kredytu hipotecznego w PKO BP wpływa na harmonogram spłaty?

  Nadpłata skutkuje automatycznym przeliczeniem przez bank pozostałej do spłaty kwoty kredytu. To z kolei prowadzi do modyfikacji planu spłaty. W praktyce nadpłata kredytu hipotecznego w PKO BP (tak jak w przypadku większości banków) wpływa na harmonogram spłaty. Nadpłata może pomóc w zmniejszeniu kwoty pozostałego długu lub skróceniu okresu spłaty kredytu. Wpływ nadpłaty na harmonogram spłaty zależy od decyzji klienta i warunków umowy kredytowej.

 3. Czy lepiej nadpłacać kredyt czy skrócić okres kredytowania?

  Z perspektywy finansowej, skrócenie czasu trwania kredytu jest opcją bardziej korzystną. Dzięki nadpłacie kredytu hipotecznego i wywiązaniu się z zobowiązania szybciej, niż pierwotnie planowano, możliwe jest zmniejszenie sumy odsetek do zapłaty, co przekłada się na ogólne oszczędności.

 4. Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny małymi kwotami?

  Tak, to świetna strategia, pod warunkiem, że Twoja kondycja finansowa na to pozwala. Nawet regularne nadpłacanie mniejszych kwot, takich jak 200-300 zł, może przynieść wymierne korzyści w dłuższej perspektywie. Nie zawsze dodatkowa spłata kredytu hipotecznego jest opłacalna. Istnieją sytuacje, gdzie zamiast przynieść korzyści finansowe, może prowadzić do poważnych problemów finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa.

 5. Czy opłaca się nadpłacać kredyt przy wysokich stopach procentowych?

  Gdy stopy procentowe rosną, prowadząc do wzrostu oprocentowania kredytu i w konsekwencji wyższych miesięcznych rat, rozważenie nadpłaty kredytu jest mądrym krokiem (o ile dysponujesz dodatkowymi środkami finansowymi). Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego pozwoli zminimalizować obciążenie finansowe wynikające ze zwiększonego oprocentowania i bezpośrednio wpłynie na całkowity koszt kredytu. Każda wydana złotówka na dodatkową spłatę kredytu przyniesie nam określone korzyści oszczędnościowe. Zmniejsza to głównie nasze wydatki na odsetki, ponieważ spłacając większą część kapitału, automatycznie obniżamy bieżące odsetki. Najlepiej jednak dokonywać spłaty kapitału jeszcze przed potencjalnym wzrostem rat.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments