Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem – co oferuje rynek?

Wzrost raty kredytu hipotecznego przy oprocentowaniu zmiennym może realnie zachwiać domowym budżetem. Natomiast stałe oprocentowanie zapewnia możliwość stabilnego planowania wydatków. Sprawdzamy na jakie rozwiązania może liczyć kredytobiorca.

domki z symbolem procenta pomiędzy męskimi dłońmi
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Aktualnie obowiązujące stopy procentowe utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, co przekłada się na niską ratę kredytu i złudne przekonanie, że tak będzie zawsze. Rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, banki powinny nie tylko posiadać ofertę kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem dla nowych klientów, ale również dać możliwość zmiany formuły oprocentowania ze zmiennej stopy procentowej na stałą lub okresowo stałą dla umów już zawartych.

Czas na wprowadzenie nowych rozwiązań został wyznaczony dla banków komercyjnych na koniec czerwca 2021 r., a dla banków spółdzielczych do końca 2022 r.

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Według danych Raportu AMRON-SARFiN na koniec II kwartału 2020 r. odnotowano 2,445 mln czynnych umów kredytowych. Średnia wartość udzielonego kredytu w analizowanym okresie to 297.567 zł. Sama liczba umów kredytowych spadła o 19,97 % w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 45.179. Ma to niewątpliwie związek z pandemią koronawirusa i zaostrzeniem warunków kredytowych przez banki.

Według różnych źródeł udział kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania w Polsce, jest bliski zeru. Być może Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego wpłynie na zmianę tego stanu rzeczy. Na razie aktualna liczba ofert z oprocentowaniem stałym jest niewielka.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową

Podstawowym elementem, który ma wpływ na koszt każdego kredytu, nie tylko hipotecznego, jest oprocentowanie. Wysokość oprocentowania zmiennego można obliczyć według wzoru:

Oprocentowanie zmienne = WIBOR + marża banku

Pierwszą zmienną jest stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate), która określa wysokość oprocentowania, według którego banki skłonne są udzielać pożyczek innym bankom. Dla kredytów hipotecznych najczęściej stosowany jest WIBOR 3M i WIBOR 6M, co oznacza że oprocentowanie jest aktualizowane co trzy lub sześć miesięcy. Na wysokość stawki WIBOR wpływ ma przede wszystkim poziom stóp procentowych.

Drugim parametrem, od którego zależy oprocentowanie kredytu, jest marża banku, określona zwykle na stałym poziomie (choć okresowo może obowiązywać podwyższona marża np. do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej). Ryzyko związane z kredytem hipotecznym ze zmiennym oprocentowaniem, związane jest głównie z wahaniem stóp procentowych i okresowym, nieplanowanym wzrostem raty kredytu.

Na czym polega kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Oprocentowanie stałe przy kredycie hipotecznym gwarantuje stabilną, niezmienną wysokość raty bez względu na wzrost wartości stóp procentowych. Aktualnie dostępne oferty na rynku ograniczają jednak okres obowiązywania stałej stopy procentowej do 5 lat. Po tym terminie wysokość rat kredytu będzie przeliczona zgodnie z oprocentowaniem zmiennym, chyba że bank umożliwia pozostanie przy oprocentowaniu stałym na kolejny okres według nowej oferty.

W każdym przypadku po okresie 5 lat stabilności klient musi być przygotowany na zmianę. Dodatkowo gwarancja stałej raty ma swoją cenę – oprocentowanie stałe jest wyższe, niż stawka oferowana w przypadku kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w banku PKO BP

Kredyt “Własny kąt hipoteczny” to oferta wielokrotnie nagradzana w rankingach. Decyzja o tym czy wybrać stałe czy zmienne oprocentowanie zależy od klienta. Stała stopa oprocentowania obowiązuje w okresie 5 lat i stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku, zgodnie ze wzorem:

Oprocentowanie stałe = 5 letnia stała stopa bazowa + marża banku

Bank ogłasza wysokość stałej stopy bazowej na swojej stronie internetowej, a jej wartość nie zmienia się w ciągu dnia, w którym została opublikowana. Wysokość stopy bazowej, która ma być wpisana do umowy lub aneksu do umowy kredytowej, ustalana jest według wartości z dnia wydania klientowi formularza informacyjnego. Jakie rozwiązanie bank proponuje po upływie 5 lat stałego oprocentowania? Możliwości są dwie:

 • kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej,
 • klient będzie miał możliwość złożenia wniosku o zmianę oprocentowania zmiennego na stałe, zgodnie z aktualnie obowiązująca ofertą banku.

Co ważne, za zmianę sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe, bank nie pobierze żadnych prowizji czy opłat. Jednak w czasie, kiedy obowiązuje stała stopa oprocentowania nie ma możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne, nawet jeśli byłoby to rozwiązanie bardziej korzystne dla klienta. Nie można również podwyższyć kwoty kredytu czy zmienić wartości oprocentowania.

Bank stawia następujące warunki dla osób, które chcą skorzystać z kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym, ale ze stałą stopą oprocentowania w okresie 5 lat:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
 • spłata kredytu mieszkaniowego,
 • refinansowanie poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe,

a dla aneksu:

 • złożenie wniosku o zmianę sposobu oprocentowania,
 • brak zaległości w spłacie zobowiązania,
 • zdolność kredytowa,
 • okres kredytowania co najmniej 5 lat.

Wniosek o zmianę sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe mogą złożyć osoby, które zawarły umowę o kredyt Własny kąt hipoteczny po dniu 26.08.2018 r.

Warunki kredytuBank PKO BPBank PKO Bank Hipoteczny
RRSO3,17% 2,99% 
RatyRówne lub malejące Równe lub malejące 
Rodzaj oprocentowania Zmienne lub stałe przez 5 latZmienne lub stałe przez 5 lat
Oprocentowanie zmienne1,39% (WIBOR 6M + marża 1,1%) w pierwszym roku oraz 2,71% (WIBOR 6M + marża 2,42%) w kolejnych latach1,39% (WIBOR 6M + marża 1,1%) w pierwszym roku oraz 2,59% (WIBOR 6M + marża 2,30%) w kolejnych latach 

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w ING Banku Śląskim

Wysokość stałego oprocentowania jest uzależniona od rodzaju oferty. Klient, który zdecyduje się na dodatkowe produkty banku lub spełni dodatkowe warunki, może liczyć na niższe oprocentowanie.

Jeszcze przed końcem 5-letniego okresu, bank wyśle propozycję stałego oprocentowania na kolejny okres obejmujący 60 miesięcy. W przypadku odrzucenia oferty, kredytodawca przeliczy kredyt zgodnie z oprocentowaniem zmiennym, które obejmuje marżę określoną w umowie i stawkę WIBOR 6M, która będzie obowiązywać w tym terminie.

Zmiana oprocentowania zmiennego na stałe jest możliwa pod warunkiem:

 • posiadania kredytu hipotecznego lub budowlano – hipotecznego bez konsolidacji innych kredytów nie mieszkaniowych,
 • uruchomienia kredytu przed 21.05.2018 r.,
 • do spłaty zadłużenia pozostały co najmniej 62 raty.

Wniosek o aneks do umowy jest bezpłatny i można go złożyć w każdym oddziale banku.  Szczegóły oferty poniżej:

WarunkiOferta standardowaOferta “łatwy start”Oferta “lekka rata”
Oprocentowanie stałe - 3,52%3,42%3,12%
Prowizja ( jednakowa przy oprocentowaniu stałym i zmiennym)1,9%0%1,9%
Oprocentowanie zmienne  (marża + WIBOR 6M)2,77% 2,67%2,37%

Bank okresowo proponuje promocje kredytowe. Aktualnie ( do 11.10.2020 r.) obowiązuje Jesienna wyprzedaż oferty “Łatwy start” i “Lekka rata”, gdzie w zamian za spełnienie dodatkowych warunków można uzyskać niższe oprocentowanie. Druga oferta promocyjna “Ekokredyt hipoteczny” (ważna do 30.09.2020 r.) jest dostępna dla osób, które budują ekologiczny dom, dzięki czemu mogą uzyskać kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,91%.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander Bank Polska

Oferta kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem jest ograniczona do 5 lat. W odróżnieniu od ofert innych banków, kredytobiorca po okresie stabilnego oprocentowania nie ma możliwości dalszej blokady stopy procentowej i musi być przygotowany na spłatę kredytu w oparciu o oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie stałe:Oprocentowanie zmienne:
przez okres 5 lat: od 2,95% do 3,65%oferta standardowa: 
WIBOR 3M + marża od 2,19% do 3,39%
po okresie 5 lat: WIBOR 3M + marża od 2,19% do 2,89%oferta dla klientów Select:
WIBOR 3M + marża od 1,99% do 2,99%

Wysokość marży w ramach oprocentowania zmiennego zależy od wielu czynników, m.in. wartości udzielonego kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania czy posiadania dodatkowych produktów finansowych banku np. rachunku osobistego. Odmiennie od innych ofert kredytowych Santander Bank Polska dopuszcza możliwość zmiany oprocentowania stałego na zmienne, co wiąże się jednak z prowizją w wysokości 3% liczoną od pozostałej do spłaty kwoty kredytu.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Pekao S.A.

Kredytobiorca, który decyduje się na kredyt hipoteczny w banku Pekao, również ma do wyboru oprocentowanie zmienne lub stałe na okres 5 lat czyli 60 rat kredytu. Po tym terminie wysokość oprocentowania stałego na kolejny okres będzie zależeć od aktualnej oferty banku. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych kredytem można uzyskać w każdym oddziale banku lub telefonicznie po połączeniu z infolinią.

Okres obowiązywania stałej stopy procentowej w poszczególnych bankach

Okres obowiązywania stałego oprocentowania przy kredycie hipotecznym w ofercie poszczególnych banków obrazuje poniższa tabela:

BankOkres obowiązywania stałej stopy procentowejOferta stałej stopy procentowej po upływie pierwszego 5-letniego okresu
PKO BP/ PKO Bank Hipoteczny5 latTak
ING Bank Śląski5 latTak
Santander Bank Polska5 latNie
Pekao S.A.5 latTak 

Podsumowanie

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj oprocentowania jest lepszy. Aktualna wysokość stóp procentowych pozwala na uzyskanie tańszego kredytu hipotecznego w oparciu o oprocentowanie zmienne. Z drugiej strony można przypuszczać, że taka sytuacja nie będzie trwała przez cały okres spłaty zobowiązania.

Oprocentowanie na stałym poziomie daje większe bezpieczeństwo i przewidywalność ponoszonych kosztów przez najbliższe 5 lat, a w przypadku ofert, które umożliwiają kontynuowanie stałego oprocentowania – nawet na dłużej.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
1 rok temu

Bardzo przydatny artykuł!

Piotr
Piotr
1 rok temu

Czy w przypadku przejścia na stałą stopę w PKO zabieramy sobie możliwość nadpłacania kredytu?
google: pkobp „rekompensatę za wcześniejszą spłatę kredytu”