Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny dla singla – czy mam szansę?

Życie singla kojarzy się z wolnością i nieograniczonymi możliwościami. Czy wybór życia w pojedynkę może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej i uzyskanie finansowania na zakup nieruchomości? Sprawdzamy czy banki mają w swojej ofercie kredyt hipoteczny dla singla.

Jak wynika z danych Eurostatu, już niemal co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce jest klasyfikowane jako gospodarstwo jednoosobowe. Liczba singli utrzymuje się od wielu lat na wysokim poziomie, a zdaniem analityków Euromonitora do 2030 roku ich liczba globalnie może powiększyć się aż o 23,4 proc. Choć samotne życie ma wiele zalet, bez wątpienia ma również wady. Również te ekonomiczne. 

Single muszą sami troszczyć się o swoją finansową przyszłość, są przy tym pomijani przez system państwowej redystrybucji środków, a wszelka odpowiedzialność spada bezpośrednio na ich barki. Wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego jest także solidnym argumentem dla banków udzielających kredyty hipoteczne. Nie oznacza to jednak, że single są pozbawieni możliwości uzyskania tego typu finansowania.

Czy singiel może otrzymać kredyt hipoteczny? 

Właściwie wszystkie banki komercyjne, które mają w swojej ofercie produkty kredytowe zabezpieczone hipoteką, udzielają kredytów hipotecznych osobom fizycznym i to bez względu na podział: dla rodziny, dla singla.  

Na indywidualny kredyt hipoteczny dla singla można zdecydować się zawsze wtedy, jeśli tylko ma się odpowiednią zdolność kredytową. W praktyce dla banku taka sytuacja jest właściwie modelem standardowym, w którym najłatwiej ocenić zdolność kredytową i dotychczasową historię spłat innych zobowiązań kredytobiorcy, a więc też najszybciej podjąć decyzję o przyznaniu kredytu lub odmowie jego udzielenia. 

Większych trudności w znalezieniu odpowiedniego kredytu hipotecznego dla singla, raczej nie będzie miała osoba, która ma wysoką zdolność kredytową.  

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny dla singla? 

W przypadku kredytu hipotecznego standardowe warunki stawiane każdemu wnioskodawcy bez względu na stan cywilny będą podobne: 

 • odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, 
 • dobra historia kredytowa 
 • stabilne źródło dochodów, 
 • wkład własny co najmniej w minimalnej wysokości określonej przez bank,  
 • przedstawienie dokumentów wymaganych przez kredytodawcę.  

Jaką zdolność kredytową ma singiel?  

Zdolność kredytowa zależy od indywidualnej sytuacji finansowej każdego wnioskodawcy, a także historii spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań ujawnionej w bazie Biura Informacji Kredytowej 

Szacowanie zdolności kredytowej singla wygląda podobnie, jak przy określeniu możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu hipotecznego przez dwie osoby. Pod uwagę brane są m.in. takie informacje jak: 

 • data urodzenia kredytobiorcy (przy wniosku o wspólny kredyt pod uwagę brana jest najczęściej data urodzenia najstarszego z nich), 
 • liczba osób na utrzymaniu, 
 • miesięczna kwota dochodów 
 • suma wszystkich miesięcznych rat, o ile wnioskodawca spłaca inne zobowiązania, 
 • suma przyznanych limitów w koncie i na karcie kredytowej. 

Przykład: 

Szacunkowa zdolność kredytowa dla osoby urodzonej w 1992 r., która osiąga stały miesięczny dochód w wysokości 5.000 zł i nie posiada innych zobowiązań oraz żadnych osób na utrzymaniu wyniesie około 270.000 zł. Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego została oszacowana w oparciu o kalkulator ING Banku Śląskiego na dzień 29.09.2022 r.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest to szacunkowa kwota, a bank nie gwarantuje udzielenia kredytu w takiej wysokości. Kalkulacje zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty kredytu, który można uzyskać stanowią jedynie cenną wskazówkę co do możliwości pozyskania kapitału dla osób, które marzą o zakupie własnego mieszkania. Bardziej precyzyjne i szczegółowe informacje można otrzymać kontaktując się bezpośrednio z bankiem lub doradcą kredytowym.  

Czy bank wymaga dodatkowych zabezpieczeń przy kredycie hipotecznym dla jednej osoby?  

Podstawowym zabezpieczeniem dla kredytu hipotecznego, również dla singla, jest oczywiście ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Ewentualne dodatkowe warunki w zakresie zastosowania zabezpieczeń nie zależą od tego czy klientem jest osoba indywidualna czy małżeństwo lub para.  

Może się zdarzyć, że bank będzie wymagał dodatkowych zabezpieczeń przede wszystkim w związku z sytuacją finansową klienta, ale równie dobrze mogą to być wymagania mające charakter fakultatywny. Często skorzystanie z dodatkowego produktu, który proponuje bank np. ubezpieczenia na życie, daje dodatkowe bonusy pod postacią niższej prowizji lub oprocentowania. Warto taką opcję wziąć pod uwagę, tym bardziej przy zobowiązaniach długoterminowych.  

Kredyt hipoteczny na mieszkanie dla singla a wkład własny 

Minimalna wysokość wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym wynika z reguł narzuconych bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Aktualne minima wynoszą: 

 • co najmniej 20% wartości nieruchomości 
 • lub 10% wartości nieruchomości pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia określonego przepisami np. pod postacią odpowiedniego ubezpieczenia czy blokady środków na rachunku bankowym.  

Wskazane wyżej minima dotyczą każdego wnioskodawcy zarówno singla, małżeństwa czy osób z punktu widzenia prawa dla siebie obcych.  

Warunki w zakresie wkładu własnego zależą od oferty banku, ale nie mogą być niższe niż te określone przez KNF. Przy czym dla kredytobiorcy korzystne jest zgromadzenie jak najwyższej kwoty z przeznaczeniem na wkład własny, bo ma to bezpośrednie przełożenie na całkowite koszty kredytu. Im mniejsza potrzebna kwota i krótszy okres spłaty, tym ogólne koszty kredytu będą niższe. 

Na jaką kwotę kredytu może liczyć singiel?  

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego jest skorelowana z wartością nieruchomości i zdolnością kredytową wnioskodawcy. Górną granicę wysokości kredytu wyznacza natomiast bank. 

W zależności od oferty można otrzymać do 80% wartości nieruchomości (lub 90% przy dodatkowym zabezpieczeniu). Dla precyzyjnego określenia jaka może to być kwota, trzeba wziąć pod uwagę zarówno potrzeby mieszkaniowe, jak i możliwości spłaty zobowiązania. Warto rozpocząć od wstępnego oszacowania zdolności kredytowej.   

Ile kosztuje kredyt hipoteczny dla singla? 

Koszty kredytu hipotecznego standardowo obejmują: 

 • prowizję 
 • oprocentowanie – na które aktualnie składa się marża banku i wskaźnik WIBOR. 

Całkowity koszt kredytu jest uzależniony od czynników zmiennych, takich jak będący jednym z elementów składowych oprocentowania WIBOR. Jeśli ryzyko podwyższenia stóp procentowych jest wysokie, rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym. Aktualnie dostępne na rynku oferty tego typu gwarantują niezmienną wysokość oprocentowania przez maksymalnie 5 do 7 lat. Potem bank może zaproponować nową wartość oprocentowania zamrożoną na kolejny okres lub oprocentowanie zmienne w wysokości określonej w umowie kredytowej.    

Jaki jest maksymalny okres spłaty kredytu mieszkaniowego dla jednej osoby? 

Odpowiedź na pytanie o maksymalny okresy spłaty kredytu hipotecznego również dają nam wytyczne KNF określone w Rekomendacji S. Mianowicie w każdym przypadku okres kredytowania nie może przekroczyć 35 lat. Natomiast bank przedstawiając ofertę kredytową klientom indywidualnym, powinien rekomendować okres spłaty zobowiązania nie dłuższy niż 25 lat. Takie podejście związane jest z większym ryzykiem obniżenia wysokości wynagrodzenia i mniejszych możliwości zarobkowych klienta pod koniec spłaty kredytu hipotecznego: w wieku emerytalnym lub okołoemerytalnym.  

Dodatkowo okres spłaty kredytu mieszkaniowego jest uzależniony od wieku kredytobiorcy. Z reguły kredytodawca określa maksymalny wiek, w którym może zakończyć się terminowa spłata kredytu. Przykładowo, jeśli bank ogranicza maksymalny wiek kredytobiorcy do 70 lat, to oznacza, że 40-latek nie może otrzymać kredytu z okresem spłaty rozłożonym na 35 lat, nawet wówczas, jeśli taki maksymalny czas spłaty bank oferuje swoim klientom.    

Jakich dodatkowych zabezpieczeń wymaga bank przy kredycie dla jednej osoby?  

Tak jak już wcześniej wspomniano, ewentualne dodatkowe zabezpieczenia wymagane przez bank nie zależą od tego czy klient składa wniosek o kredyt indywidualnie czy z inną osobą. Tym niemniej oprócz zabezpieczenia hipotecznego, kredytodawca w każdym przypadku może wymagać dodatkowych gwarancji spłaty. W przypadku niskiego wkładu własnego dodatkowe zabezpieczenie jest obligatoryjne 

Rodzaj dodatkowych zabezpieczeń jest uzależniony od konkretnej oferty i może obejmować m.in.: 

 • ubezpieczenie na życie, ze wskazaniem banku jako uposażonego, 
 • weksel własny in blanco, 
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, 
 • pełnomocnictwo dysponowania kontem osobistym przez bank, 
 • blokada środków na rachunku bankowym. 

Jak przygotować się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny dla singla?  

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które często dotyczy większości dorosłego życia. Wysokość kosztów, długość okresu spłaty czy miesięczna wielkość raty, które uda się wynegocjować z bankiem, to kwestie niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłych finansów kredytobiorcy.  

Dlatego odpowiednie przygotowanie do tej decyzji i zaciągnięcia zobowiązania pomoże uzyskać lepsze warunki, tym bardziej, że sposobów na podwyższenie zdolności kredytowej jest kilka: 

 • wysoki wkład własny – zgromadzenie odpowiednio wysokiej kwoty z przeznaczeniem na wymagany przez bank wkład własny obniży koszty kredytu – pożyczając mniejszą kwotę odsetki będą mniejsze, 
 • spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – każda nawet niewielka pożyczka obniża zdolność kredytową wnioskodawcy, dotyczy to również kart kredytowych, nawet tych, które nie są wykorzystywane na co dzień, 
 • dobra historia kredytowa – terminowa spłata zobowiązań buduje obraz solidnego pożyczkobiorcy w oczach banku, co przekłada się na większe możliwości negocjacyjne, 
 • stałe źródło dochodu – jeśli istnieje możliwość negocjacji z pracodawcą przejścia na umowę na czas nieokreślony, to warto skorzystać z takiej opcji, bo ten rodzaj umowy jest preferowany przez kredytodawcę zwłaszcza przy kredycie długoterminowym.   

Jak wziąć kredyt hipoteczny dla singla?  

Procedura kredytowa o kredyt mieszkaniowy jest taka sama jak przy wniosku składanym przez parę lub małżeństwo. Bank bada zarówno zdolność kredytową wnioskodawcy w oparciu o przedstawione dokumenty finansowe i zadeklarowane koszty stałe oraz sprawdza historię kredytową ujawnioną w BIK. Konieczne będzie również przygotowanie dokumentów związanych z nieruchomością będącą przedmiotem zakupu, w tym jej wycena przez rzeczoznawcę. Sam wniosek o kredyt hipoteczny można najczęściej złożyć przez internet lub bezpośrednio w oddziale banku.  

Kredyt hipoteczny dla singla 2022 w ofercie banków 

Znalezienie kredytu hipotecznego jest łatwym zadaniem, bo większość banków komercyjnych posiada taką ofertą. Propozycje banków mogą się jednak różnić w zakresie minimalnej i maksymalnej kwoty kredytu, kosztów zobowiązania, okresu spłaty i innych szczegółowych parametrów. Porównując kilka ofert kredytowych przed podjęciem decyzji gdzie złożyć wniosek, dajemy sobie większą szansę na wybór najkorzystniejszej oferty.  

Oferty kredytów hipotecznych można znaleźć m.in. w:  

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim 

 • Minimalna kwota kredytu: od 70.000 zł 
 • Okres kredytowania: do 35 lat 
 • Wkład własny: minimum 20% 
 • RRSO: 9,63% 

Kredyt hipoteczny w Banku PKO BP 

 • Kwota kredytu: brak minimalnej kwoty kredytu 
 • Okres kredytowania: do 35 lat 
 • Wkład własny: minimum 10% 
 • RRSO: 9,74%  

Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska 

 • Minimalna kwota kredytu: 100.000 zł 
 • Okres kredytowania: do 30 lat 
 • Wkład własny: minimum 10% 
 • RRSO: 9,58%  

Oferty zostały zweryfikowane na dzień 28.09.2022 r.  

Źródła:  

 • https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowelizacja_Rekomendacja_S_23-07-2020_70340.pdf

Czytaj też: Umowa zlecenie – jaki kredyt hipoteczny mogę dostać?

Czytaj też: Kredyt pod zastaw działki – jakich dokumentów oczekuje bank?

Warto wiedzieć

 1. Udzielenie kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy lub wnioskodawców, bez względu na to czy decydujemy się złożyć wniosek indywidualnie czy z inną osobą.  
 2. Zdolność kredytowa singla zależy m.in. od wysokości osiąganych dochodów i stałych miesięcznych wydatków, a także dotychczasowej historii spłaty zobowiązań.  
 3. Wysokość wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym dla singla, podobnie jak przy wniosku, który składają dwie osoby, wynosi minimalnie 20% wartości nieruchomości lub 10% przy odpowiednim dodatkowych zabezpieczeniu. 
 4. Okres spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi maksymalnie 35 lat. 
 5. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego zależy od wartości nieruchomości i zdolności kredytowej wnioskodawcy.  

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Kredyt dla singla – czyli dla kogo?

  W potocznym ujęciu singiel, to osoba nie pozostająca w trwałym związku. Brak stałego partnera/partnerki nie ma jednak żadnego wpływu na przyznawalność komercyjnych kredytów hipotecznych na zakup mieszkania. Znaczenie mają natomiast: osoby pozostające na utrzymaniu kredytobiorcy, osoby we wspólnym gospodarstwie domowym, współkredytobiorcy, żyranci. Nie ma wymogu, by którekolwiek z tych osób były rodziną lub pozostały w związku uczuciowym z kredytobiorcą. 

 2. Ile musi zarabiać singiel żeby dostać kredyt na mieszkanie?

  Wymagana wysokość zarobków zależy od wartości kredytu, o który stara się wnioskodawca oraz stałych miesięcznych kosztów kredytobiorcy. W każdym przypadku potrzebna kwota będzie szacowana indywidualnie.  

 3. Czy można wziąć kredyt hipoteczny samemu?

  Tak. Wniosek o kredyt hipoteczny na mieszkanie może złożyć zarówno małżeństwo, jak i singiel. Bank weźmie pod uwagę zdolność kredytową wnioskodawcy i możliwości terminowej spłaty zobowiązania. Kwestia prowadzenia indywidualnego gospodarstwa jest istotna jedynie dla ustalenia zdolności kredytowej i kwoty miesięcznych dochodów na osobę. Uzyskanie kredytu hipotecznego nie zależy natomiast od liczby osób spłacających zobowiązanie. 

 4. Czy młoda osoba dostanie kredyt hipoteczny dla singla?

  Możliwość uzyskania kredytu hipotecznego przez młodą osobę będzie oceniane przez pryzmat jej zarobków, możliwości terminowej spłaty zobowiązania i dotychczasowej historii kredytowej.  

 5. Ile może pożyczyć singiel na mieszkanie?

  Maksymalna kwota kredytu jaką może otrzymać osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe zależy bezpośrednio od jej zdolności kredytowej czyli m.in. poziomu osiąganych dochodów, wysokości innych spłacanych regularnie zobowiązań a także od wartości nieruchomości i wysokości zgromadzonego wkładu własnego. Szacunkowe informacje na temat dostępnej kwoty kredytu dla indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy można ustalić w oparciu o kalkulator zdolności kredytowej.   

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments