Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu – gdzie?

Jesteś obcokrajowcem i interesuje Cię kredyt gotówkowy lub hipoteczny w polskim banku? Jeżeli przebywasz w Polsce legalnie i Twoja zdolność kredytowa jest wystarczająca, nie będzie dużych problemów z jego uzyskaniem. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie dokładnie warunki musisz spełnić, aby otrzymać finansowanie.

W Polsce jest bardzo wielu cudzoziemców, głównie zza wschodniej granicy. Jak informuje raport ZUS, na koniec czerwca 2023 r. było ponad 1,087 mln obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń. Przodują obywatele Ukrainy (748 tys.) i Białorusi (122 tys.). Są to osoby zatrudnione lub prowadzące działalność, więc często wypłacalne w oczach instytucji finansowych. Sprawdźmy, w których bankach mogą oni się starać o kredyt gotówkowy lub hipoteczny i na jakich zasadach.

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt w polskim banku?

Jeszcze kilkanaście lat temu banki wymagały polskiego obywatelstwa, aby móc złożyć wniosek o kredyt. Dla cudzoziemca, który go nie miał, dostępna była co najwyżej pożyczka gotówkowa w instytucji finansowej typu parabank, a o kredycie hipotecznym mógł w ogóle zapomnieć.

Od około dekady te zasady się zmieniły. Banki zauważyły coraz większą liczbę chętnych bez polskiego obywatelstwa zainteresowanych zaciągnięciem zobowiązania. A każdy udzielony kredyt to dla banku zarobek. Czemu miałyby zatem odbierać sobie szansę na dodatkowy dochód?

Spróbuj tego

Kredyty gotówkowe i hipoteczne stały się dostępne dla każdego, bez względu na pochodzenie. Cudzoziemcy mogą starać się o nie na prawie takich samych zasadach jak Polacy, z tą różnicą, że muszą przedstawić legalność pobytu.

Czym jest kredyt gotówkowy dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający, że obcokrajowiec przebywa w Polsce legalnie. Może być ona wystawiona na stałe lub na pobyt czasowy, wtedy mówimy o karcie czasowego pobytu. Banki udzielają kredytów gotówkowych cudzoziemcom z taką kartą, ale nieraz przedstawiają warunek, że ostatnia rata zobowiązania musi przypadać na 3 miesiące przed datą ważności karty.

W których bankach są oferty kredytu gotówkowego dla obcokrajowców?

Gotówkowy kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu możliwy jest do uzyskania w każdym dużym banku: np. Alior Bank S.A., mBank S.A., PKO BP S.A., Pekao S.A., ING Bank Śląski itd. Instytucje finansowe nie mają oddzielnych ofert kredytów dla cudzoziemców.

Poniżej przykładowe wyliczenia kredytu w dwóch popularnych bankach:

Millenium Bank S.A. – Pożyczka gotówkowa online z RRSO 11,96% (na dzień 28.10.2023 r.) i prowizją 0 zł. Minimalna kwota – 1 000 zł, maksymalna – 40 000 zł. Aby wnioskować o pożyczkę, obcokrajowiec musi posiadać (lub założyć) konto bankowe w Banku Millenium S.A.

 • kwota pożyczki: 12 889,86 zł,
 • liczba rat: 51,
 • wysokość każdej raty: 319,75 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 16 307,41 zł.

Alior Bank S.A. – Pożyczka Internetowa z RRSO 12,57% (na dzień 02.11.2023 r.) i prowizją 0 zł. Warto zwrócić uwagę na maksymalną wartość pożyczki – aż 200 000 zł.

 • kwota pożyczki: 28 400 zł,
 • liczba rat: 53,
 • wysokość każdej raty: 681,78 zł (ostatnia: 681,45 zł),
 • całkowita kwota do spłaty: 36 815,79 zł.

Czym jest kredyt hipoteczny dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu?

Do uzyskania kredytu hipotecznego wystarczy karta czasowego pobytu, o ile na dzień złożenia wniosku ma ona ważność co najmniej 12 miesięcy wprzód. Jedynie bank PKO BP S.A. honoruje tylko karty na pobyt stały.

Warto jeszcze dodać, że zgodnie z rekomendacją KNF, kredyt hipoteczny może być przyznany wyłącznie w walucie, w której uzyskuje się dochody. Np. obywatel Ukrainy, który mieszka w Polsce i zdalnie pracuje w swojej ojczyźnie, nie otrzyma kredytu na mieszkanie, gdyż żaden polski bank nie przyznaje go w hrywnach.

W których bankach są oferty kredytu hipotecznego dla obcokrajowców?

Poniżej przykładowe wyliczenia warunków kredytowania dla dwóch znanych banków:

mBank S.A. – Kredyt hipoteczny z RRSO 8,89% (na dzień 25.10.2023 r.):

 • kwota kredytu: 438 000 zł,
 • wysokość raty: 3 214,02 zł,
 • liczba rat: 300,
 • ubezpieczenie: 11 370,46 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 1 066 097,05 zł.

Bank Pekao S.A. – Kredyt hipoteczny z RRSO 8,53% (na dzień 06.09.2023 r.):

 • kwota kredytu: 235 140 zł,
 • wysokość raty: 1 849,27 zł,
 • liczba rat: 252,
 • odsetki: 255 230,50 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 500 234,87 zł.

Jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy, aby otrzymać kredyt w Polsce?

Dla banków kluczowe jest prawo pobytu obywatela innego kraju do przebywania w Polsce. Bez dokumentu potwierdzającego pobyt stały lub czasowy banki nie rozpatrzą wniosku.

W przypadku obywateli Ukrainy i innych krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, wymagane są karty pobytu: czasowego lub stałego. Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na okres od 3 miesięcy do 3 lat, a stały – jak sama nazwa wskazuje – na czas nieokreślony. Karty pobytu wydaje wojewoda zezwalający na pobyt.

Legalizacja pobytu obywatela Unii Europejskiej jest jeszcze prostsza. Jeśli przebywa on w Polsce powyżej trzech miesięcy (przez taki okres nie potrzebuje żadnych specjalnych pozwoleń) i jednocześnie:

 • tutaj pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje,
 • jest współmałżonkiem Polki lub Polaka,

rejestruje swój pobyt u wojewody. Przepisy mówią na to zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Załatwienie tego bezterminowego zezwolenia jest czystą formalnością i kończy się otrzymaniem karty stałego pobytu.

Pozostałe aktualne wymagania banków są takie same jak w przypadku obywateli Polski. Tzn., cudzoziemiec, który chce zaciągnąć kredyt gotówkowy lub hipoteczny, musi mieć:

 • stałe źródło dochodu (w przypadku niedużych kredytów gotówkowych banki mogą honorować umowy o dzieło lub zlecenia, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, w większości przypadków potrzebna jest umowa o pracę),
 • pozytywną historię kredytową.

Cudzoziemcy, których interesują kredyty hipoteczne, powinni też wiedzieć, że muszą posiadać 20% wkładu własnego (w niektórych bankach wystarczy 10%).

Jaki jest zestaw wymaganych dokumentów do starania się o kredyt dla cudzoziemca?

Lista wymaganych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o kredyt obejmuje najczęściej:

 • dokument tożsamości (np. paszport),
 • dokumenty potwierdzające prawo pobytu: chodzi o kartę pobytu czasowego lub stałego,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
 • niektóre banki oczekują też zaświadczenia o wydaniu numeru PESEL (numer jest wyrabiany z urzędu, jeśli cudzoziemiec ma w Polsce meldunek powyżej 30 dni; jeśli go nie ma, musi złożyć wniosek o wydanie nr PESEL z podaniem podstawy prawnej, czyli powodu, dla którego go potrzebuje).

Katalog dokumentów może się różnić w poszczególnych bankach w zależności od sytuacji wnioskującego i rodzaju kredytu. Na pewno składając wniosek o kredyt hipoteczny, bank będzie ostrożniej go rozpatrywał i może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. zeznania PIT za poprzedni rok).

Po złożeniu wniosku o pożyczkę i przekazaniu stosownych dokumentów bank je przeanalizuje, zbada historię kredytową i wyda decyzję. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej dotyczącej kredytu hipotecznego, a dla kredytu gotówkowego nie istnieją żadne odgórne przepisy. Banki decydują zazwyczaj w ciągu kilku dni, a przy niedużych kredytach nawet podczas składania wniosku.

Jeżeli bank wyda pozytywną decyzję kredytową w sprawie kredytu hipotecznego, jest ona wiążąca dla obcokrajowca przez co najmniej 14 dni od jej przekazania.

Czy obcokrajowiec bez karty pobytu może dostać kredyt w polskim banku?

W tym akapicie zatrzymam się przy dwóch istotnych kwestiach, które należy właściwie rozumieć:

 • zezwolenie na pobyt: czasowy lub stały,
 • karta pobytu: czasowa lub stała.

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy lub stały), a wojewoda go udziela (lub nie) w formie decyzji. Karta pobytu obywatela jest potwierdzeniem, że takowe zezwolenie otrzymał.

Okres pomiędzy wydaniem decyzji legalizującej pobyt a fizycznym otrzymaniem karty to około miesiąc (choć do biura MSWiA spływają skargi, że obcokrajowcy czekają po ponad pół roku). Może się zatem zdarzyć, że obcokrajowiec przebywa w Polsce legalnie, ale jeszcze nie ma karty pobytu.

W takiej sytuacji może starać się o kredyt na podstawie decyzji wojewody, ale sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, więc ciężko jest wyrokować na zapatrywania banku.

Natomiast nie ma szans na kredyt cudzoziemiec, który otrzymał negatywną decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt (lub nie otrzymał jej wcale, ponieważ nie złożył wniosku) i z tego powodu nie ma karty stałego pobytu ani czasowego.

Jak cudzoziemiec może poprawić swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to wskaźnik, który pokazuje bankowi, czy cudzoziemiec będzie w ogóle zdolny do spłacania rat kredytu, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Brak zdolności kredytowej związany jest najczęściej z negatywną historią – tzn. wnioskujący wykazał, że w przeszłości nie spłacał rat. Zła historia kredytowa może w ogóle przekreślić szanse na kredyt i naprawdę ciężko się od niej uwolnić.

Można też mieć zdolność kredytową niewystarczającą do potrzeb i tę można poprawić. W perspektywie długoterminowej najlepiej zrobić to poprzez zwiększenie dochodu lub zamianę umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę.

Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdy może czekać i dla tych obcokrajowców mam następujące rady na szybkie zwiększenie zdolności kredytowej:

 • konsolidacja obecnych zobowiązania w niższą ratę,
 • wybranie dłuższego okresu spłaty.
 • wybranie rat stałych zamiast malejących,
 • wzięcie kredytu ze współkredytobiorcą.

Warto wiedzieć

 1. Niemal każdy bank w Polsce posiada w ofercie dla obcokrajowca kredyt gotówkowy i hipoteczny.
 2. Aby cudzoziemiec otrzymał kredyt, musi spełnić wymagania takie jak w przypadku polskich obywateli oraz udokumentować legalność pobytu.
 3. Obcokrajowcy potwierdzają zezwolenie na pobyt za pomocą karty pobytu wydanej na stałe lub czasowo.
 4. Niektóre banki przyznają kredyty gotówkowe, jeśli płatność ostatniej raty przypada przed końcem ważności pozwolenia czasowego.
 5. Szybkie sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej to np. wydłużenie czasu spłaty kredytu lub zamiana rat malejących na stałe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy cudzoziemiec może wziąć kredyt?

  Tak, praktycznie wszystkie polskie banku udzielają kredytów obcokrajowcom. Powinni oni wykazać legalność pobytu i odpowiednią zdolność kredytową.

 2. Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt 2%?

  Tak, musi tylko spełnić warunki wynikające z ustawy. Co więcej – kredyt hipoteczny 2% na pierwszą nieruchomość na terenie Polski może otrzymać obcokrajowiec, który miał (lub wciąż posiada) mieszkanie w innym kraju.

 3. Jak Ukrainiec może wziąć kredyt?

  Powinien złożyć komplet dokumentów w wybranym banku. Chodzi o paszport, kartę stałego pobytu lub czasowego, dokumenty o zatrudnieniu i dochodach.

 4. Czy Ukrainiec może wziąć kredyt w Polsce?

  Tak, główny warunek to posiadanie karty pobytu. W przypadku obcokrajowca bez karty pobytu (ale z decyzją od wojewody o legalnym pobycie) sprawa może być trudniejsza, ale nie z góry skazana na porażkę.

 5. Czy na kartę pobytu można wziąć kredyt?

  Karta pobytu to tylko jeden z kilku dokumentów wymaganych przy kredycie. Bank nie udzieli kredytu wyłącznie na kartę pobytu.

 6. W jakim banku obcokrajowiec dostanie kredyt?

  Prawie wszystkie duże banki udzielają kredytów osobom z innych krajów. Warunkiem pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie wymagań banku.

PORÓWNAJ KREDYTY
Justyna Czerwińska
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments