Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt pod zastaw działki

Kredyt hipoteczny można wziąć nie tylko na zakup mieszkania czy domu. Często zastaw hipoteczny ustanawia się na nieruchomościach już posiadanych. Przykładowo, kredyt pod zastaw działki może być tańszy niż kredyt gotówkowy o tej samej wysokości. Dlatego wyjaśniamy jak działa kredyt pod zastaw działki i co trzeba zrobić, by go uzyskać.

Czy można dostać kredyt pod zastaw działki?

Każda nieruchomość, w tym także nieruchomość gruntowa (działka) jest dla banku dobrym zabezpieczeniem spłaty przyznanego kredytu. Dlatego w większości wypadków nie tylko można dostać kredyt pod zastaw działki, ale nawet uzyskać go na lepszych warunkach niż typowy kredyt gotówkowy.

Na czym polega zaciągnięcie kredytu pod zastaw działki?

Kredyt pod zastaw działki, jest kredytem hipotecznym, w którym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej (działce) należącej do kredytobiorcy.

Bank pożycza swojemu klientowi kwotę nie przekraczającą wartości działki. W księdze wieczystej nieruchomości (działki) dokonuje się odpowiedniego wpisu. Kredytobiorca spłaca raty zgodnie z harmonogramem spłat. Gdyby przestał to robić, bank może zażądać egzekucji długu właśnie z działki, na której ustanowiona jest hipoteka. Wówczas działka zostaje zlicytowana, z otrzymanej kwoty spłaca się bank i koszty komornicze.

Kredyt pod zastaw działki jest z punktu widzenia banku wierzytelnością dobrze zabezpieczoną i bezpieczną, co oznacza niskie ryzyko kredytowania i umożliwia zaoferowanie kredytobiorcy korzystnych warunków. Oczywiście niższe koszty kredytu mają swoją cenę – ryzyko ponosi w tej sytuacji głównie klient banku.

Jaką kwotę można pożyczyć pod zastaw działki?

Działka jest dobrym zabezpieczeniem dla kredytu o wartości mniejszej niż ona sama. Ponieważ wyceny działek nie są przeprowadzane precyzyjnie, a sytuacja rynkowa może wpłynąć na zmianę ich ceny, banki przeważnie są skłonne pożyczyć nieco mniej niż wynika z samej wyceny.

Najczęściej biorąc kredyt pod zastaw działki można uzyskać 70 do 80% wartości zastawianej nieruchomości.

Przykładowo jeśli kredytobiorca zaciąga kredyt pod zastaw działki rolnej o wartości 400 000 zł, to bank będzie skłonny pożyczyć mu nie więcej niż 280 000 – 320 000 zł (w zależności od oferty konkretnego banku).

Na co można przeznaczyć kredyt pod zastaw działki?

Kredyt pod zastaw działki nie jest z zasady kredytem celowym. Kredytobiorca może przeznaczyć pożyczone od banku środki na dowolny cel, chyba, że już w umowie kredytowej zobowiązał się do przeznaczenia ich na konkretny wydatek. Przeważnie uzyskaną kwotę można wykorzystać wedle uznania. Popularne powody dla których kredytobiorcy decydują się na kredyt pod zastaw działki to m.in.:

Wkład własny do innego kredytu hipotecznego – Potencjalnie zastawiając działkę, można uzyskać środki na wkład własny do kredytu mieszkaniowego. Warto jednak pamiętać, że kredyt pod zastaw działki wpływa negatywnie na dalszą zdolność kredytową. Jest to więc raczej rozwiązanie dla osób o wysokich i stabilnych dochodach, ale nie posiadających w danym momencie oszczędności.

Inwestycja, własne przedsiębiorstwo – Kredyt pod zastaw działki pozwala często założyć własną działalność, lub sfinansować inwestycję, która w przyszłości przyniesie korzyści znacznie przekraczające koszty kredytu. Dobrze zabezpieczony kredyt jest tańszy i łatwiejszy do spłaty, a znacznie lepiej zaryzykować utratę działki niż np. domu.

Infrastruktura na działce przeznaczonej do sprzedaży – Często doprowadzenie do działki mediów (gaz, woda, elektryczność, internet) lub wykonanie na niej użytecznych udogodnień podnosi jej wartość tak bardzo, że warto wziąć kredyt pod zastaw działki. Potem można sprzedać działkę z kredytem i jeśli obliczenia były prawidłowe – cieszyć się zyskiem nie inwestując własnych środków.

Inne wydatki – Branie kredytów na wydatki konsumpcyjne (wakacje, ślub, wysoki poziom życia) i zabezpieczanie ich hipoteką nie jest dobrym pomysłem. Kredyt pod zastaw działki może natomiast pomóc w przypadku konieczności pokrycia niespodziewanych wydatków (np. koszty leczenia, odszkodowanie itp.).

Kredyt pod zastaw działki można przeznaczyć na każdy cel, ale nie na każdy warto zaciągać pożyczkę w ogóle.

Jaką działkę można wykorzystać jako zabezpieczenie?

Kredytobiorca może ustanowić hipotekę na działce, która:

 • Ma założoną księgę wieczystą.
 • Należy do kredytobiorcy (lub właściciel zgodził się zabezpieczyć osoby trzeciej).
 • Ma znaną wartość rynkową, którą można potwierdzić.
 • Nie jest już obciążona hipoteką.
 • Nie ma wad prawnych, które uniemożliwiłyby jej sprzedaż.

Typ działki może być dowolny, można więc ustanowić hipotekę na działce:

 • Rolnej
 • Budowlanej
 • Siedliskowej
 • Inwestycyjnej
 • Leśnej
 • Rekreacyjnej

Dla banku istotna jest wartość działki, a nie jej rodzaj. Zasadniczo nawet gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu, bank nie zostanie właścicielem działki lecz doprowadzi do jej sprzedania, by odzyskać środki.

Jak kredyt pod zastaw działki wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to potencjalne możliwości spłacania zobowiązań w danym czasie. Jest zależna przede wszystkim od dochodów kredytobiorcy pomniejszonych o jego wydatki. Do tych wydatków za całą pewnością należą raty kredytów, w tym kredytu zaciągniętego pod zastaw działki. Oznacza to, że kredyt taki wpływa negatywnie na zdolność kredytową w sposób analogiczny do jakiegokolwiek innego zobowiązania ratalnego.

Natomiast przy samym zaciąganiu kredytu zabezpieczonego zastawem hipotecznym na działce, bank może zastosować taryfę ulgą, ponieważ zabezpieczenie jest dosyć silne. W dalszym ciągu sprawdzi jednak zdolność kredytową klienta i ma prawo dać odpowiedź odmowną.

Kredyt pod zastaw działki będącej współwłasnością

Teoretycznie zabezpieczenie hipoteczne może zostać ustanowione na działce, która więcej niż jednego właściciela. Nie ma przeszkód prawnych w ustanowieniu hipoteki na działce będącej współwłasnością łączną (np. majątek małżonków) lub ułamkową (np. odziedziczonej przez kilka osób).

W praktyce jednak rozwiązanie takie nie będzie optymalne, ponieważ:

 • Dokonanie wpisu w hipotece będzie wymagało zgody wszystkich współwłaścicieli,
 • Wszyscy współwłaściciele ryzykują utratą swojej własności, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu.

Kredyt pod zastaw działki będącej własnością kilku osób przeważnie jest dobrym rozwiązaniem jedynie wówczas, gdy środki z kredytu służą wszystkim współwłaścicielom. Dobrym przykładem jest wykorzystanie kwoty kredytu na podniesienie wartości działki, żeby później sprzedać ją z zyskiem.

Jak wziąć kredyt pod zastaw działki?

Procedura przyznawania kredytu hipotecznego pod zastaw działki nie jest skomplikowana. Może ją jednak przedłużyć brak odpowiednich dokumentów lub zła historia kredytowa. Zdecydowanie warto wykonać pewne czynności zanim zacznie się ubiegać o kredyt pod zastaw działki:

 • Utworzyć księgę wieczystą dla nieruchomości, jeśli ta jeszcze jej nie ma. Działka powinna zostać wyodrębniona jako osobna nieruchomość.
 • Dokonać wyceny działki z pomocą rzeczoznawcy majątkowego – przy okazji można się dowiedzieć o jaką kwotę będzie można wystąpić.
 • Uregulować własność działki. Bank nie przyzna kredytu komuś kto jest właścicielem np. 7/8 działki, bez zgody właściciela pozostałej 1/8.

W następnej kolejności należy porównać oferty banków i złożyć wniosek kredytowy załączając jednocześnie niezbędne dokumenty.
W tym momencie inicjatywa przechodzi na stronę banku, który bada dokumenty i zdolność kredytową.
Jeśli kredyt pod zastaw działki zostanie przyznany dokonuje się odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.

Kredyt pod zastaw działki – niezbędne dokumenty

Kluczową kwestią w procesie ubiegania się o kredyt pod zastaw działki będzie udowodnienie, że posiadamy prawo do nieruchomości, a więc umożliwimy wprowadzenie odpowiedniego wpisu w jej hipotece. W tym celu możemy zostać poproszeni o przedłożenie:

 • Aktu notarialnego potwierdzającego zakup nieruchomości lub otrzymanie darowizny;
 • Wypisu z rejestru gruntów;
 • Numeru księgi wieczystej;
 • Zaświadczenia o warunkach zabudowy.

Oprócz tego decydujące znaczenie dla określenia warunków udzielenia kredytu ma ocena wartości działki. W tym celu konieczne będzie dostarczenie opinii rzeczoznawcy majątkowego wraz ze zdjęciami nieruchomości. Procedura przyznawania kredytu pod zastaw działki nie różni się jednak od tej przewidzianej dla standardowych kredytów hipotecznych: bank będzie więc z pewnością domagał się również dokumentów poświadczających uzyskiwane dochody, zapozna się przy tym z historią kredytową dostępną w rejestrach BIK.

Dlaczego do kredytu wymagana jest opinia rzeczoznawcy majątkowego?

Bank uzna zastaw hipoteczny na działce tylko wówczas gdy wartość nieruchomości przekracza wartość samego kredytu. Oznacza to, że działka będąca przedmiotem hipoteki musi mieć określoną wartość i to określoną przez źródło niezależne od kredytobiorcy. Dlatego osoba lub firma ubiegajaca się o kredyt pod zastaw działki, musi przedstawić aktualną opinię rzeczoznawcy majątkowego. Oczywiście koszt wykonania samej wyceny spoczywa również na kliencie banku, który może przedstawić ją wszystkim bankom oferującym kredyt pod zastaw działki, a także np. komuś chętnemu do jej zakupu.

Czym się różni pożyczka hipoteczna od kredytu pod zastaw działki?

Często terminy “kredyt hipoteczny” (może go udzielić tylko bank, SKOK) i “pożyczka hipoteczna” (może udzielić każdy) są używane zamiennie w przypadku zobowiązań zabezpieczonych zastawem na działce.

Polskie przepisy zakazują udzielania kredytów mieszkaniowych firmom innym niż banki. Można jednak zaciągnąć pożyczkę hipoteczną pod zastaw działki. Oznacza to, że pożyczyć pieniądze pod zastaw działki może nie tylko bank, czy SKOK, ale także np. fundusz inwestycyjny czy inne przedsiębiorstwo, a nawet osoba fizyczna.

Działka zawsze jest tak samo dobrym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania.

Warto też pamiętać, że banki same niekiedy nazywają swoje produkty “pożyczka hipoteczna”, by odróżnić je od “kredytów hipotecznych”, które w potocznym rozumieniu ograniczone są do kredytów mieszkaniowych.

Ogólnie oferta banków jest tańsza niż pożyczki od firm pożyczkowych. Jedyną zaletą tych drugich może być łatwiejsza procedura uzyskania finansowania.

Podsumowanie – kredyt pod zastaw działki

Kredyt pod zastaw działki może tańszą alternatywą dla kredytu gotówkowego. Warto wziąć go zwłaszcza mając na oku solidną inwestycję, dzięki której koszty kredytu zwrócą się z nawiązką. Trzeba jednak pamiętać, że w razie niespłacenia kredytu, właściciel pożegna się z działką. Jak każdy kredyt jest to więc opcja warta przemyślenia i przeprowadzenia dokładnych wyliczeń.

Czytaj też: 5 sposobów na obniżenie raty kredytu hipotecznego

Czytaj też: Kredyt hipoteczny – 6 głównych powodów odrzucenia wniosku 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można otrzymać kredyt pod zastaw działki bez księgi wieczystej?

  Nie. Do ustanowienia zastawu hipotecznego na nieruchomości konieczna jest księga wieczysta.

 2. Czy można zastawić część działki?

  Nie. Działka musi być wyodrębnioną nieruchomością.

 3. Czy można przedstawić inny dokument zamiast opinii rzeczoznawcy majątkowego?

  Raczej nie. Teoretycznie bank mógłby uznać np. umowę zakupu działki za potwierdzenie jej wartości, ale nie ma żadnego powodu, by zrezygnować z rzetelnej wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

 4. Czy można wziąć kredyt pod zastaw działki?

  Tak, można wziąć kredyt pod zastaw działki, pod warunkiem, że bank uzna ją za wystarczająco wartościowy zabezpieczenie. To oznacza, że działka musi spełniać określone kryteria, takie jak lokalizacja, dostęp do infrastruktury czy przeznaczenie według planu zagospodarowania przestrzennego.

 5. Czy posiadanie działki zwiększa zdolność kredytową?

  Posiadanie działki może zwiększyć Twoją zdolność kredytową, ponieważ stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Jednak ostateczne decyzje banków zależą od wielu czynników, takich jak Twoje dochody, historia kredytowa i ogólna sytuacja finansowa.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Agnieszka
Agnieszka
2 lat temu

Czy moge zastawic swoj udzial w dzialce bedac wxpolwlascicielem?