Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca

Kredyt gotówkowy to najbardziej uniwersalny z produktów oferowanych przez banki. Zapewnia bowiem środki, które można przeznaczyć na dowolny cel, w wysokości przekraczającej nawet dwieście tysięcy złotych. Czy obcokrajowiec może zaciągnąć w Polsce takie zobowiązanie i jakie banki je oferują? Jakie są warunki uzyskania kredytu gotówkowego przez obcokrajowca? Sprawdź!

Polska staje się coraz bardziej otwarta i multikulturowa. Widać to szczególnie w dużych miastach, które przyciągają przybyszów z wielu różnych krajów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba zarejestrowanych w jego systemie cudzoziemców wyniosła na koniec marca 2024 roku 1,138 mln osób, z czego większość stanowią obywatele Ukrainy.

Szacuje się jednak, że ich liczba jest kilka razy większa, ponieważ statystyki ZUS obejmują tylko ubezpieczonych. Imigranci szukają w Polsce przede wszystkim szansy na lepszą przyszłość – pracy lub wykształcenia. Część z nich prowadzi w naszym kraju także swoje biznesy, zakłada rodziny i osiedla się na stałe. Teoretycznie takie osoby powinny mieć prawo do zaciągania w Polsce zobowiązań. W istocie wiele banków oferuje kredyty gotówkowe dla obcokrajowców, ale udziela ich tylko pod pewnymi warunkami.

Czy obcokrajowiec może zaciągnąć kredyt gotówkowy w polskim banku?

Odpowiedź na to pytanie pojawiła się już powyżej – tak, większość w banków w Polsce oferuje kredyty dla obcokrajowców. Zwykle są one udzielane są na takich samych zasadach, jak te dla Polaków.

Jest to wyraźny znak nowych czasów, ponieważ jeszcze stosunkowo niedawno, aby otrzymać jakiekolwiek finansowanie z polskiego banku, trzeba było mieć polskie obywatelstwo. Dziś taką zasadę stosują tylko nieliczne instytucje finansowe. W pozostałych można się ubiegać o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca.

Jaki kredyt gotówkowy dla obcokrajowca?

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca pod względem parametrów nie różni się od kredytu gotówkowego dla Polaka. Banki mogą proponować swoim klientom różne oferty, ale nie mogą przekraczać pewnych wartości określonych parametrów. Są to:

 • maksymalna kwota kredytu: 255 500 zł lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska (czasami banki proponują jednak kredyty gotówkowe do 200 000 zł, do 150 000 zł itp.);
 • maksymalny okres spłaty kredytu: 10 lat (może się jednak zdarzyć, że bank proponuje tylko kredyt gotówkowy na maksymalnie 7 lat, 5 lat itp.).

Uwaga!

Pamiętaj, że kredyt gotówkowy może być udzielony tylko przez bank. Istnieją jednak również instytucje (tzw. firmy pożyczkowe), które oferują pożyczki gotówkowe i często także współpracują z obcokrajowcami.

Podstawowe warunki uzyskania kredytu gotówkowego przez obcokrajowca

Jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy, aby otrzymać kredyt w Polsce? Procedura nie różni się znacząco od tej stosowanej wobec Polaków.

 • Aby uzyskać kredyt gotówkowy (czy też każde inne zobowiązanie), musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową oraz stały, legalny dochód.
 • Dodatkowo potrzebny jest numer PESEL wyrabiany automatycznie po zameldowaniu się na terenie kraju.
 • Niezbędny będzie także dokument tożsamości – w tym przypadku najczęściej paszport.

Pozostałe warunki oraz wymagane dokumenty zależą przede wszystkim od indywidualnej polityki banku, a także kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec. Dla obywateli Unii Europejskiej obowiązują bowiem nieco inne zasady niż w przypadku cudzoziemców z innych państw.

Kredyt gotówkowy dla obywateli państw UE

W przypadku obywateli Unii Europejskiej przebywających na terenie naszego kraju obowiązują właściwie takie same zasady jak dla Polaków. Bank może jednak odmówić udzielenia kredytu, jeśli tzw. centrum życiowe kredytobiorcy znajduje się poza krajem, w którym mieści się siedziba banku. Problemem może być również obliczenie zdolności kredytowej, jeśli obywatel UE uzyskuje dochód w innej walucie niż ta, w której udzielony ma zostać kredyt.

Kredyt dla obcokrajowca spoza UE

Banki umożliwiają też zaciąganie kredytów gotówkowych obcokrajowcom z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Zasady są takie same jak w przypadku ubiegania się o kredyt Polaka lub obywatel UE, ale większe są wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów.

Ponadto banki udzielają kredytów przede zarówno cudzoziemcom z kartą stałego pobytu, jak i tym, którzy mają tylko zezwolenie na pobyt czasowy. W przypadku czasowego pobytu bank sprawdzi jednak najpewniej, od jak dawna przebywasz w Polsce. Jeśli ten okres nie przekracza 12 miesięcy, możesz otrzymać odmowę udzielenia kredytu gotówkowego.

Dokumenty wymagane od obcokrajowca – kredyt gotówkowy

Jakie dokumenty musisz przedstawić w banku, aby otrzymać kredyt gotówkowy dla obcokrajowca? Banki mogą mieć różne wymagania w tym zakresie, jednak najczęściej potrzebne są:

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
 • wiza lub zezwolenie na pobyt w Polsce (np. karta pobytu stałego lub czasowego, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE itp.);
 • numer PESEL (jeśli jest dostępny);
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające dochody, takie jak zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, potwierdzenie wpływów na konto bankowe z ostatnich kilku miesięcy, ale też np. umowy najmu czy dokumenty potwierdzające dywidendy lub dochody z inwestycji;
 • dokumenty podatkowe, np. deklaracje takie jak PIT-36 lub PIT-37, jeśli obcokrajowiec jest podatnikiem w Polsce.

Dokładny zakres dokumentów może się różnić w zależności od indywidualnej polityki banku, a także sytuacji wnioskodawcy. Informację o dokumentach wymaganych przez konkretny bank uzyskasz w jego placówce lub na infolinii.

Zdolność kredytowa a kredyt dla obcokrajowca

Podstawowym kryterium udzielenia kredytu gotówkowego jest zdolność kredytowa wnioskodawcy, niezależnie od tego, czy jest on Polakiem, czy cudzoziemcem. Każdy bank stosuje własne algorytmy do badania zdolności kredytowej klientów, ale kryteria brane pod uwagę zawsze są takie same. To przede wszystkim:

 • wysokość dochodów oraz sposób, w jaki są one uzyskiwane (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt, działalność gospodarcza),
 • miesięczne koszty utrzymania wnioskodawcy (np. czynsz, rachunki itp.),
 • liczba osób pozostających na jego utrzymaniu,
 • zadłużenie wnioskodawcy z tytułu innych kredytów i pożyczek (w tym limity na kartach kredytowych oraz wysokość limitów odnawialnych w koncie osobistym),
 • dotychczasowa historia kredytowa zarejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Uwaga!

Analiza tych kryteriów pozwala bankowi ocenić, czy wnioskodawcę będzie stać na spłatę raty udzielonego zobowiązania. Decyzja kredytowa jest w znacznej mierze uzależniona właśnie od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej mają jednak również takie czynniki jak wiek, stan cywilny, wykształcenie czy wykonywany zawód. Dzięki temu bank sprawdza, czy dany klient jest wiarygodny i wypłacalny.

Zatrudnienie przy staraniu się o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca

Największe szanse na kredyt gotówkowy ma obcokrajowiec ze stabilnym, transparentnym zatrudnieniem. Jeżeli pracujesz w oparciu o polską umowę o pracę i masz wystarczająco wysokie dochody, nie powinieneś mieć problemu z uzyskaniem finansowania. Ważna jest również stabilność zatrudnienia, dlatego banki preferują kredytobiorców z umową na czas nieokreślony.

Kredyt dla obcokrajowca jest jednak dostępny także przy:

 • umowie-zleceniu,
 • umowie o dzieło,
 • kontrakcie,
 • samozatrudnieniu.

Powinieneś jednak brać pod uwagę, że w tych przypadkach bank może wymagać nieco wyższych dochodów.

Budowanie zdolności kredytowej przez obcokrajowca

Jak zbudować odpowiednią zdolność kredytową, aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej? Wystarczy zapamiętać, że zdolność zależy przede wszystkim od Twoich przychodów i zobowiązań oraz wydatków. Aby zatem ja zwiększyć, należy zmniejszyć zobowiązania finansowe lub zwiększyć wpływy.

Oczywiście często łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale dobrym sposobem na podwyższenie swojej zdolności kredytowej może być np. spłata dotychczasowych kredytów i pożyczek lub pozbycie się karty kredytowej (limit kredytowy jest traktowany przez bank jak kredyt lub pożyczka i obniża zdolność kredytową).

Historia kredytowa obcokrajowca

Nie mniej istotna jest również wiarygodność kredytobiorcy. O niej decyduje natomiast m.in. historia kredytowa. Banki mają obowiązek jej sprawdzenia przed udzieleniem jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki. Historia informuje o Twoich obecnych i dawnych zobowiązaniach oraz o ewentualnych zaległościach w spłacie. Jak nietrudno się domyślić, bank najchętniej udziela kredytów klientom z nieskazitelną historią kredytową.

W przypadku obcokrajowców problemem może być brak historii kredytowej w Polsce. Tym sposobem zweryfikowanie wiarygodności wnioskodawcy staje się trudniejsze. Polskie Biuro Informacji Kredytowej prowadzi jednak współpracę ze swoimi odpowiednikami z różnych krajów – w tym np. Ukrainy czy Wielkiej Brytanii. Dzięki temu zarówno obcokrajowcy, jak i np. Polacy powracający z zagranicy mogą łatwiej uzyskać finansowanie.

Przykład

Pan Artem pochodzi z Ukrainy i mieszka w Polsce od 6 lat. Niedługo po swoim przyjeździe ubiegał się o kredyt gotówkowy, ale nie otrzymał go ze względu na brak historii kredytowej i stabilnego zatrudnienia w Polsce. Obecnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i ma odpowiednią zdolność kredytową. Bank zweryfikuje także jego wiarygodność, dzięki współpracy z Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) oraz International Bureau of Credit Histories (IBCH). Dzięki temu pan Artem powinien bez problemu dostać finansowanie.

Banki oferujące kredyty gotówkowe dla obcokrajowców

Które banki udzielają kredytów gotówkowych dla obcokrajowców? Lista jest bardzo długa. Tego typu oferty znajdziesz w ofertach banków takich jak:

Większość z nich proponuje cudzoziemcom takie same warunki jak Polakom. Jeżeli interesuje Cię kredyt gotówkowy dla obcokrajowca, przed złożeniem wniosku koniecznie porównaj oferty banków – pomoże Ci w tym kalkulator Rankomat.pl. Wystarczy podać parametry zobowiązania i kilka podstawowych informacji na temat swojej sytuacji finansowej i zawodowej.

Nasz kalkulator przedstawi Ci następnie propozycje kredytów od różnych banków. Przejrzyste zestawienie ułatwi porównanie kluczowych parametrów takich jak RRSO, całkowita kwota do spłaty i wysokość raty, a tym samym wybór najkorzystniejszej oferty.

Pożyczka gotówkowa dla obcokrajowca

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Rozwiązaniem może być pożyczka gotówkowa. Pożyczek mogą udzielać nie tylko banki, ale też firmy pożyczkowe. Takie instytucje również weryfikują zdolność i historię kredytową wnioskodawcy, ale łatwiej jest uzyskać w nich finansowanie.

Przy współpracy z firmą pożyczkową zwracaj jednak baczną uwagę na warunki spłaty, a w szczególności oprocentowanie i całkowite koszty pożyczki. Tego typu instytucje często oferują bowiem mniej korzystne warunki spłaty.

Źródła:

 • https://psz.zus.pl/documents/493365/3456951/03.2024_liczba+zg%C5%82.cudz.em.rent_miesi%C4%99cznie.xlsx/81f43541-98db-f724-4f13-8e4a5b2e2991?t=1712227814027
 • https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik+po+kredycie+konsumenckim+2018_64304.pdf

Co warto wiedzieć?

 1. Obecnie większość polskich banków umożliwia obcokrajowcom wzięcie kredytu gotówkowego.
 2. Warunki kredytu gotówkowego dla obcokrajowca oraz warunki jego udzielenia są w zasadzie takie same, jak w przypadku obywateli Polski. W przypadku obcokrajowców konieczne jest jednak dostarczenie dodatkowych dokumentów.
 3. Aby dostać kredyt gotówkowy dla obcokrajowca, musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową. Wymagane jest także stałe źródło dochodu.
 4. Aby uzyskać kredyt gotówkowy dla obcokrajowca, musisz przebywać na terenie kraju legalnie. W związku z tym przy składaniu wniosku należy okazać kartę pobytu stałego, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej itp.
 5. Do uzyskania kredytu potrzebne jest także przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody, dokumentów podatkowych, numeru PESEL, a czasami także zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy cudzoziemiec może wziąć kredyt w Polsce?

  Tak, cudzoziemcy mogą korzystać z oferty banków w Polsce, także w zakresie kredytów, chociaż jeszcze stosunkowo niedawno potrzebne było posiadanie polskiego obywatelstwa. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niektóre instytucje finansowe udzielają kredytów tylko osobom posiadającym zezwolenie na pobyt stały.

 2. Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca – czy to możliwe?

  Obcokrajowiec może dostać w polskich bankach nie tylko kredyt gotówkowy, ale też kredyt hipoteczny. Z takiej możliwości korzysta m.in. coraz więcej obywateli Ukrainy, którzy chcą osiedlić się w naszym kraju na stałe. Zwykle do uzyskania kredytu hipotecznego wystarczy jedynie zezwolenie na pobyt czasowy. Ważne jedynie, aby wnioskodawca przebywał w Polsce od co najmniej 12 miesięcy.

 3. Czy obcokrajowiec bez karty pobytu może dostać kredyt w polskim banku?

  Brak karty stałego pobytu nie przekreśla szans na otrzymanie kredytu w polskim banku. Instytucje akceptują także pozwolenie na pobyt czasowy. Wówczas jednak zwykle weryfikują, od kiedy wnioskodawca przebywa w Polsce. Jeżeli ten czas jest krótszy niż 12 miesięcy, uzyskanie kredytu może być niemożliwe.

PORÓWNAJ KREDYTY
Anna Baczewska
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
Simon
8 dni temu

PKO BP nie udziela kredytów ani kart kredytowych obcokrajowcom. Ani tym spoza UE, ani tym z UE. I to niezależnie od warunków.