Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt 350 tys. zł – gdzie znaleźć najlepszą ofertę?

W poniższej publikacji poruszymy temat związany z kredytami na kwotę 350 tys. złotych. Odpowiemy sobie na zasadnicze pytanie – gdzie znaleźć (jak właściwie szukać) najtańszy kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną w aktualnej sytuacji na rynku. Wyjaśnimy różnicę pomiędzy kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną. Określimy również koszty obu instrumentów finansowych oraz wskażemy wiele wskazówek praktycznych, które mogą okazać się przydatne podczas podejmowania decyzji kredytowej.

Na wstępie warto jest podkreślić, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej na kwotę 350 tys. złotych to dość spore zobowiązanie finansowe dla domowego budżetu. Każdą tego typu decyzję powinieneś właściwie i rzetelnie przemyśleć i przeanalizować przez pryzmat swoich możliwości finansowych (zarówno tych aktualnych oraz planowanych w przyszłości, gdyż często jest to zobowiązanie wieloletnie, które realnie wpływa na kształt domowego budżetu/prywatnych finansów).

Jaki kredyt można zaciągnąć na kwotę 350 tys. zł?

Kredyty na kwotę 350 tys. złotych są możliwe do uzyskania w różnych formach, do których należą m.in.:

 • pożyczka hipoteczna;
 • kredyty hipoteczne;
 • kredyt gotówkowy (podkreślam – można próbować uzyskać kredyty gotówkowe na łączną kwotę 350 tys. złotych, jednakże jest to zadanie bardzo trudne i wymaga pełnej transparentności przed wszystkimi bankami, które udzielają konkretnego kredytu).

Są to kredyty, które różnią się w swojej wewnętrznej konstrukcji, dają inne możliwości (inne wysokości kredytu), gdyż uzależnione są od sposobu zabezpieczenia, bezpieczeństwa dla banku etc.

Kto może wnioskować o kredyt na 350 tys. zł?

Kredyt na 350 tys. złotych może zostać udzielony zarówno obywatelowi naszego kraju oraz obcokrajowcowi. Zawsze należy sprawdzić aktualną ofertę konkretnych banków i podjąć indywidualne i osobiste rozmowy z przedstawicielem banku w celu uzyskania spersonalizowanej oferty. Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby kredyt w wysokości 350 tys. złotych został udzielony również osobie, które nie posiada polskiego obywatelstwa (bank weryfikuje sporą ilość dokumentów, w tym również dokumenty potwierdzające pochodzenie potencjalnego kredytobiorcy).

Jakie dokumenty do kredytu na 350 tys. zł?

Udzielenie kredytu uzależnione jest od przedłożenia określonych dokumentów. Oczywiście nie sposób jest wykazać jednej, kompletnej listy wszystkich wymaganych dokumentów w każdej sytuacji, gdyż zawsze może się to różnić od wytycznych w danym banku, jednakże wskazuję na najczęściej występujące dokumenty, które są niezbędne do przystąpienia do procedury kredytowej. Należą do nich:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy (dowód osobisty, paszport etc.);
 • dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej (zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach etc.);
 • dokumenty niezbędne do oceny celu kredytu (przeznaczenie pieniędzy, które pochodzą z kredytu – np. zakup mieszkania, informacje od dewelopera etc.);
 • dokumenty potwierdzające istnienie danego zabezpieczenia, jeżeli jest wymagane (np. własność nieruchomości, potwierdzenie wysokości posiadanych udziałów etc.);
 • dodatkowo bank może wnieść o przedłożenie (w zależności od sytuacji) takich dokumentów jak: dodatkowego dokumentu ze zdjęciem, skróconego odpisu aktu małżeństwa, umowy rozdzielności majątkowej, wyroku rozwodowego, aktu urodzenia dziecka.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny na 350 tys. zł – krok po kroku?

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na 350 tys. złotych warto jest poprzedzić taką decyzję pewnymi działaniami. Poniżej przekazuję wskazówki praktyczne, które ułatwią Ci zaciągnięcie kredytu hipotecznego krok po kroku:

 • warto jest sprawdzić i wstępnie samodzielnie zweryfikować własną zdolność kredytową – np. przy użyciu ogólnodostępnego kalkulatora, który dostępny jest na naszej stronie internetowej;
 • korzystnym rozwiązaniem jest doprowadzenie do posiadania umowy o pracę na czas nieokreślony ze stosunkowo i możliwie najwyższym wynagrodzeniem miesięcznym z ostatnich miesięcy;
 • sugerowanym jest sprawdzenie ofert wielu banków;
 • w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić swoją zdolność kredytową i oferty banków w odniesieniu do konkretnych parametrów – sprawdź ranking kredytów hipotecznych;
 • wnikliwa analiza otrzymanych wstępnych ofert powinna być punktem wyjścia do dalszej pogłębionej analizy i przeliczeń (w takiej sytuacji warto jest skontaktować się bezpośrednio z danym bankiem i skorzystać z pomocy doradcy finansowego) – np. warto jest wnikliwie sprawdzić, ile dokładnie wynosi rata kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, pożyczki hipotecznej etc.;
 • dopiero posiadając kilka konkretnych ofert, które są stworzone dla tych samych parametrów i oczekiwań, warto jest podjąć negocjacje z bankiem w zakresie warunków kredytowych;
 • następnie warto jest zweryfikować jakie dokumenty będą niezbędne w celu zaciągnięcia konkretnego kredytu (hipotecznego lub gotówkowego) i należycie przygotować się w tym zakresie już wcześniej;
 • po spełnieniu wszelkich warunków formalnych, bank dokonuje ostatecznej oceny Twojej zdolności kredytowej i wyraża decyzję odnośnie przyznania lub odmowy przyznania kredytu;
 • jeżeli bank uzna, że może udzielić Ci kredytu na określonych warunkach – wówczas poinformuje Cię o tym, a doradca finansowy zaprosi Cię na podpisanie umowy kredytowej;
 • ostatecznie należy udać się do oddziału banku i podpisać umowę kredytową (czasem zdarza się możliwość podpisania umowy przy pomocy podpisu elektronicznego – jednakże aspekt ten wymaga odrębnego omówienia);
 • dodatkowo warto jest pamiętać o tym, że nasza sytuacja finansowa na przestrzeni wielu lat może się zmieniać. Zmiany w zakresie prywatnych finansów wpływają na nasze realne zdolności finansowe – oznacza to, że każdorazowo należy realnie oceniać swoje możliwości i podejmować stosowne kroki w kierunku spłaty kredytu (warto jest mieć na uwadze całkowity koszt kredytu).

Jak zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na 350 tys. zł – krok po kroku?

A dużym uproszczeniu wyjaśniam, że uniwersalne wskazówki krok po kroku co należy zrobić są tożsame zarówno dla kredytu hipotecznego oraz na pożyczki hipotecznej. Dlatego też wskazówki, o których mowa powyżej mają zastosowanie również do pożyczek hipotecznych. Podkreślam – są to dobre, uniwersalne praktyki, metody, kroki etc., które pomagają w podjęciu właściwej decyzji kredytowej.

Ile kosztuje kredyt na 350 tys. zł?

Takie pytanie jest niezwykle ogólne. Przy założeniu, że traktujemy o kredycie hipotecznym na 30 lat, którego wysokość wynosi 350 tys. złotych oraz że wkład własny jest na poziomie 100 tys. złotych, a wartość nieruchomości wynosi 450 tys. złotych, wówczas ostateczny koszt wynosi od 883 tys. złotych do nawet ponad 1 miliona złotych (stan na dzień 17 kwietnia 2024 r.). W celu samodzielnych obliczeń warto skorzystać z kalkulatora hipotecznego.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny na 350 tys. zł w wybranych bankach?

Wiele banków oferuje kredyty hipoteczne w kwocie 350 tys. złotych. Przy powyższych założeniach koszt kredytu w poszczególnych bankach kształtuje się następująco (stan na dzień 17 kwietnia 2024 r.):

 • ING Bank Śląski S.A Idę na swoje – Łatwy start – całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 883 715,81 złotych;
 • Bank Pekao S.A. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny – całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 913 914,43 złotych;
 • Citi Handlowy Kredyt mieszkaniowy – całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 990 342,74 złotych;
 • Santander Bank Polska Kredyt mieszkaniowy – całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 1 045 563,84 złotych.

Ile kosztuje pożyczka hipoteczna na 350 tys. zł w wybranych bankach?

Uwaga – oferta pożyczek hipotecznych na 350 tys. złotych jest na tyle uzależniona od różnych czynników (wartość nieruchomości, zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy etc.), że nie sposób jest przedstawić nawet skróconej listy banków, które oferują taką możliwość. Koszt takiej pożyczki to często nawet dwukrotność tego co zostało pożyczone. Banki, które oferują pożyczki hipoteczne to m.in.:

Na co zwracać uwagę podczas wyboru kredytu na 350 tys. zł?

Decydując się na kredyt w wysokości 350 tys. złotych warto jest wciąć pod uwagę wiele czynników i okoliczności. Z praktycznego punktu widzenia mogę wskazać Ci kilka aspektów, o których sugeruję pamiętać:

 • należy zawsze sprawdzić kilka ofert z różnych banków (dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych, kredytów gotówkowych etc.);
 • dokonując porównania ofert, warto jest je ze sobą zestawiać na podstawie tych samych danych wyjściowych;
 • każdą ofertę warto jest indywidualnie negocjować w oddziale banku;
 • decyzję odnośnie ostatecznego podpisania umowy kredytowej należy poprzedzić analizą naszej zdolności kredytowej;
 • wybierając kredyt na 350 tys. złotych należy pamiętać o tym, że jest to zobowiązanie długoletnie i należy planować swoje kroki zawodowe, finansowe etc.;
 • co do zasady każdą ofertę można negocjować – zawsze warto jest podjąć taką próbę z doradcą finansowym w konkretnym banku;
 • należy zwrócić uwagę na wszystkie parametry ofert, w szczególności wysokość oprocentowania, wysokość prowizji, wysokość raty miesięcznej, całkowity koszt kredytu etc.;
 • aby wziąć kredyt hipoteczny należy pamiętać o tym, że długość kredytowania wynosi w praktyce do 35 lat.

Zwracam również uwagę na ważny aspekt prawny – zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2245) – zw. dalej „ustawą” – kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzja kredytowa), na trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w celu umożliwienia porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców, chyba że konsument wyrazi zgodę na wcześniejsze przekazanie decyzji kredytowej.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt na 350 tys. zł?

Pytanie to często pojawia się w przestrzeni publicznej. Odpowiedź na nie wymaga zwrócenia uwagi na pewne okoliczności, które determinują możliwość zaciągnięcia tego typu zobowiązania finansowego. Wyjaśniam – zdolność kredytowa uzależniona jest od wielu czynników, do których zaliczamy m.in.:

 • wysokość miesięcznych zarobków (dochód netto);
 • rodzaj umowy (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, kontrakt etc.);
 • posiadanie innych zobowiązań kredytowych;
 • skala posiadanych oszczędności;
 • posiadanie na własność/współwłasność nieruchomości, udziałów etc.;
 • liczba osób na utrzymaniu;
 • wiek kredytobiorcy;
 • czasem również stan zdrowia kredytobiorcy;
 • posiadanie instrumentów zabezpieczających sytuację finansową kredytobiorcy (np. ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenie indywidualne etc.).

Aby móc starać się uzyskać kredyt w wysokości 350 tys. złotych, absolutnym minimum są w takim przypadku zarobki na poziomie około 4 200,00 – 4 500,00 złotych netto (dochód netto). Z uwagi na fakt, iż zawsze zdolność kredytowa uzależniona jest od kilku czynników, które mają kumulatywne znaczenie – poniżej przywołanych zostanie kilka różnych sytuacji (odmienne scenariusze dla różnych założeń kredytowych – aktualne na dzień 17 kwietnia 2024 r.). Obliczeń dokonaliśmy za pomocą naszego kalkulatora zdolności kredytowej.

Scenariusz nr 1 – przykład Pana Dariusza

Pan Dariusz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jego zarobki kształtują się na poziomie 7 000,00 złotych netto (dochód „na rękę”). Nie posiada on innych kredytów i zobowiązań finansowych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Nie ma też osób na utrzymaniu. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 1 000,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 25 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,0% w skali roku.

Pan Dariusz ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 444 584,00 złotych.

Scenariusz nr 2 – przykład Pana Ambrożego

Pan Ambroży zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 30 czerwca 2025 r. (okoliczność ta zdecydowanie obniża zdolność kredytową Pana Ambrożego). Jego zarobki kształtują się na poziomie 5 000,00 złotych netto (dochód „na rękę”). Nie posiada on innych kredytów i zobowiązań finansowych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Nie ma też osób na utrzymaniu. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 500,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 25 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 9,0% w skali roku.

Pan Ambroży ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 32 458,00 złotych (wyjaśniam – gdyby Pan Ambroży miał umowę na czas nieokreślony, wówczas przy takich samych założeniach jego zdolność kredytowa wynosiłaby 292 062,00 złotych).

Scenariusz nr 3 – przykład Pani Jolanty

Pani Jolanta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jej zarobki kształtują się na poziomie 10 000,00 złotych netto (dochód „na rękę”). Nie posiada ona innych kredytów i zobowiązań finansowych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Nie ma też osób na utrzymaniu. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 2 000,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 30 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,0% w skali roku.

Pani Jolanta ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 668 056,00 złotych.

Scenariusz nr 4 – przykład Pani Marzeny

Pani Marzena zatrudniona jest na podstawie umowy o dzieło o charakterze stałym. Jej zarobki kształtują się na poziomie 15 000,00 złotych netto (dochód netto). Nie posiada ona innych kredytów i zobowiązań finansowych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Nie ma też osób na utrzymaniu. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 2 000,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 30 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,0% w skali roku.

Pani Marzena ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 1 002 084,00 złotych.

Scenariusz nr 5 – przykład Pani Katarzyny

Pani Katarzyna zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia o stałym charakterze. Jej zarobki kształtują się na poziomie 12 000,00 złotych netto (dochód netto). Nie posiada ona innych kredytów i zobowiązań finansowych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Nie ma też osób na utrzymaniu. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 1 000,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 25 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,0% w skali roku.

Pani Katarzyna ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 762 144,00 złotych.

Scenariusz nr 6 – przykład Pana Kazimierza

Pan Kazimierz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jego zarobki kształtują się na poziomie 5 500,00 złotych netto (dochód netto). Nie posiada on innych kredytów i zobowiązań finansowych. Ma 10 000,00 złotych limitu na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Ma również na swoim utrzymaniu 2 osoby. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 1 500,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 25 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,0% w skali roku.

Pan Kazimierz ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 339 316,00 złotych.

Scenariusz nr 7 – przykład Pana Zbigniewa

Pan Zbigniew zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jego zarobki kształtują się na poziomie 14 000,00 złotych netto (dochód netto). Raty posiadanych przez Pana Zbigniewa kredytów wynoszą do tej pory 5 000,00 złotych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Nie ma też osób na utrzymaniu. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 2 000,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 25 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,5% w skali roku.

Pan Zbigniew ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 243 506,00 złotych (wyjaśniam – jak obserwujemy, posiadanie innych, stałych zobowiązań finansowych w postaci kredytu, który wymaga spłaty w wysokości 5 000,00 złotych miesięcznie, zdecydowanie obniża zdolność kredytową Pana Zbigniewa. Gdyby nie posiadał tego kredytu, wówczas jego zdolność kredytowa wynosiłaby 852 274,00 złotych).

Scenariusz nr 8 – przykład Pana Wiesława

Pan Wiesław zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jego zarobki kształtują się na poziomie 8 000,00 złotych netto (dochód netto). Nie posiada innych kredytów i zobowiązań finansowych. Nie ma też limitów na posiadanych kartach do swoich kont bankowych. Ma na swoim utrzymaniu 4 osoby. Stałe wydatki domowe na prąd, rachunki wynoszą około 2 000,00 złotych miesięcznie.

Pozostałe założenia do kalkulacji:

 • okres spłaty kredytu wynosi 30 lat;
 • oprocentowanie kredytu wynosi 8,0% w skali roku.

Pan Wiesław ma w takiej sytuacji zdolność kredytową na poziomie około 534 445,00 złotych.

Każda sytuacja jest inna i zawsze warto ją indywidualnie przeanalizować. Do tego celu możesz posłużyć się ogólnodostępnym kalkulatorem zdolności kredytowej, który dostępny jest na stronie finanse.rankomat.pl

 

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2245).

Warto wiedzieć

 1. Warto pamiętać o tym, że kredyt na 350 tys. złotych to spore wyznawanie dla domowego budżetu i zawsze należy dokładnie przemyśleć taką decyzję kredytową;
 2. Pamiętajmy o wnikliwej analizie dokumentów kredytowych, przekalkulowaniu ostatecznych kosztów kredytu, rzetelnym zweryfikowaniu swoich możliwości finansowych zarówno na etapie zaciągania kredytu oraz na przyszłość;
 3. Kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna z punktu widzenia interesów biorącego pożyczkę, są rozwiązaniami korzystniejszymi mając na uwadze końcowe koszty kredytu;
 4. Biorący pożyczkę hipoteczną uprawniony jest do zagospodarowania (rozdysponowania) tak uzyskanymi środkami pieniężnymi w zasadzie w dowolny, legalny sposób;
 5. Biorący kredyt hipoteczny zobowiązany jest do przeznaczenia tak uzyskanych środków pieniężnych na ściśle określony cel np. zakup mieszkania, zakup domu, przeprowadzenie remontu, zakup mebli etc. Gdy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny musimy określić jasno i precyzyjnie przeznaczenie (cel) tych środków.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka rata przy kredycie 350 tys. zł?

  Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Rata kredytu uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju kredytu (kredy hipoteczny, pożyczka hipoteczna lub kredyt gotówkowy etc.), dodatkowo istotnym elementem jest długość spłaty kredytu. Miesięczna rata przy kredycie 350 tys. złotych powinna wynosić średnio około 3 000,00 – 4 000,00 złotych.

 2. Ile wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na 350 tys. zł?

  Najczęściej jest to 10% wartości nieruchomości (w takiej sytuacji zasadnym jest posiadanie minimum 35 000,00 złotych oszczędności wyłącznie na ten cel – wkład własny). Wyjaśnienie praktyczne – warto jest dążyć do zmaksymalizowania wielkości wkładu własnego, gdyż okoliczność ta korzystnie wpływa na ostateczny koszt kredytu hipotecznego (chodzi o możliwie wysoki wkład własny). Im wyższy wkład własny, tym niższy koszt kredytu hipotecznego w ujęciu całościowym.

 3. Ile trzeba zwrócić do banku przy kredycie na 350 tys. zł?

  Na tak postawione pytanie nie sposób jest jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od indywidualnych warunków kredytowych, rodzaju kredytu (kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna czy kredyt gotówkowy). Determinującym czynnikiem jest również okres spłaty kredytu (im dłuższy okres spłaty kredytu, tym wyższy jest jego koszt – należy dużo więcej oddać do banku, często nawet dwa razy tyle, ile zostało pożyczone).

 4. Czy można zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na 350 tys. zł?

  Tak. Można zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na kwotę 350 tys. złotych. Warunkiem jest, aby wartość nieruchomości po analizie przez bank była wystarczająca do zaciągnięcia takiego zobowiązania finansowego. Przykładem może być sytuacja, w której konsument posiada na własność mieszkanie o wartości 500 tys. złotych, wówczas bez większego problemu powinien otrzymać pożyczkę hipoteczna na wartość 350 tys. złotych (jest to rozwiązanie bezpieczne dla banku, gdyż zabezpieczenie kredytu stanowi w takiej sytuacji nieruchomość, która jest wolna od innych zabezpieczeń finansowych).

 5. Czy można zaciągnąć kredyt gotówkowy na 350 tys. zł?

  Co do zasady banki nie udzielają kredytu gotówkowego na 350 tys. złotych. Wyjaśniam – kredyt gotówkowy, który jest oferowany w bankach ograniczony jest do kwoty 250 tys. złotych. Istnieje możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji w banku w celu wynegocjowania wyższej kwoty kredytu gotówkowego, jednakże należy pamiętać, że jest to zadanie wysoce utrudnione i kosztowne.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments