Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Cesja kredytu hipotecznego – jak jest uregulowana prawnie?

Czym jest cesja kredytu hipotecznego? Co o cesji mówi polskie prawo? Czy przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę jest możliwe i czy jest łatwe do zrobienia? Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda przepisanie kredytu i jakie są zasady cesji kredytu hipotecznego.

Zaciągając kredyt na mieszkanie lub dom zakładasz, że będziesz go spłacał. W przypadku małżeństwa to dwie osoby zobowiązują się do regularnego spłacania rat. Co jednak w przypadku rozwodu lub innej sytuacji losowej lub finansowej, kiedy konieczne jest przepisanie kredytu hipotecznego na kogoś innego?

Czym jest cesja kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu to umowa cywilnoprawna, na mocy której dochodzi do przeniesienia praw do wierzytelności. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne i prawne. Cesja kredytu hipotecznego polega na tym, że obowiązki związane z dalszą spłatą rat przechodzą na tego, na kogo przepisywanie jest zobowiązanie.

W naszym przypadku jeden kredytobiorca odstępuje od umowy, a inny przejmuje jego prawa i obowiązki – cesja kredytu hipotecznego wiąże bank i nowego kredytobiorcę.

Co polskie prawo mówi o cesji kredytu?

W Polsce, cesja kredytu hipotecznego jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, cesja to umowa, w której wierzyciel (cesjonariusz) nabywa od innego wierzyciela (cesjenta) wierzytelność. W przypadku kredytu hipotecznego, cesjonariuszem może być np. bank lub inna instytucja finansowa, która nabywa kredyt hipoteczny od pierwotnego wierzyciela (cesjenta) w celu dalszego zarządzania nim.

Kiedy można przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece określa, że cesja kredytu hipotecznego wymaga przepisania hipoteki na rzecz nowego wierzyciela (cesjonariusza). W przypadku takiej cesji, cesjonariusz staje się nowym wierzycielem hipotecznym, a hipoteka przechodzi na jego rzecz. Cesjonariusz zostaje wyłącznym kredytobiorcą.

Proces ten wymaga dokonania zmiany wpisu w księdze wieczystej, co wiąże się z koniecznością uregulowania odpowiednich opłat notarialnych i sądowych.

Warto również zaznaczyć, że cesja kredytu hipotecznego może mieć wpływ na prawa i obowiązki kredytobiorcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, wierzyciel nie może przeciwko wierzytelnościom zgłaszanym wierzycielowi przejąć żadnych roszczeń przysługujących wierzycielowi przeciwko dłużnikowi przed cesją, chyba że wynika to z umowy albo z ustawy. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca może mieć zobowiązania wobec pierwotnego wierzyciela, ale nie musi mieć ich wobec nowego wierzyciela.

 

W przypadku rozwodu często emocje biorą górę nad rozsądkiem. Trzaskanie drzwiami i wzajemne oskarżenia nie mogą jednak pomóc w zakresie spłaty kredytu hipotecznego. Małżonkowie, którzy przestaliby w tym momencie spłacać kredyt, szybko zorientują się, że rozwód nie jest ich jedynym problemem.

Mogą stracić mieszkanie i przy okazji popsuć sobie historię kredytową na następne kilka lat.
Dlatego póki sąd nie orzeknie rozwodu i rozdziału majątku, małżonkowie powinni wspólnie spłacać kredyt. W zaistniałej sytuacji rozsądne jest spłacanie po 50% rat i nieopóźnianie się z nimi, nawet jeśli przed wystąpieniem o rozwód udział małżonków w spłatach był inny.

Zdecydowanie trzeba też podjąć kroki mające na celu rozwiązanie umowy kredytowej lub dostosowanie jej do zaistniałej sytuacji. Małżonkowie mają tu kilka opcji, a jedną z nich jest cesja kredytu hipotecznego.

Bartłomiej Borucki Bartłomiej Borucki

 

Kiedy warto lub trzeba dokonać cesji kredytu?

Przeniesienie kredytu hipotecznego osobę czasem jest konieczne. Kiedy przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę? Najczęściej są to następujące sytuacje:

 • śmierć kredytobiorcy – w przypadku śmierci kredytobiorcy przepisanie kredytu hipotecznego może nastąpić na spadkobierców, czyli najczęściej na najbliższą rodzinę, która będzie kontynuować spłatę kredytu;
 • rozstanie kredytobiorców – w przypadku rozwodu lub rozstania kredytobiorców może nastąpić przeniesienie zobowiązania na jednego z kredytobiorców; mówimy o rozstaniu, bo cesję kredytu hipotecznego można także przeprowadzić w przypadku separacji lub rozejścia się osób będących w związku nieformalnym;
 • problemy finansowe – przy podpisaniu umowy kredytowej zobowiązujesz się spłacać długoterminowe zobowiązanie, więc czasem sytuacja finansowa może się zmienić w taki sposób, że nie jesteś w stanie regularnie regulować rat; w sytuacji, kiedy wysokość zarobków nie pozwala Ci na spłatę kredytu hipotecznego bez uszczerbku dla domowego budżetu, także możesz skorzystać z cesji kredytu hipotecznego na inną osobę i przepisać kredyt np. na dziecko lub innego członka rodziny.

Jakie są koszty cesji kredytu hipotecznego?

Nie ma jednej powszechnej stawki cesji kredytu hipotecznego. Koszty zależą od konkretnego banku – sprawdzisz je w tabeli opłat i prowizji udostępnionej przez daną instytucję finansową.

Przykładowe koszty cesji kredytu:

 • ING Bank Śląski: 200 zł za wprowadzenie zmian do umowy na wniosek klienta.
 • Pekao S.A.: 190 zł (przystąpienie do długu lub zwolnienie kredytobiorcy z długu).
 • mBank: od 100 do 500 zł plus 100 zł za rozpatrzenie wniosku.
 • Alior Bank: 500 zł.
 • PKO Bank Polski: 150 zł.

Jak krok po kroku dokonać cesji kredytu na inną osobę?

Cesja nie musi być skomplikowana. Tym bardziej, że banki są gotowe, aby przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę i mają przygotowane na taką ewentualność specjalne wnioski.

Krok 1. Wypełnij wniosek o cesję kredytu hipotecznego – taki wniosek znajdziesz w banku. Jeśli masz wspólny kredyt hipoteczny i wspólną nieruchomość, pracownik banku podpowie, jakie masz opcje cesji kredytu, w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji.

Krok 2. Przygotuj dokumenty – najczęściej wymaganymi dokumentami są:

 • dowody tożsamości kredytobiorców,
 • umowa kredytu hipotecznego,
 • dokumenty niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej (zaświadczenie o dochodach, wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie, umowa o pracę, PIT itp.) – podstawą dla banku jest wiarygodność finansowa kredytobiorcy, dlatego też jest to dokładnie sprawdzane,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości (akt notarialny, umowa deweloperska, odpis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę itd.).

Krok 3. Złóż wniosek w banku – możesz to zrobić online, ale jeśli chodzi o przeniesienie kredytu hipotecznego warto udać się osobiście do placówki banku.

Krok 4. Decyzja i podpisanie aneksu – po uzyskaniu zgody banku na przeprowadzenie cesji, możesz przejść do podpisania aneksu. W niektórych przypadkach możliwe jest ponowne rozpatrzenie wniosku, jeśli np. pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia lub Twoja sytuacja uległa zmianie.

Czy jest możliwa cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość?

Zgodnie z polskim prawem, cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość jest teoretycznie możliwa. Proces ten wymaga dokonania pewnych kroków i spełnienia określonych warunków.

Przede wszystkim, takie rozwiązanie musi być dopuszczalne na mocy umowy kredytowej. W większości przypadków, umowa kredytowa zawiera zapisy określające, że kredyt hipoteczny może być udzielony tylko na określoną nieruchomość i nie może być przeniesiony na inną. W takim przypadku, cesja na inną nieruchomość byłaby niemożliwa bez zmiany umowy kredytowej i uzyskania zgody pierwotnego wierzyciela (cesjenta) oraz nowego wierzyciela (cesjonariusza).

Jeśli jednak umowa kredytowa dopuszcza taką możliwość, to cesja wymaga dokonania przepisania hipoteki z jednej nieruchomości na drugą. Aby to zrobić, należy dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, na którą przenoszona jest hipoteka.

Warto jednak pamiętać, że przepisanie hipoteki na inną nieruchomość wiąże się z ryzykiem dla nowego wierzyciela (cesjonariusza), ponieważ na nowej nieruchomości może być już ustanowiona inna hipoteka lub zabezpieczenie. Dlatego zazwyczaj banki i inne instytucje finansowe niechętnie przystają na takie rozwiązania i wymagają szczegółowej analizy i oceny ryzyka przed podjęciem decyzji o cesji kredytu hipotecznego na inną nieruchomość.

O czym jeszcze pamiętać przy cesji kredytu?

Cesja kredytu hipotecznego nie zawsze jest możliwa. Wszystko zależy od Twojej umowy kredytowej, przyczyny, dlaczego chcesz dokonać cesji oraz banku, w którym masz kredyt hipoteczny.

Pamiętaj też, że cesja to pod pewnymi względami nowy kredyt hipoteczny. Mogą też pojawić się dodatkowe koszty, które najczęściej są wyszczególnione w tabeli opłat.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (sejm.gov.pl)
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (sejm.gov.pl)

 

Warto wiedzieć

 1. Cesja kredytu to umowa cywilnoprawna, na mocy której dochodzi do przeniesienia praw do wierzytelności.
 2. W przypadku kredytu hipotecznego jeden kredytobiorca odstępuje od umowy, a inny przejmuje jego prawa i obowiązki.
 3. Nie ma jednej powszechnej stawki cesji kredytu hipotecznego.
 4. W polskim prawie zapisy o cesji znajdują się w Kodeksie cywilnym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece.
 5. Cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość jest teoretycznie możliwa.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile kosztuje cesja kredytu hipotecznego? 

  Koszt cesji kredytu hipotecznego zależy od indywidualnych warunków umowy o kredyt hipoteczny i polityki danego banku, ale zazwyczaj wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

 2. Co to jest cesja kredytu hipotecznego? 

  Cesją kredytu hipotecznego nazywamy przeniesienie zobowiązania z jednego banku do drugiego, wraz z zabezpieczeniem hipotecznym, na podstawie umowy zawartej między obiema instytucjami finansowymi oraz zgodnie z wolą kredytobiorcy.

 3. Czy można notarialnie przepisać kredyt na inną osobę? 

  Notarialne przepisanie kredytu na inną osobę to cesja kredytu hipotecznego. Banki przewidują możliwość cesji kredytu hipotecznego na inną osobę, ale wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

 4. Jak przejąć kredyt? 

  Do przejęcia kredytu hipotecznego niezbędne są dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów. Jeśli bank uzna Cię za wiarygodnego kredytobiorcę, nastąpi sporządzenie aneksu do umowy i jego podpisanie. Umowa cesji kredytu hipotecznego przygotowywana jest przez bank.

 5. Czy opłaca się przenieść kredyt? 

  Przeniesienie kredytu może być opłacalne, jeśli w nowym banku uzyskasz lepsze warunki finansowe, tj. niższe oprocentowanie, prowizje czy raty kredytowe. Warto dokładnie przeanalizować koszty związane z przeniesieniem, np. opłaty manipulacyjne czy koszty notarialne, aby ocenić czy przeniesienie jest opłacalne.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments