Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Gdzie najłatwiej dostać kredyt?

Obecnie kredyt można zaciągnąć w szybki, prosty i wygodny sposób. Gdzie najłatwiej dostać kredyt hipoteczny? A gdzie najłatwiej dostać kredyt gotówkowy lub kredyt konsolidacyjny? Które banki stosują najprostsze procedury kredytowe? Sprawdzamy, co wpływa na szybkość uzyskania kredytu i gdzie najłatwiej dostać kredyt.

Odsetki i prowizje kredytowe to podstawowe źródło dochodów banków uniwersalnych. W efekcie niemal każda instytucja finansowa posiada bogatą ofertę produktów kredytowych skierowaną do szerokiego grona klientów. Na finansowanie może liczyć zarówno klient indywidualny oraz klient zamożny, jak i małe oraz średnie firmy, korporacje i samorządy. Silna konkurencja sprawia, że bankom coraz trudniej jest rywalizować ceną.

Z tego powodu banki coraz częściej zamiast niskim oprocentowaniem czy prowizją za udzielenie finansowania, starają się przyciągnąć klientów możliwością szybkiego i wygodnego pożyczenia pieniędzy. Chodzi tutaj z jednej strony o maksymalne uproszczenie procedur kredytowych, z drugiej zaś, o udostępnianie produktów za pośrednictwem Internetu, telefonicznie oraz w placówce banku.

Nie da się jednoznacznie wskazać, gdzie najłatwiej zaciągnąć kredyt. Można jednak wyróżnić zespół czynników, które wpływają na szybkość i wygodę towarzyszącą zaciąganiu takiego zobowiązania.

W większości banków ogólny przebieg procesu kredytowego wygląda praktycznie tak samo, a procedura składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku kredytowego i ewentualnie załączenie wymaganych dokumentów.
 2. Ocena zdolności kredytowej, w tym wiarygodności kredytowej, wnioskodawcy.
 3. Decyzja i zawarcie umowy kredytowej z bankiem.
 4. Przelanie środków na rachunek wnioskodawcy lub sprzedawcy towaru (w przypadku zakupów na raty).

Powyższy proces jest pewnym uproszczeniem i realizowany jest najczęściej dla kredytów na niewielkie kwoty z krótkim okresem spłaty. W przypadku kredytów hipotecznych procedury są bardziej skomplikowane i wymagają większego zaangażowania ze strony potencjalnego kredytobiorcy. Uzyskanie kredytu gotówkowego jest zatem znacznie prostsze.

Co wpływa na szybkość uzyskania kredytu?

Choć procedura uzyskania kredytu w różnych bankach wygląda podobnie to możemy wskazać elementy, które wpływają na sposób rozpatrywania wniosku kredytowego, a tym samym szybkość wydania decyzji i uzyskania finansowania. Do czynników tych należą:

 • rodzaj kredytu np. kredyt hipoteczny, kredyt mieszkaniowy kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny
 • kwota finansowania – łatwiej dostać kredyt na niską kwotę,
 • polityka kredytowa i polityka ryzyka konkretnego banku.

Z perspektywy banku udzielenie finansowania w wysokości 1000 zł osobie, która ma stałe, choć niezbyt wysokie dochody zazwyczaj jest mało ryzykowne. Jeśli jednak kwota kredytu wzrosłaby do 100 000 zł, bank musi bliżej przyjrzeć się sytuacji finansowo-majątkowej takiego klienta i precyzyjnie oszacować ryzyko.

W każdym przypadku oceniana jest zdolność kredytowa oraz historia kredytowa zarejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Oceniając łatwość i szybkość zaciągnięcia kredytu, nie sposób pominąć roli banku, w którym składamy wniosek kredytowy. Kredyt z reguły łatwiej uzyskać w banku, który prowadzi nasze podstawowe konto osobiste, czyli takie, na które wpływa nasze wynagrodzenie, i za pomocą którego realizujemy większość operacji finansowych.

Dzięki temu bank może ocenić wpływy na konto, ich regularność i wysokość. Posiłkując się takimi danymi, może więc szybciej wydać decyzję kredytową niż instytucja, dla której jesteśmy klientem nowym. Co ważne, dla swoich klientów banki często przygotowują specjalne oferty kredytów, dzięki którym pieniądze można pożyczyć szybciej i łatwiej.

Ostatni element wpływający na łatwość pozyskania kredytu to oczekiwania konkretnego banku w tym zakresie. Przed złożeniem wniosku o kredyt, warto przejrzeć przykładowe oferty, porównać szczegółowe wymagania i wybrać tylko te propozycje, które dają nam szansę na pozyskanie finansowania.

W tym celu wykorzystać można dostępne w Internecie kalkulatory i zestawienia, jak np. ranking kredytów gotówkowych czy ranking kredytów hipotecznych. Oprócz tego oferty można również porównać pod kątem potencjalnych kosztów, weryfikując takie elementy jak m.in. oprocentowanie nominalne, prowizja za udzielenie finansowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), marża banku czy całkowity koszt kredytu.

Czy można dostać kredyt bez zdolności kredytowej?

Na wstępie warto podkreślić, że bez zdolności kredytowej nie zaciągniemy żadnego zobowiązania w banku. Z uwagi na m.in. rodzaj kredytu, jego kwotę i okres kredytowania, banki w różny sposób podchodzą do oceny kondycji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego na kwotę rzędu kilkunastu tysięcy złotych nie będzie wymagać posiadania wysokiej zdolności kredytowej.

Znacznie większe wymagania stawiane są wobec osób wnioskujących o kredyty hipoteczne na wysokie kwoty z wieloletnim okresem spłaty. W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka banki wymagają przedstawienia szeregu dokumentów pozwalających nie tylko na ocenę sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, ale także na weryfikację nieruchomości, która ma stać się głównym zabezpieczeniem kredytu.

Najmniejsze oczekiwania związane z oceną zdolności kredytowej mają firmy pozabankowe. Trzeba jednak pamiętać, że nie udzielają one kredytów, ponieważ zgodnie z prawem mogą udzielać ich wyłącznie banki.

Kto może szybciej dostać kredyt?

Wspomnieliśmy, że kredyt najczęściej łatwiej jest zaciągnąć w banku, w którym od dłuższego czasu posiadamy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). Oprócz tego wskazać jeszcze przynajmniej dwa elementy, które istotnie wpływają na łatwość zdobycia takiego finansowania, którymi są:

 • zdolność kredytowa,
 • dotychczasowa historia kredytowa.

Przed udzieleniem jakiegokolwiek kredytu, banki obowiązkowo sprawdzają zdolność kredytową każdego klienta. Podczas oceny brane są pod uwagę brane takie elementy, jak m.in.:

 • Wysokość dochodu – im wyższe zarobki, tym większa szansa, że klient dysponować będzie pieniędzmi na terminową spłatę wnioskowanego zobowiązania (dochód pomniejszany jest o koszty przypadające na ten sam okres).
 • Źródło dochodu – jeśli klient posiada stałe źródło dochodu (np. umowę o pracę na czas nieokreślony lub emeryturę), dla banku to sygnał, że ma do czynienia ze stabilnymi wpływami na konto kredytobiorcy.
 • Aktualne zobowiązania finansowe – jeśli klient nie ma innych zobowiązań finansowych tj. kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny czy kredyt konsolidacyjny, to jego dochody nie są pomniejszane z tego tytułu. W innym przypadku takie obciążenia zmniejszają tzw. nadwyżkę netto, która może być spożytkowania na pokrycie raty wnioskowanego kredytu.
 • Liczba osób na utrzymaniu – im więcej osób na utrzymaniu kredytobiorcy, tym większe obciążenia obniżające kwotę generowanego dochodu.
 • Koszty utrzymania gospodarstwa domowego – bank bierze pod uwagę koszty utrzymania gospodarstwa domowego prowadzonego przez klienta wynikające z konieczności opłacenia m.in. czynszu, rachunków za energię, abonamentów i utrzymania samochodu.
 • Wiek kredytobiorcy – zazwyczaj to osoby młodsze mają większe szanse na kredyt, choć oczywiście nie jest to regułą. Wiek ma istotne znaczenie przy kredytach hipotecznych, których udzielane są nawet na 35 lat.

Sprawdź swoją zdolność kredytową

W zależności od wybranego kredytu, do powyższej listy można dodać także takie elementy jak np. wysokość wkładu własnego czy możliwość wykorzystania dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Pozytywną decyzję kredytową często łatwiej uzyskają także osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego. Wynika to z faktu, że osoby takie często przywiązują dużą wagę do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Bank bierze pod uwagę także dotychczasową historię kredytową. Sięgając do rejestrów BIK bank może sprawdzić m.in.:

 • czy klient regularnie spłacał posiadane wcześniej kredyty i pożyczki,
 • czy nie spóźniał się ze spłatą rat,
 • czy wobec klienta toczy się lub toczyło się w przeszłości postepowanie komornicze,
 • czy składał dużo wniosków o kredytowych.

Jeżeli terminowo spłacamy swoje zobowiązania to nasza historia kredytowa nie będzie budzić wątpliwości. Dla banku jest to też sygnał, że rzetelnie podchodzimy do swoich finansów i można nam zaufać. Posiadając odpowiednią zdolność kredytową i dobrą historię kredytową łatwiej nam będzie uzyskać kredyt.

Kredyt przez internet czy w oddziale banku – gdzie łatwiej?

O kredyt można wnioskować przez Internet, telefonicznie i bezpośrednio w oddziale banku. Dostępne kanały zależą od oferty konkretnej instytucji. Można spotkać się z opinią, że najłatwiej dostać kredyt online, ale nie musi być to regułą. Poza tym na dostępność wypływa nie tylko kształt samej oferty, ale również nasza sytuacja finansowa.

Wnioskując o kredyt online, wypełniamy wniosek kredytowy na stronie internetowej banku. W tym celu potrzeby jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu. Co ciekawe, nie trzeba już udawać się do placówki banku w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Banki coraz częściej dokonują takiej weryfikacji za pomocą przelewu z innego konta – takir rozwiązanie można spotkać w m.in. Alior Banku i Nest Banku. Jest to tzw. przelew weryfikacyjny. Popularne stają się także usługi weryfikacji przez wideo lub selfie. Ze zdalnego potwierdzenia tożsamości mogą skorzystać również osoby posiadające dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

Udzielenie kredytu gotówkowego całkowicie przez Internet jest możliwe. Tak samo jak wyrobienie karty kredytowej. Problemy pojawiają się w przypadku kredytów zabezpieczonych, jak kredyt hipoteczny. W takim przypadku procedurę składania i oceny wniosku niektóre banki prowadzą online, ale już samo podpisanie umowy wymaga osobistej wizyty w oddziale.

Czy rodzaj kredytu ma znaczenie?

Oceniając dostępność kredytów pod kątem ich rodzaju – albo raczej przeznaczenia – można jeszcze przed złożeniem wniosku ocenić, który z nich będzie najbardziej dostępny.

Z reguły najłatwiej dostać kredyt gotówkowy – wniosek najczęściej można złożyć przez Internet, a w niektórych bankach można także dopełnić wszystkich niezbędnych formalności online. Dzięki temu wniosek kredytowy trafia do rozpatrzenia praktycznie od razu, a przy odrobinie szczęścia decyzja może być wydana jeszcze tego samego dnia.

Oczywiście bank rozpatrując wniosek o kredyt gotówkowy sprawdzi zdolność kredytową wnioskodawcy. Analiza ta nie będzie jednak tak wnikliwa, jak w przypadku kredytów hipotecznych, które udzielane są nawet na kwotę kilku milionów złotych (maksymalna kwota kredytu gotówkowego wynosi obecnie około 250.000 zł).

Na przeciwnym biegunie dostępności znajdują kredyty hipoteczne. Procedura uzyskania takiego finansowania jest bardziej skomplikowana i wielowątkowa oraz wymaga spełnienia szeregu formalności.

Potencjalny kredytobiorca musi ponieść też dodatkowe koszty związane m.in. z koniecznością zlecenia przygotowania operatu szacunkowego czy ze skutecznym ustanowieniem zabezpieczeń na rzecz banku.

Tym samym wnioskowanie o kredyt hipoteczny wymaga większego zaangażowania i cierpliwości. Sam czas na skompletowanie i ewentualne uzupełnianie niezbędnych dokumentów może rozciągnąć się nawet na kilka tygodni. Dopiero od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej.

Banki oferują także szereg innych rozwiązań, których dostępność można osadzić pomiędzy kredytem gotówkowym a kredytem hipotecznym. Przykładowo kredyt samochodowy wymaga ustanowienia zabezpieczenia na pojeździe, co komplikuje proces i przekłada się na konieczność złożenia w banku dłuższej listy dokumentów.

Z kolei kredyt konsolidacyjny wymaga załączenia dokumentów związanych z każdym zobowiązaniem, które ma zostać połączone w jedno zadłużenie w ramach konsolidacji.

Gdzie najłatwiej dostać kredyt gotówkowy?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Odpowiedź zależy bowiem od wielu zmiennych, jak np. sytuacja finansowa kredytobiorcy czy procedury konkretnego banku w tym zakresie.

Zapewne łatwiej jest dostać kredyt gotówkowy w banku, który prowadzi nasz podstawowy rachunek ROR. Często wniosek można złożyć online z poziomu swojej bankowości elektronicznej lub mobilnej.

Zazwyczaj znajduje się tam już propozycja kredytu gotówkowego, która jest dostosowana do naszych możliwości finansowych. Bank, który prowadzi nasz rachunek ROR, zna nasze dochody i ich regularność. Tym samym może łatwiej i szybciej wydać decyzje kredytową.

Aby jednak mieć pewność, że kredyt gotówkowy oferowany przez nasz bank, jest tym najlepszym, warto porównać jego warunki z tymi oferowanymi przez inne banki. W tym celu można sprawdzić ranking kredytów gotówkowych i zweryfikować, ile wynosi m.in. oprocentowanie nominalne, rzeczywista roczna stopa oprocentowania czy prowizja za udzielenie kredytu.

Przejdź do rankingu kredytów gotówkowych

Gdzie najłatwiej dostać kredyt hipoteczny?

W przypadku kredytu hipotecznego, podobnie jak w przypadku innych kredytów, nie da się jednoznacznie wskazać, gdzie najłatwiej go zaciągnąć. Wszystko zależy bowiem od kwoty zobowiązania i Twojej sytuacji finansowej. Zanim udamy się do banku, można jednak skorzystać z internetowych rankingów czy kalkulatorów kredytu hipotecznego, co pozwoli na wstępne i szacunkowe rozeznanie się w temacie.

Więcej informacji pozyskamy dopiero po osobistej rozmowie z pracownikiem konkretnego banku. Z kolei ostateczne warunki finansowania otrzymamy dopiero po szczegółowej analizie zdolności kredytowej. Nie jest łatwo znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny, ponieważ na całkowity koszt kredytu składa się wiele elementów. Można jednak zawęzić obszar poszukiwań korzystając z dostępnych w Internecie narzędzi. Zbliży nas to do odpowiedzi na pytanie – w jakim banku złożyć wniosek?

Przejdź do rankingu kredytów hipotecznych

Gdzie najłatwiej dostać kredyt na samochód?

Aby ocenić, gdzie najłatwiej dostać kredyt samochodowy warto posiłkować się rankingami produktów tego typu. W takich zestawieniach znajdziemy m.in. prowizje za udzielenie finansowania, oprocentowanie nominalne, wysokość miesięcznej raty, okres kredytowania, a także inne ważne informacje dotyczące konkretnej oferty.

Przejdź do rankingu kredytów samochodowych

O kredyt można też zapytać w salonie samochodowym – jeśli rozważamy zakup nowego auta. Takie punkty sprzedaży zwykle współpracują z jakimś bankiem i często większość formalności związanych z kredytem biorą na siebie. Może się okazać, że ta droga zdobycia finansowania akurat dla nas będzie łatwiejsza. 

Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny?

Jeśli chcemy skonsolidować nasze dotychczasowe zobowiązania w jedno, z nową, niższą ratą, warto wspomóc się dostępnymi w sieci rankingami kredytów. Choć zestawienia te nie dadzą nam ostatecznej odpowiedzi, ile wyniosą koszty kredytu konsolidacyjnego w naszym przypadku, to warto potraktować je jako pewnego rodzaju wskazówkę.

Dzięki takim rankingom łatwiej ocenimy, w którym banku możemy liczyć na korzystniejsze warunki finansowania oraz gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu konsolidacyjnego pozwala zmniejszyć wysokość miesięcznej raty, ale powoduje również wzrost całkowitego kosztu takiego kredytu, ponieważ odsetki od pożyczonego kapitału naliczane są dłużej.

Gdzie najłatwiej dostać kredyt na firmę?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie najłatwiej dostać kredyt na firmę, to w pierwszej kolejności warto zwrócić się do banku, który prowadzi Twój rachunek firmowy. Analogicznie jak w przypadku kredytu gotówkowego, taki bank dobrze wie, jakim klientem jesteśmy i może szybko zaproponować nam różne rozwiązania finansowe.

Kredyt firmowy łatwiej dostać również w bankach, które specjalizują się w obsłudze klientów firmowych. Kredyt firmowy można także szybko znaleźć za pomocą naszego kalkulatora kredytów firmowych.

Przejdź do kalkulatora kredytów firmowych

Kredyt w banku czy pożyczka pozabankowa – co wybrać?

Choć procedury kredytowe w bankach są coraz prostsze i szybsze, wciąż uważa się, że finansowanie dużo łatwiej można pozyskać w firmach pozabankowych. Nie zawsze ma to jednak odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Firmy pozabankowe często reklamują się tym, że udzielają pożyczek szybko i bez zaświadczeń. Dzięki temu uzyskanie takiego finansowania jest bardzo proste. Rzeczywiście, na rynku pożyczkowym nie brak podmiotów, w których zdobycie dodatkowych pieniędzy nie wymaga większego zaangażowania.

Wnioskując o pożyczkę w firmie pozabankowej musimy wypełnić wniosek online i potwierdzić swoją tożsamość. Czasami wymagane są także dodatkowe działania, co nieco wydłuża czas uzyskania finansowania.

Z drugiej strony, jeśli wnioskujemy o kredyt w swoim banku (czyli w tym, w którym mamy konto osobiste), uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego nie wymaga dodatkowych formalności, których wymagają firmy pozabankowe. Nasz bank już nas zna, więc cała procedura zaciągnięcia kredytu przebiega w takim wypadku dużo sprawniej.

Jak usługa AIS może wpływać na łatwość zaciągnięcia kredytu?

Usługa AIS (Account Information Service) polega na udostępnieniu wybranemu bankowi informacji o rachunku ROR, który jest prowadzony przez inny bank. W praktyce wygląda to tak, że na etapie wnioskowania o kredyt, klient wyraża zgodę na skorzystanie z AIS, a kredytodawca natychmiast uzyskuje wgląd do danych z jego pozostałych rachunków.

Dzięki temu nie potrzebuje on żadnych informacji potwierdzających uzyskiwane dochody i może błyskawicznie wydać decyzję kredytową.

Kredyty bez zaświadczeń w ramach usługi AIS są na razie dostępne tylko w niektórych bankach, ale tylko kwestią czasu jest, gdy będą udzielane przez wszystkich kredytodawców. Niosą bowiem ogromną wygodę zarówno dla klientów, jak i pracowników, którzy mogą sprawniej obsługiwać proces kredytowy.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt?

Załóżmy, że zaciągamy kredyt gotówkowy. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o zawarciu umowy kredytowej, zwróćmy uwagę m.in. na:

Całkowity koszt kredytu – czyli kwotę jaką ostatecznie będziemy musieli zwrócić do banku.

Rodzaj oprocentowania – kredyt z oprocentowaniem zmiennym wiąże się z ryzykiem wzrostu miesięcznej raty w całym okresie spłaty.

Prowizję za udzielenie finansowania – płacona jest jednorazowo z góry lub doliczana do pożyczonego kapitału i spłacana w ratach.

Wysokość miesięcznej raty – pomoże wyobrazić sobie, jak dodatkowe obciążenie wpłynie na kondycję domowego budżetu.

Harmonogram spłaty kredytu – pozwoli sprawdzić, czy płatność raty wymagana jest w dniu zbliżonym do dnia wypłaty lub innego wpływu środków na konto.

Dodatkowe warunki do spełnienia – bank może wymagać np. skorzystania z ubezpieczenia lub założenia konta osobistego. Brak spełnienia warunków może przekładać się na pogorszenie oferty.

Ułatwienia dla swoich klientów – zaciągając kredyt w banku, w którym posiadamy konto możemy liczyć na dodatkowe udogodnienia. Warto jednak sprawdzić, jakie warunki cenowe oferuje konkurencja.

 

Źródła:

https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa

https://bluemedia.pl/baza-wiedzy/blog/fintech/nest-bank-z-usluga-ais-blue-media

Warto wiedzieć:

 • Często najłatwiej dostać kredyt gotówkowy w banku, który prowadzi nasz rachunek ROR. Taki bank zna nasze możliwości finansowe i będzie w stanie najszybciej zaproponować łatwy do zaciągnięcia kredyt.
 • Jeśli zależy nam na szybkim zaciągnięciu kredytu, warto na bieżąco dbać o swoją zdolność kredytową oraz wiarygodność finansową.
 • Poszukując dodatkowego finansowania, dobrze jest korzystać z rankingów kredytów dostępnych online. Dzięki nim szybko znajdziemy oferty, względem których spełniamy wymagania stawiane przez bank.
 • W zależności od banku wniosek o kredyt można złożyć online, przez infolinię lub w oddziale banku.
 • Analizowanie oferty kredytów gotówkowych może być trudne, ponieważ znajdziemy je w większości banków uniwersalnych działających w Polsce.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co zrobić, aby łatwo zdobyć kredyt w banku?

  W pierwszej kolejności warto wnioskować o kredyt w banku, w którym prowadzimy rachunek osobisty. Taki bank zna nasze dochody oraz ich regularność. Dzięki temu może szybko dostosować propozycje kredytu do naszych możliwości finansowych.

 2. W jakim banku najłatwiej wziąć kredyt?

  O kredyt gotówkowy najlepiej zapytać w banku, w którym prowadzimy konto osobiste. W przypadku kredytów hipotecznych czy samochodowych, warto natomiast sięgnąć do rankingów dostępnych online, które pozwolą nam zapoznać się ze wstępnymi warunkami finansowania w poszczególnych bankach.

 3. Szybciej dostanę kredyt online czy stacjonarnie?

  Coraz więcej banków stara się maksymalnie uprościć procedurę kredytową i wszystkie procedury po stronie klienta przenieść online. Wybierając ten kanał wnioskowania, zwykle można więc szybciej otrzymać potrzebne finansowanie.

 4. Od czego zależy zdolność kredytowa?

  W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę wysokość dochodów klienta i ich źródło. Ponadto sprawdza, czy spłaca on aktualnie jakieś inne zobowiązania kredytowe. Zdolność kredytowa klienta zależy także m.in od kosztów, jakie generuje prowadzone przez niego gospodarstwo domowe oraz ilości osób, które pozostają na jego utrzymaniu.

 5. Na czym polega usługa AIS?

  AIS to usługa, dzięki której bank, w którym wnioskujemy o kredyt może uzyskać wgląd do naszego rachunku bankowego prowadzonego w innej instytucji. Dzięki temu nie potrzebuje już żadnych innych informacji potwierdzających uzyskiwane przez nas dochody i może błyskawicznie podjąć decyzję kredytową.

 6. W jakim banku najszybciej dostać kredyt?

  Złożenie wniosku o kredyt online i ograniczona liczba formalności mają największy wpływ na termin wydania decyzji kredytowej. Dlatego najszybciej kredyt można dostać w banku, który prowadzi dla nas rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 

 7. Gdzie najkorzystniej wziąć kredyt?

  Wybór oferty banku zależy od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. Zaletą może być zarówno dłuższy okres finansowania, niższe koszty kredytowe, jak i wyższa dostępna kwota zobowiązania. 

 8. Jaką kwotę kredytu można łatwo uzyskać?

  Wszystko zależy od sytuacji finansowej, a co za tym idzie zdolności kredytowej osoby składającej wniosek, a także od rodzaju kredytu. Osoby posiadające stałe dochody, niskie koszty i dobrą historię kredytową nie powinny mieć problemów z zaciąganiem kredytów na kwotę od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

 9. Gdzie dostanę kredyt bez problemu?

  To zależy od rodzaju kredytu, jego kwoty, okresu spłaty oraz od sytuacji majątkowo-finansowej osoby ubiegającej się udzielenie finansowania. Bankom zależy na udzielaniu kredytów, ale nie chcą i nie mogą podejmować zbyt dużego ryzyka.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments