Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63
Poradniki

Kredyt dla firmy działającej krócej niż 6 miesięcy

Zakładasz firmę i właśnie w tym momencie jest Ci najbardziej potrzebne finansowanie. Chcesz kupić maszyny, licencje, wynająć lokal i zapewnić pracownikom odpowiednie wyposażenie. Idziesz więc do banku po kredyt i najprawdopodobniej spotykasz się z odmową. Czemu tak trudno znaleźć kredyt dla początkującej firmy i gdzie szukać finansowania na początek działalności?

Ok. połowa wszystkich przedsiębiorstw korzysta aktualnie z kredytów bankowych. W 2020 roku banki bardzo niechętnie udzielały kredytów przedsiębiorcom, a mimo to pożyczyły im łącznie blisko 16 miliardów złotych.

Kredyt dla firmy działającej poniżej 6-miesięcy – realia rynkowe

Znalezienie finansowania dla firmy działającej mniej niż 6 miesięcy jest bardzo trudne. Większość banków komercyjnych w ogóle nie bierze pod uwagę udzielenia kredytu firmie, która działa mniej niż 6, a czasami 12 lub 18 miesięcy. Krótko działające firmy nie mają możliwości zaciągnięcia kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości.

Początkujące przedsiębiorstwa mają natomiast kilka innych możliwości w zakresie finansowania działalności:

 • Rządowy program Wsparcie na starcie – niskooprocentowany kredyt celowy do wykorzystania od pierwszego dnia działalności.
 • Wsparcie z programów UE – Dotacje celowe dotyczą poszczególnych branż i są obwarowane licznymi wymaganiami, ale mogą być istotnym źródłem finansowania dla nowo powstałych firm.
 • Kredyt zabezpieczony hipoteką na własnej nieruchomości – Jeśli firma jest właścicielem nieruchomości, to prawdopodobnie będzie w stanie uzyskać kredyt pod jej hipotekę, nawet jeśli dopiero powstała.
 • Kredyt gotówkowy dla właściciela – Przeważnie właściciel firmy jednoosobowej ma przez pierwsze kilka miesięcy działalności większą szansę uzyskać kredyt dla siebie niż dla firmy.
 • Alternatywne metody pozyskiwania finansowania – inwestorzy, anioły biznesu, crowdfunding, czy zapłata z góry od kontrahenta mogą rozwiązać problemy finansowe firmy bez konieczności zaciągania kredytu.

Wszystkie rozwiązania, a także samą zdolność kredytową przedsiębiorstw omawiamy szerzej w dalszej części artykułu.

Zdolność kredytowa firmy

Firma, nawet prowadzona w formie jednoosobowej działalności ma zdolność kredytową odrębną od właścicieli. Wynika ona dokładnie z takich samych cech firmy, jakie mógłby przedstawić kredytobiorca-konsument.

 • Wysokość dochodów – Firma osiągająca wysokie dochody może starać o znacznie większą kwotę kredytu niż taka, która przynosi straty lub po prostu ma bardzo niski obrót.
 • Pewność dochodów – Przedsiębiorstwo, które może udowodnić, że jego dochody są stabilne, z łatwością znajdzie dla siebie kredyt. Natomiast w przypadku dochodów zupełnie niereguralnych, bank będzie znacznie bardziej podejrzliwy.
 • Zabezpieczenie – Firma dysponująca znacznym majątkiem, mogąca ustanowić hipotekę na własnych nieruchomościach lub zastaw rejestrowy na swoich maszynach nie powinna mieć trudności ze znalezieniem kredytu.
 • Historia spłat – Przedsiębiorstwo, które spłacało wcześniej swoje zobowiązania w terminie, z większym prawdopodobieństwem zrobi to ponownie. Taka firma jest dla banku bardziej wiarygodna od firmy, która kredytów nigdy nie brała.

W przypadku nowych przedsiębiorstw zdolność kredytowa zostanie określona jako bardzo niska, lub wręcz zerowa, ponieważ:

 • Nie mogą one udowodnić regularności przychodów (jeszcze nie osiągają ich przez dostatecznie długi okres).
 • Nie mają wcześniejszej historii spłat (bo firma nie regulowała zobowiązań, także pozabankowych).
 • Przeważnie ich dochody są niskie (ponieważ w pierwszych miesiącach firma wymaga raczej nakładów niż przynosi natychmiastowe korzyści).

Firma rozpoczynająca działalność nie korzysta ze zdolności kredytowej założyciela, ale może on zaciągnąć kredyt na jej prowadzenie we własnym imieniu.

Zdolność kredytowa spółki kapitałowej

Spółki z o.o. i inne spółki prawa handlowego są dla banków klientem biznesowym, ale też bardzo niepewnym. Wynika to z bardzo prostego powodu – spółkę można zamknąć, lub ogłosić jej bankructwo. Mimo iż do pewnego stopnia zarząd spółki odpowiada za jej zobowiązania, to nie da się ukryć, że często nie jest to dla banku wystarczające zabezpieczenie. Ponadto sama wartość firmy prowadzonej w formie spółki może ulegać istotnym wahaniom. Dlatego szukając finansowania dla nowo powstałej lub dopiero powstającej spółki, warto zwrócić się o wsparcie do doradcy podatkowego i finansowego.

Pierwszy biznes – wsparcie na starcie – program rządowy

Osoby, które dopiero zaczynają działalność mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Wykorzystuje on fundusze UE, dzięki czemu oprocentowanie takiej pożyczki jest rekordowo niskie. Program jest realizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i ma na celu wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

Beneficjenci programu mogą otrzymać m.in. nisko oprocentowaną pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, której wysokość wynosi aktualnie 100.489,60 zł przy oprocentowaniu od 0,01 % do 0,03% w skali roku. Okres spłaty zobowiązania to nie więcej niż 7 lat. Adresatem tego rodzaju wsparcia jest osoba, które nie posiada zatrudnienia i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz spełnia dodatkowe kryteria:

 • posiada status studenta ostatniego roku studiów wyższych lub
 • jest poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu) lub
 • ma status bezrobotnego (zarejestrowanego w PUP) lub
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej, który szuka pracy.

Inne programy pomocowe UE

Unia Europejska dotuje wiele projektów biznesowych, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dopłaty i preferencyjne kredytu można uzyskać na działalność rolną, innowacyjną, korzystną dla środowiska czy prowadzoną w regionach o wysokim poziomie bezrobocia. Dostępne rozwiązania różnią się w zależności od zbyt wielu czynników, by móc wymienić je w tym artykule.

Zakładając działalność, warto sprawdzić czy nie dotyczy jej szczególna pomoc z Unii Europejskiej, ale nie należy oczekiwać, że rozwiąże ona wszystkie wyzwania finansowe młodego przedsiębiorstwa. Otrzymanie pomocy z UE wymaga spełnienia wielu wymagań formalnych, a potem precyzyjnego rozliczenia dotacji. Niestety większość osób zakładających firmę nie ma kompetencji, by poradzić sobie z tą formą finansowania samodzielnie.

Kredyt gotówkowy dla właściciela firmy

Osoby zakładające działalność gospodarczą, stają się też właścicielami firm i osobami najbardziej zainteresowanymi ich rozwojem. Założyciel firmy może wykorzystać własną zdolność kredytową, by otrzymać kredyt jako osoba fizyczna i w ten sposób sfinansować inwestycję. Przechodząc do naszej porównywarki mogą Państwo zapoznać się z aktualną ofertą w tym zakresie.

Warto jednak pamiętać, że zainwestowanie środków z kredytu konsumenckiego w działalność gospodarczą wiąże się z pewnym ryzykiem, a także wyższym niż w przypadku kredytów inwestycyjnych czy hipotecznych oprocentowaniem.

Radzimy więc finansować własną działalność kredytem zaciągniętym jako osoba fizyczna tylko gdy:

 • Nie udało się znaleźć lepszej formy finansowania;
 • Firma jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności (nie spółki);
 • W razie niepowodzenia projektu kredyt wciąż będzie możliwy do spłaty.

Kredyt z silnym zabezpieczeniem

O ile nowa firma nie dostanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, to jeśli już posiada na własność jakąś nieruchomość, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Wiele banków będzie gotowych udzielić kredytu w wysokości do 70% wartości posiadanej nieruchomości nawet w przypadku gdy firma istnieje mniej niż 6 miesięcy – w końcu będą mieć bardzo dobre zabezpieczenie.

Podobnie może być w przypadku maszyn i pojazdów należących do majątku spółki.

Oczywiście dotyczy to tylko firm, które już w momencie rozpoczynania działalności mają odpowiednie składniki majątku. Działa więc w przypadku np. firm powstałych w wyniku podziału większych przedsiębiorstw, tworzonych na podstawie masy spadkowej lub darowizny.

Nie warto specjalnie przenosić własności nieruchomości na firmę tylko po to, by uzyskać kredyt. Można przecież ten kredyt zaciągnąć we własnym imieniu. Pewnie na lepszych warunkach.

Wsparcie ze strony firm pozabankowych

Inny rozwiązaniem na zdobycie dodatkowych funduszy są pożyczki dla firm w instytucjach pozabankowych. Pieniądze pozyskane w taki sposób można przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, potrzebny sprzęt biurowy czy materiały niezbędne do prowadzenia biznesu.

Pożyczka w firmie pozabankowej będzie z reguły niższa niż w banku, ale jej uzyskanie będzie prostsze i bez większych formalności. Czas do wydania decyzji pożyczkowej jest krótki i wynosi zazwyczaj jeden dzień od złożenia wniosku.

Alternatywne metody pozyskiwania funduszy na działalność

Pierwszą działalność gospodarczą finansuje się przede wszystkim z środków własnych i pożyczonych od osób fizycznych. Ekonomiści mówią o zasadzie 3 F, od angielskich słów family, friends, and fools. Oznacza ona pozyskanie funduszy od rodziny, przyjaciół i głupców, przy czym to ostatnie oznacza inwestorów przekonanych, że pożyczenie pieniędzy na start firmy przyniesie im w przyszłości wyraźne korzyści finansowe. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze w przypadku projektów niskokosztowych.

Planując inwestycję bardziej kapitałochłonną, ale też w założeniu bardziej dochodową warto skontaktować się z funduszami inwestycyjnymi i osobami inwestującymi w start-upy. Oczywiście ich pomoc będzie wiązała się z przekazaniem części udziałów w nowo powstającej firmie, ale może to być jedyny sposób na uzyskanie odpowiednich funduszy.

Specyficznym inwestorem zbiorowym może być społeczność skupiona wokół danego projektu i wspomagająca go na portalach crowdfundingowych. Tam również trzeba się wywiązać z obietnic złożonych wspierającym, ale ryzyko jest znacznie niższe niż w przypadku inwestorów zewnętrznych.

Warunki uzyskania kredytu dla firmy działającej krócej niż 6 miesięcy

Bez względu na rodzaj kredytu, bank będzie wymagał odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Podstawowym dokumentem potrzebnym do oceny, czy przedsiębiorca może uzyskać finansowanie w ramach Kredytu na start, będzie PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Dodatkowo wymagane są dokumenty potwierdzające formalne prowadzenie działalności – zazwyczaj wpis do rejestru działalności gospodarczej a także zaświadczenie z ZUS czy Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami.

Warunkiem przyznania finansowania będzie również sporządzenie dobrego biznesplanu, który przekona bank, że biznes ma szansę na rozwój, a tym samym daje gwarancję zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Przy ubieganiu się o wyższą kwotę kredytu (zwykle powyżej 30.000 zł) dodatkowym warunkiem stawianym przedsiębiorcy, będzie zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Może to być np. poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, cesja wierzytelności, przystąpienie do długu osoby trzeciej, ale także hipoteka na nieruchomości czy blokada środków na rachunku bankowym.

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który dopiero zaczął działalność gospodarczą ma bardzo ograniczoną zdolność kredytową i w ciągu pierwszych 6 miesięcy prawdopodobnie nie otrzyma żadnego kredytu komercyjnego. Może jednak skorzystać z programów pomocowych, wykorzystać posiadane nieruchomości jako zabezpieczenie lub posiłkować się kredytem gotówkowym. W przypadku obiecujących, ale kosztownych projektów, wskazane jest znalezienie inwestora zewnętrznego lub uzyskanie odpowiedniego wsparcia społeczności.

Warto wiedzieć

 • Banki nie udzielają kredytów firmom działającym mniej niż 6 miesięcy
 • Rządowy program Pierwszy biznes – wsparcie na starcie, pozwala pożyczyć do 100 000 zł
 • Można zaciągnąć kredyt we własnym imieniu lub dać silne zabezpieczenie
 • Warto poszukać inwestorów zewnętrznych
PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments