Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt dla młodych małżeństw – czy pary mają lepiej?

Sformalizowany związek to wiele korzyści, również tych finansowych. Dzięki niemu łatwiej jest nie tylko gromadzić oszczędności czy rozliczać się z podatków, ale także zaciągać zobowiązania. Poniżej wyjaśniamy, jakie plusy ma kredyt dla młodych małżeństw, i czy zawsze jest bardziej opłacalny, niż kredyt dla singli.

W 2020 liczba zaciąganych kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) spadła o ponad 11% w stosunku do roku 2019. Wysoki poziom inflacji utrudniał zebranie rozsądnego wkładu własnego, a duże parcie na mieszkania inwestycyjne podnosiło ceny w największych miastach. Młode małżeństwa podobnie jak w poprzednich latach sięgały po kredyty stosunkowo często.

Większość ich zobowiązań stanowiły kredyty gotówkowe, zakupy ratalne i karty kredytowe, ale pod względem wartościowym dominowały oczywiście, jak zresztą co roku, kredyty hipoteczne. Niezależnie od rodzaju produktu kredytowego, młodzi kredytobiorcy, którzy pozostawali w związkach małżeńskich, zwykle mogli liczyć na pewne przywileje. Warto jednak podkreślić, że kredyt dla młodych małżeństw może, ale nie musi mieć więcej zalet, niż kredyty zaciągane przez singli.

Małżeństwo jako jedno gospodarstwo domowe

W praktyce, istnieje kilka powodów, dla których małżeństwa ubiegające się o kredyt, czy to gotówkowy czy mieszkaniowy, znajdują się co do zasady w lepszej sytuacji, niż osoby samotne. Ich podstawowa przewaga polega na tym, że są one traktowane jako jedno gospodarstwo domowe.

Wśród wielu czynników, jakie bank bierze pod uwagę oceniając wniosek kredytowy, są comiesięczne koszty utrzymania. Sęk w tym, że tych ostatnich nie analizuje szczegółowo u każdego wnioskodawcy, lecz bazuje na informacjach udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że osoba żyjąca samotnie ponosi comiesięczne wydatki w wysokości około 1200-1300 złotych, natomiast utrzymanie dwuosobowego gospodarstwa domowego, czyli na przykład bezdzietnego małżeństwa, kosztuje 1800-2200 złotych.

Wydatki pod lupą banku

Przyjmuje się, że małżeństwo nie wydaje dwukrotnie więcej, ponieważ część kosztów nie zależy lub zależy tylko w niewielkim stopniu od liczby domowników. Z tego też względu, każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym podnosi koszt o proporcjonalnie mniejszą kwotę. W zależności od ustaleń danego banku, wynosi ona od 600 do 1000 złotych.

Należy podkreślić, że w przypadku większych kredytów gotówkowych i hipotecznych, banki sprawdzają również inne stałe wydatki wnioskodawców. Chodzi tu nie tylko o płacone raty zobowiązań, ale także abonament telefoniczny, karnet na siłownię czy ewentualne alimenty. W tym zakresie małżeństwa nie odnoszą już dodatkowych korzyści, a wręcz mogą ponosić „straty”; jeśli jeden ze współmałżonków ma długi lub płaci alimenty, to fakt ten negatywnie wpłynie na ocenę wspólnie złożonego wniosku.

Kredyt dla młodych małżeństw – zwykle łatwiej dostępny, ale…

Oceniając wniosek kredytowy bank bierze pod uwagę nie tylko koszty, ale również dochody uzyskiwane przez wnioskodawców. Także i w tym kontekście związek małżeński co do zasady zapewnia korzyści, bowiem bank sumuje zarobki współmałżonków i na tej podstawie wylicza ich zdolność kredytową. Warto jednak zaznaczyć, że takie podejście jest stosowane wszędzie tam, gdzie o kredyt ubiegają się wspólnie dwie lub więcej osób. Inaczej mówiąc, przystępując do wniosku razem z rodzicami, dziadkami czy nawet z przyjacielem, również można liczyć na zsumowanie dochodów i większą zdolność kredytową.

Istotny jest fakt, że opisany mechanizm premiuje te małżeństwa, w których małżonkowie uzyskują stałe dochody. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, czyli jeden z nich jest bezrobotny lub ma niskie, nieregularne zarobki, wspólne wnioskowanie o kredyt zmniejszy szanse na pozytywną decyzję banku. W takim przypadku byłoby korzystniej, gdyby małżonek będący w dobrej sytuacji finansowej, ubiegał się o kredyt samodzielnie. Sęk w tym, że niestety nie jest to możliwe, a przynajmniej nie przy ubieganiu się o wysokokwotowy kredyt gotówkowy lub hipoteczny – małżeństwa bez rozdzielności majątkowej takie zobowiązania zawsze zaciągają wspólnie.

Zapraszamy do pobrania poradnika

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Co wpływa na zdolność kredytową?
 • Jak poprawić zdolność kredytową?
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy!
Raport został przesłany na twój adres email:
(Jeżeli nie widzisz wiadomości od nas sprawdź foldery spam i oferty w swojej skrzynce e-mail)
Przepraszamy!
Nie udało się przesłać raportu
(Odśwież stronę i spróbuj ponownie)

Bank sprawdzi historię kredytową małżonków

Należy pamiętać, że poza kwestiami finansowymi, bank ocenia również historię spłaty dotychczasowych zobowiązań. Podobnie jak w przypadku dochodów, może mieć to dwojaki wpływ na sytuację małżonków. Gdy oboje mają pozytywną lub przynajmniej neutralną historię kredytową, mogą liczyć na przychylność kredytodawcy. Jeśli natomiast choćby u jednego z nich bank znajdzie negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) lub rejestrach dłużników, może odrzucić wniosek kredytowy, a w najlepszym wypadku, zaproponować gorsze warunki spłaty zobowiązania.

Kredyt dla młodych małżeństw a rozdzielność majątkowa

Warto podkreślić, że powyższe zależności dotyczą przede wszystkim zobowiązań wysokokwotowych, za które małżonkowie co do zasady zawsze odpowiadają wspólnie. Jeśli jednak jeden z nich chce zaciągnąć niewielki kredyt lub pożyczkę, może to zrobić samodzielnie, nawet bez zgody partnera. W takiej sytuacji, instytucja wyda decyzję kredytową biorąc pod uwagę wyłącznie jego sytuację finansową i historię kredytową.

Na swobodę w zaciąganiu zobowiązań mogą liczyć również małżeństwa, które zawarły intercyzę, czyli umowę majątkową małżeńską. Ponieważ nie posiadają one wspólności majątkowej, małżonkowie mają prawo przystąpić do dowolnego kredytu samodzielnie. Przydaje się to zwłaszcza wówczas, gdy zamierzają zaciągnąć większy kredyt, na przykład na zakup mieszkania, a jeden z wnioskodawców nie pracuje lub ma złą historię kredytową.

W takim wypadku, bank obliczy zdolność kredytową w oparciu o dochody i koszty małżonka przystępującego do kredytu. Co ważne jednak, jeśli jest to kredyt hipoteczny, tylko małżonek będący kredytobiorcą nabędzie prawo własności mieszkania lub domu.

Zniesienie wspólności majątkowej oczywiście nie odbiera możliwości wspólnego zaciągania zobowiązań. W porównaniu do klasycznego przypadku, główna różnica polega tu na tym, że nabywana nieruchomość nie zasila majątku wspólnego, lecz wchodzi jako odpowiedni udział do majątku własnego każdego małżonka.

Zasadniczo rozdzielność majątkowa nigdy nie może pogorszyć wspólnej zdolności kredytowej, a wyjątkowych wypadkach może zapobiec pogorszeniu zdolności jednego z małżonków, np. przez długi drugiego.

Nie tylko małżeństwom łatwiej o kredyt

W oczach banku małżeństwa są lepszymi klientami, niż osoby samotne, niemniej jednak każdy przypadek należy traktować indywidualnie. W porównaniu do singli uzyskują najczęściej wyższą zdolność kredytową, a czasem nawet lepsze warunki spłaty kredytu, ale jak wyjaśniliśmy, w pewnych sytuacjach małżonek może mieć negatywny wpływ na ocenę wniosku.

Banki są przyjaźnie nastawione do małżeństw, przy czym dużą zaletę ma dla nich już sam fakt, że do umowy kredytowej przystępuje dwóch kredytobiorców. Im więcej osób odpowiada za spłatę zobowiązania, tym mniejsze ryzyko, że pojawią się problemy w regulowaniu rat.

Dlatego też, kredytodawcy przychylnie patrzą również na wnioski złożone wraz z rodzicami, a także pary żyjące bez ślubu. Jeśli chodzi o te ostatnie, część kredytodawców postrzega je jako jednoosobowe gospodarstwa domowe, i przy tym założeniu wylicza ich zdolność kredytową.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto podkreślić, że obecnie banki nie oferują specjalnych kredytów dla młodych małżeństw. Niezależnie więc o jakim produkcie kredytowym mowa, mają one do dyspozycji te same oferty, co pozostali klienci. Dobrze jest jednak śledzić temat, bowiem co jakiś czas pojawiają się programy rządowe, które ułatwiają młodym osobom wejście w dorosłe, samodzielne życie.

Przykładem jest inicjatywa sprzed kilku lat „Mieszkanie dla Młodych”, w ramach której rząd pokrywał część wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym. Obecnie nie jest ona już dostępna, ale niewykluczone, że z czasem pojawi się kolejny tego typu program.

Maksymalny okres kredytowania

Na tę chwilę, obok wcześniej wspomnianych korzyści, młode małżeństwa mogą liczyć na jeszcze jedno, ale za to istotne udogodnienie – możliwość skorzystania z maksymalnego okresu kredytowania. To szczególnie ważne w przypadku kredytu hipotecznego, który stanowi poważne, wieloletnie zobowiązanie.

Małżonkowie poniżej 40 roku życia mogą zaciągnąć taki kredyt nawet na 30 lub 35 lat, co pozwala im płacić relatywnie niską, dopasowaną do ich możliwości finansowych, wysokość rat. Poza tym, dzięki niskim ratom, bank wyliczy im wyższą zdolność kredytową, czyli po prostu udzieli większego kredytu. Ze względu na górny limit wieku kredytobiorcy, który w wielu bankach wynosi 70 lub 75 lat, starsi klienci nie mogą liczyć na tego typu korzyści.

 

Czytaj też: Czym jest ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego?

Czytaj też: Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Warto wiedzieć

 • Jeśli dwie osoby wspólnie biorą kredyt, to nie ma znaczenia czy są małżeństwem – zdolność kredytowa obliczana jest zawsze tak samo.
 • W wyjątkowych sytuacjach zła zdolność kredytowa jednego z małżonków może spowodować, że wspólna zdolność kredytowa będzie gorsza niż samodzielna zdolność drugiego z małżonków.
 • Wspólne zaciąganie zobowiązań kredytowych oznacza znaczne ryzyko w przypadku rozstania się i rozwodu.
 • Rozdzielność majątkowa nie pogarsza zdolności kredytowej w przypadku kredytów zaciąganych wspólnie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak dostać kredyt na Mieszkanie dla Młodych?

  Rządowy program Mieszkanie dla Młodych, który polegał na jednorazowej dopłacie do wkładu własnego, wypłacanej w momencie udzielania kredytu hipotecznego, realizowany był w latach 2014-2018. Nie ma już możliwości złożenia wniosku o kredyt z takim wsparciem. Aktualnie można otrzymać kredyt ze wsparciem państwa w ramach projektu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

 2. Co dla młodych małżeństw?

  Młode małżeństwa mogą skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który oferuje m.in. objecie gwarancją części kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Gwarancja wynosić może wynosić od 10% do 20% wartości nieruchomości. Jeśli w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia rodziny o drugie i każde kolejne dziecko, to BGK ureguluje jednorazowo część kredytu w ramach „spłaty rodzinnej”. 

 3. Czy młoda osoba może dostać kredyt?

  Tak, o ile jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a przede wszystkim znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej. Dla banku najważniejszym elementem jest możliwość spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę w terminach wyznaczonych w harmonogramie, dlatego przed podjęciem decyzji każdorazowo przeprowadzana jest analiza zdolności kredytowej osoby składającej wniosek. 

 4. Na czym polega kredyt dla młodych?

  Młode osoby w wieku od 20 do 40 lat, które planują zakup swojego pierwszego mieszkania, mogą skorzystać z kredytu bez wkładu własnego w ramach rządowego programu. To duże udogodnienie także dla młodych małżeństw, które nie zdążyły jeszcze zgromadzić środków na wkład własny. 

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments