Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt 350 tys. zł – gdzie znaleźć najlepszą ofertę?

Kredyt na 350 tys. zł to z jednej strony możliwość zrealizowania bardzo ambitnych potrzeb. Z drugiej strony to zobowiązanie, które może generować wysokie obciążenia domowego budżetu przez wiele lat spłaty. Sprawdzamy, jaki kredyt można zaciągnąć na kwotę 350 tys. zł, kto może skorzystać z takiej oferty i czy pożyczone pieniądze można wydać na dowolny cel konsumpcyjny.

Możliwość pożyczenia 350 tys. zł ogranicza liczbę rozwiązań pozwalających pozyskać środki w tak wysokiej kwocie. W takiej sytuacji musimy dysponować nieruchomością o odpowiedniej wartości, która jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. Takie zabezpieczenie zwiększy nasze szanse na pozytywną decyzję banku i korzystne warunki finansowania. Zobaczmy zatem, z jakich produktów możemy skorzystać poszukując kredytu na 350 tys. zł.

Kredyt na 350 tys. zł to kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna

Kwota 350 tys. zł mocno ogranicza liczbę produktów pozwalających zaciągnąć tak wysokie zobowiązanie. Bank może pożyczyć taką sumę pod warunkiem przedstawienia wartościowego zabezpieczenia i odpowiedniej zdolności kredytowej osoby (lub osób) składającej wniosek kredytowy. Nie pozyskamy kwoty 350 tys. zł zaciągając kredyt gotówkowy, którego górny limit wynosi najczęściej 200 tys. zł.

Aby pożyczyć 350 tys. zł możemy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną. Nazwa obu rozwiązań sugeruje, że ich głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku ustanowiona na nieruchomości. W takiej sytuacji banki są gotowe ponieść ryzyko związane z udzieleniem finansowania na kwotę 350 tys. zł. Zabezpieczenie tego typu pozwala także bankom oferować wieloletni okres spłaty zobowiązania.

Maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego to 35 lat. Pożyczkę hipoteczną można zaciągnąć maksymalnie na 25 lat. Dłuższy czas na uregulowanie zobowiązania pozwala lepiej dopasować wysokość miesięcznej raty do możliwości domowego budżetu, ponieważ im dłuższy okres spłaty, tym niższa kwota miesięcznej raty. Trzeba jednak pamiętać o dwóch ważnych mechanizmach:

 1. Wydłużenie okresu kredytowania wpływa na obniżenie wysokości miesięcznej raty, ale jednocześnie powoduje wzrost całkowitego kosztu kredytu, ponieważ odsetki od pożyczonego kapitału naliczane są w dłużej.
 2. Wysokość miesięcznej raty szacowana jest na dany dzień i w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym może ona podlegać wahaniom w całym okresie spłaty zobowiązania. Wyobrażając sobie swój domowy budżet, obciążony dodatkową ratą w wysokości wyszczególnionej w harmonogramie spłaty, trzeba mieć świadomość, że kwota comiesięcznego obciążenia może się zmieniać.

Jedną z podstawowych różnić pomiędzy kredytem hipotecznym, a pożyczką hipoteczną, jest możliwość wydatkowania pożyczonych od banku pieniędzy. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, które najczęściej zaciągane jest na:

Oznacza to, że kredytem hipotecznym sfinansujemy tylko zaakceptowane przez bank przedsięwzięcie. Nie zawsze też bank przeleje pieniądze z kredytu na nasze konto. Przykładowo kupując mieszkanie na rynku wtórnym środki przekazane zostaną bezpośrednio na konto sprzedającego. W przypadku wykończenia domu bank może wypłacać nam pieniądze w transzach po udokumentowaniu każdego z zakończonych etapów prac.

Pożyczka hipoteczna na 350 tys. zł daje nam dużo większą swobodę wydatkowaniu pożyczonych środków, ponieważ możemy przeznaczyć ją na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą. Pieniądze możemy wydać np. na zakup samochodu, zagraniczną wycieczkę czy remont mieszkania. Inne różnice pomiędzy kredytem hipotecznym na 350 tys. zł a pożyczką hipoteczną na tę samą kwotę wskażemy w dalszej części tekstu.

Jak zaciągnąć kredyt na 350 tys. zł?

Zaciągnięcie kredytu na 350 tys. zł, i każdego innego zobowiązania w banku, rozpoczyna się od złożenia wniosku. Warto wyrobić sobie nawyk porównywania ofert i przed każdą decyzją o zaciągnięciu kredytu zweryfikować dostępne na rynku opcje. Kierując się kryterium kosztów trzeba sprawdzić takie parametry, jak:

Poza kosztami możemy sprawdzić inne warunki, które mogą być dla nas szczególnie ważne, jak np. lista wymaganych dokumentów, akceptowalny wiek kredytobiorcy czy szybkość rozpatrywania wniosku. Z uwagi na zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości lista wymaganych dokumentów do kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej będzie podobna. Dodatkowe dokumenty mają służyć:

 • potwierdzeniu naszej tożsamości,
 • ocenie naszej zdolności kredytowej,
 • prawidłowej weryfikacji wartości zabezpieczeń.

Jeśli składamy wniosek w banku, który prowadzi nasze główne konto osobiste, to możemy liczyć na uproszczenie niektórych etapów procedury kredytowej. Przykładowo bank nie będzie potwierdzać już naszej tożsamości, ponieważ zrobił to w trakcie zakładania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR). Wygoda może mieć jednak realną cenę, bo oferta przygotowana przez nasz bank wcale nie musi być najkorzystniejszą propozycją na rynku.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny na 350 tys. zł?

Pierwszym krokiem na drodze do kredytu hipotecznego na 350 tys. zł jest złożenie wniosku. Zakładamy świadomy wybór banku, który wynika z gruntownej analizy ofert. Wniosek z załącznikami można najczęściej złożyć online, bez konieczności wychodzenia z domu lub bezpośrednio w oddziale banku. Lista dokumentów wymaganych do kredytu hipotecznego zależy od m.in.:

 • dotychczasowej współpracy z bankiem – wymagania wobec nowych klientów są wyższe,
 • formy zatrudnienia,
 • dodatkowych źródeł dochodu,
 • liczby kredytobiorców lub poręczycieli.

Wymagania dotyczące dokumentów związane są również z celem, na jaki chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny na 350 tys. zł. Bank będzie mieć inne oczekiwania wobec osób kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym, inne wobec budujących dom jednorodzinny, a jeszcze inne wobec osób remontujących nieruchomość. Najbardziej popularne scenariusze i oczekiwania banków w tym zakresie opisaliśmy w poradniku: Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?

Kolejnym elementem odróżniającym kredyt hipoteczny od pożyczki hipotecznej jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Zaciągając kredyt hipoteczny trzeba posiadać udział własny odpowiadający przynajmniej 20% wartości nieruchomości, chociaż niektóre banki dopuszczają 10% wkład własny pod warunkiem zastosowania dodatkowego zabezpieczenia. Wkład własny nie musi mieć zawsze formy gotówkowej i bank może w zamian zaakceptować m.in.:

 • grunt pod budowę domu,
 • książeczkę mieszkaniową,
 • zadatek dla sprzedającego,
 • deklarację sprzedaży nieruchomości,
 • zastaw na papierach wartościowych,
 • środki zgromadzone na kontach emerytalnych IKE i IKZE.

Sposób wniesienia wkładu własnego również wpływa na wymagania banku odnośnie do dodatkowych dokumentów. Przykładowo, jeśli wkładem własnym będzie inna nieruchomość to bank może oczekiwać przedstawienia jej aktualnej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez bank.

Po złożeniu wniosku i kompletu załączników bank ma 21 dni kalendarzowych na podjęcie decyzji. Każde wezwanie do uzupełniania braków może wydłużyć ten proces. W przypadku akceptacji wniosku pozostaje nam podpisanie umowy kredytowej. Jeśli jej zapisy budzą nasze wątpliwości to wyjaśnijmy je z pracownikiem banku lub skorzystajmy ze wsparcia niezależnego doradcy kredytowego.

Na wypadek ewentualnych problemów dopilnujmy, aby wszystkie ustalenia miały formę pisemną, co ułatwi ewentualne dochodzenie swoich praw. Ostatnim etapem jest wypłata pieniędzy w sposób określony w umowie np. w transzach, kiedy zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na wykończenie domu, które realizowane będzie zgodnie z przedstawionym w banku harmonogramem.

Jak zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na 350 tys. zł?

Podobnie jak w przypadku innych kredytów pierwszym krokiem, poprzedzającym złożenie wniosku, powinna być analiza dostępnych na rynku ofert. Przy pożyczce na 350 tys. zł nawet niewielkie różnice w wysokości prowizji czy oprocentowania mogą oznaczać oszczędności lub dodatkowe koszty liczone w tysiącach złotych.

Wniosek o pożyczkę hipoteczną można najczęściej złożyć online lub w oddziale banku. Jeśli jesteśmy nowymi klientami banku, to koniecznie będzie załączenie z wnioskiem:

 • dokumentów potwierdzających naszą tożsamość,
 • dokumentów dotyczących nieruchomości, np.:
  • operatu szacunkowego,
  • odpisu z księgi wieczystej,
  • wyrysu z rejestru gruntów lub kopii mapy ewidencyjnej,
 • dokumentów pozwalających ocenić naszą zdolność kredytową, np.:
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów,
  • wyciągu z konta osobistego, na które wpływa nasze wynagrodzenie za wskazany okres,
  • deklarację podatkową PIT wraz z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym.

Na podstawie złożonego wniosku z załącznikami bank zweryfikuje naszą zdolność kredytową oraz wartość i jakość nieruchomości, która będzie głównym zabezpieczeniem spłaty pożyczki hipotecznej. Okres oczekiwania na decyzję zależy m.in. od kompletności wniosku oraz liczby zadań realizowanych przez analityków kredytowych.

W odróżnieniu od kredytu hipotecznego, pożyczka hipoteczna na 350 tys. zł nie wymaga posiadania wkładu własnego, dzięki czemu nie są wymagane dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej kwoty lub wartościowego majątku. Wiele banków kompensuje sobie brak wkładu własnego obniżeniem maksymalnej kwoty pożyczki, która wynosi od 50% do maksymalnie 80% wartości nieruchomości. Maksymalny okres spłaty pożyczki hipotecznej to 25 lat.

Pomimo wymienionych powyżej ograniczeń pożyczka hipoteczna ma jedną zasadniczą zaletę – pożyczone pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Nie ma tu konieczność dokumentowania sposobu wydatkowania środków. Nie musimy zatem zbierać żadnych faktur i rachunków. W przypadku pozytywnej decyzji banku pozostaje nam weryfikacja umowy kredytowej i złożenie podpisu. W ostatnim kroku bank przelewa pieniądze na nasze konto.

Ile kosztuje kredyt na 350 tys. zł?

Całkowity koszt kredytu na 350 tys. zł zależy od wielu parametrów. Tłumaczy to, dlaczego przed podjęciem decyzji warto dokładnie porównać warunki dostępnych na rynku ofert. Dobrze jest zwrócić uwagę na takie parametry, jak:

 • oprocentowanie kredytu,
 • okres, w którym można skorzystać ze stałej stopy procentowej,
 • okres kredytowania,
 • prowizja za udzielenie finansowania,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO),
 • koszt ubezpieczenia nieruchomości,
 • wysokość miesięcznej raty,
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej,
 • konieczność skorzystania z innych produktów banku, tj. konto osobiste czy karta kredytowa.

Istotnym elementem wpływającym na całkowity koszt kredytu na 350 tys. zł jest okres kredytowania. Z jednej strony im dłuższy, tym niższa miesięczna rata. Z drugiej strony dłużej spłacane zobowiązanie to więcej naliczonych odsetek od pożyczonego kapitału.

Załóżmy, że zaciągamy kredyt na 350 tys. zł, który spłacać będziemy w ratach równych. Oprocentowanie wynosi 10% w skali roku i jest stałe w całym okresie spłaty. Dla uproszczenia nie bierzemy pod uwagę innych kosztów kredytowania. Przykładowy wpływ okresu spłaty na całkowity koszt kredytu hipotecznego i wysokość miesięcznej raty prezentują się następująco:

 • 5-letni okres kredytowania:
  • wysokość miesięcznej raty: 7.436 zł
  • całkowita kwota do spłaty: 446.188 zł
 • 10-letni okres kredytowania:
  • wysokość miesięcznej raty: 4.625 zł
  • całkowita kwota do spłaty: 555.033 zł
 • 20-letni okres kredytowania:
  • wysokość miesięcznej raty: 3.378 zł
  • całkowita kwota do spłaty: 810.618 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami kredyt na 350 tys. zł z 5-letnim okresem spłaty generować będzie ratę w wysokości 7.436 zł, co może być dużym wyzwaniem dla domowego budżetu. Z drugiej strony do banku zwrócimy łącznie 446.188 zł, czyli o 96.188 zł więcej niż pożyczyliśmy. Wydłużając okres kredytowania do 20 lat, obniżamy kwotę miesięcznej raty do 3.378 zł, ale ostatecznie do banku zwrócimy kwotę 810.618 zł, czyli o 460.618 zł więcej niż pożyczyliśmy.

Wybierając kredyt na 350 tys. zł warto również sprawdzić, na jaki okres i na jakich warunkach proponowane jest oprocentowanie stałe. Banki mają obowiązek oferować kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym, które w zależności od propozycji może obowiązywać w okresie od 5 do 10 lat. Po upływie tego terminu oprocentowanie przekształcane jest na zmienne (obliczane jako suma marży banku i stawki WIBOR) lub bank przeprowadza rekalkulację i blokuję stopę procentową na kolejny okres.

Ważnym elementem wpływającym na koszt kredytu na 350 tys. zł jest również prowizja za udzielenie finansowania. Przykładowo prowizja w wysokości 5% oznacza dodatkowe obciążenie w wysokości 17,5 tys. zł. Może być ona płatna jednorazowo lub doliczona do pożyczonego kapitału i spłacana w ratach. Część banków w walce o klienta rezygnuje z pobierania prowizji, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za porównywaniem ofert przed złożeniem wniosku.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny na 350 tys. zł?

Przy obecnych cenach nieruchomości i materiałów budowlanych, kredyt hipoteczny na 350 tys. zł jest często spotykanym wariantem. Zgodnie z danymi BIK średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu 2022 r. wyniosła prawie 338 tys. zł. Finansowanie tego typu znajdziemy w większości banków uniwersalnych.

Za pomocą porównywarki kredytów hipotecznych rankomat.pl sprawdziliśmy kluczowe parametry kredytów hipotecznych na kwotę 350 tys. zł z 25-letnim okresem spłaty. Oferta uwzględnia raty równe. Odsetki naliczane są według oprocentowania zmiennego. Oferty zweryfikowaliśmy 25 października 2022 r.

Parametry kredytu hipotecznego na 350 tys. zł z 25-letinm okresem spłaty, który znajdziemy w ofercie banku Credit Agricole pod nazwą Kredyt mieszkaniowy – Niższa marża wyglądają następująco:

 • oprocentowanie: 8,94%
 • marża kredytu hipotecznego: 1,79%
 • prowizja: 0,00%
 • RRSO: 9,70%
 • miesięczna rata: 2.922,82 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 888.111,16 zł.

Z koeli kredyt hipoteczny na 350 tys. zł na 25 lat oferowany przez ING Bank Śląski pod nazwą Jesień u siebie – Lekka Rata wyróżniają poniższe parametry:

 • oprocentowanie: 9,21%
 • marża kredytowa: 1,59%
 • prowizja: 1,00%
 • RRSO: 9,89%
 • miesięczna rata: 2.987,68 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 904.141,92 zł.

Ile kosztuje pożyczka hipoteczna na 350 tys. zł?

Jeśli dysponujemy nieruchomością o odpowiedniej wartości, a także dużej płynności na rynku wtórym (to ważne w sytuacji, kiedy bank chciałby spieniężyć takie zabezpieczenie) to zaciągnięcie pożyczki hipotecznej na kwotę 350 tys. zł nie powinno być problemem. Rozwiązanie to ma w swojej ofercie m.in.:

Parametry przykładowej pożyczki hipotecznej na 350 tys. zł z 25-letnim okresem spłaty za pomocą rat równych prezentują się następująco:

 • oprocentowanie: 12,00%
 • prowizja: 0,00%
 • miesięczna rata: 3.686,28 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 1.105.885,35 zł.

Z analizy ofert wynika, że pożyczka hipoteczna jest rozwiązaniem droższym niż kredyt hipoteczny. Wpływa na to większe ryzyko związane ze sposobem wydatkowania pożyczonych środków. Przy kredycie hipotecznym bank doskonale wie, na co przeznaczone zostaną pieniądze. W przypadku pożyczki hipotecznej, pożyczony kapitał można wydać w dowolny sposób.

Czy jest alternatywa dla kredytu na 350 tys. zł?

Z uwagi na kwotę 350 tys. zł trudno jest znaleźć alternatywę dla kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej. Finansowanie tego typu wymaga przedstawienia wartościowego zabezpieczenia dla banku, jakim jest hipoteka na odpowiednio wycenionej i płynnej na rynku wtórnym nieruchomości. Jeśli nie dysponujemy zabezpieczeniem tego typu to możemy przyjrzeć się bliżej ofercie kredytów gotówkowych, ale wymaga to kompromisów.

Aktualnie w ofercie kilku banków znajdziemy propozycje kredytów gotówkowych na maksymalną kwotę 200 tys. zł. Co prawda Santander Bank Polska oferuje kredyt gotówkowy na 300 tys. zł, jednak jest to kwota brutto, więc na nasze konto ostatecznie trafi kwota pomniejszona o ewentualne koszty ubezpieczenia i prowizję. Po drugie maksymalna kwota stanowi 20-krotność miesięcznych dochodów netto, więc możemy wnioskować o maksymalną kwotę, kiedy zarabiamy przynajmniej 15 tys. zł miesięcznie. Do tego kredyty gotówkowe udzielane są na maksymalnie 120 miesięcy.

W szczególnej sytuacji alternatywą dla pożyczki hipotecznej na 350 tys. zł może być kredyt samochodowy. Mowa tu wyłącznie o scenariuszu związanym z zakupem auta lub innego pojazdu mechanicznego. mBank oferuje swoim klientom kredyt samochodowy na kwotę do 450 tys. zł brutto z okresem kredytowania do 120 miesięcy (stan na dzień 25.10.2022 r.).

Na co zwracać uwagę wybierając kredyt na 350 tys. zł?

Poszukując kredytu na 350 tys. zł warto zweryfikować takie elementy, jak: oprocentowanie nominalne, okres i warunki obowiązywania stałej stopy procentowej, prowizja za udzielenie finansowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), kwota miesięcznej raty, całkowity koszt kredytu, okres spłaty czy konieczność ubezpieczenia nieruchomości lub zakupu innej polisy.

Porównując ze sobą propozycje banków pamiętajmy, żeby kwota zobowiązania i okres spłaty były takie same dla wszystkich ofert. Trzeba mieć też świadomość, że wysokość raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym może podlegać wahaniom w okresie spłaty zobowiązania.

Jeśli zaciągamy zobowiązanie na 25 lat, to nie ma szans, aby w takim terminie nie doszło do zmiany stopy WIBOR, która przełoży się na wysokość odsetek naliczonych od pożyczonego kapitału. Częściowy spokój związany z niezmiennością raty w określonym czasie gwarantują kredyty z oprocentowaniem stałym, ale tylko w okresie od 5 do 10 lat.

Gdzie znaleźć najlepszy kredyt na 350 tys. zł?

Kredyt hipoteczny na 350 tys. zł znajdziemy w ofercie większości banków uniwersalnych. Liczba czynników i subiektywnie oczekiwania wpływające na atrakcyjność konkretnej propozycji powoduje, że wskazanie najkorzystniejszych ofert może być wymagające i czasochłonne. W takiej sytuacji warto skorzystać z darmowych narzędzi dostępnych w sieci.

Porównywarka kredytów hipotecznych przygotowana przez serwis rankomat.pl pozwala na szybkie i wygodne porównanie dostępnych na rynku propozycji banków– w tym kredytów hipotecznych na 350 tys. zł. Oprócz kwoty możemy także filtrować oferty pod kątem rodzaju rat (równe lub malejące) a także oprocentowania (zmienne i okresowo stałe). Analizując otrzymane zestawienie możemy porównać na jednym ekranie kredyty hipoteczne w kategoriach:

 • oprocentowania nominalnego
 • prowizji
 • rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania
 • całkowitego kosztu kredytu hipotecznego
 • kwoty miesięcznej raty.

Jeśli jesteśmy bardziej wnikliwi to możemy sprawdzić także bardziej szczegółowe parametry ofert, tj. marża kredytowa, koszt wyceny nieruchomości, koszt ubezpieczenia na życie, konieczność skorzystania z dodatkowych produktów banku czy dopuszczalny wiek kredytobiorcy.

Pożyczki hipoteczne są rozwiązaniem mniej popularnym niż kredyty hipoteczne. Produkt ten oferuje kilka banków uniwersalnych, ale nie powinno to zwalniać nas to z konieczności porównywania ofert. No chyba, że nie zależy nam na kosztach związanych z udzieleniem i ze spłatą zobowiązania lub gotowi jesteśmy na ewentualne refinansowanie kredytu i przeniesienie go do innego banku. Wszystko to jednak wymagać będzie dodatkowego wysiłku oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

 

Źródła:

 1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/770191/o-68-7-spadla-wartosc-zapytan-o-kredyty-mieszkaniowe-wrzesniowy-odczyt-bik-indeksu-popytu-na-kredyty-mieszkaniowe

Warto wiedzieć

 1. Maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego to 35 lat, a pożyczki hipotecznej 25 lat
 2. Wysokość miesięcznej raty szacowana jest na dany dzień i w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym może podlegać wahaniom w całym okresie spłaty zobowiązania.
 3. Porównując ze sobą propozycje banków pamiętajmy, żeby kwota zobowiązania i okres spłaty były takie same dla wszystkich ofert.
 4. Wybierając kredyt na 350 tys. zł warto również sprawdzić, na jaki okres i na jakich warunkach oferowane jest oprocentowanie stałe.
 5. Wydłużenie okresu kredytowania wpływa na obniżenie wysokości miesięcznej raty, ale jednocześnie przekłada się na podwyższenie całkowitego kosztu kredytu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka rata przy kredycie 350 tys. zł?

  Zaciągając kredyt na 350 tys. zł na 25 lat, z oprocentowaniem na poziomie 10% w skali roku i ze spłatą w ratach równych trzeba przygotować się na miesięczne obciążenie w wysokości 3.180 zł. Wyliczenie zakłada niezmienność oprocentowania w całym okresie spłaty i brak innych kosztów kredytowych.

 2. Jaki kredyt przy zarobkach 4000 zł netto?

  Zakładając kredyt na 25 lat, z oprocentowaniem na poziomie 9% w skali roku, brak kosztów związanych ze spłatą innych zobowiązań, wydatki domowe na poziomie 1.200 zł miesięcznie i brak osób na utrzymaniu to zarobki na poziomie 4.000 zł netto pozwolą na zaciągnięcie kredytu w kwocie około 234 tys. zł. O ostatecznej zdolności kredytowej decydują wewnętrzne procedury poszczególnych banków.

 3. Ile nie może przekraczać rata kredytu?

  Rata kredytu nie może przekraczać nadwyżki finansowej generowanej każdego miesiąca przez gospodarstwo domowe. Przykładowo, jeśli zarabiamy 4.000 zł na rękę i każdego miesiąca wydajemy na utrzymanie gospodarstwa domowego i spłatę innych zobowiązań 3.000 zł, to bank nie udzieli nam kredytu z miesięczną ratą na poziomie 1.500 zł.

 4. Jaki kredyt przy zarobkach 3000 zł netto?

  Zakładając, że zaciągamy kredyt z 25-letnim okresem spłaty, z oprocentowaniem na poziomie 9% w skali roku, brak kosztów związanych ze spłatą innych zobowiązań, wydatki na utrzymanie w wysokości 1.200 zł miesięcznie i brak osób na utrzymaniu to zarobki na poziomie 3.000 zł netto pozwolą pożyczyć w banku około 140 tys. zł.

 5. Jaka kwota kredytu jest bezpieczna?

  Aby mówić o bezpiecznym poziomie zadłużenie generowane przez wszystkie zobowiązania finansowe nie powinno przekraczać 30% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments