Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Jaki wybrać kredyt na zakup ziemi rolnej?

Kredyt na zakup ziemi rolnej jest jednym ze sposobów na rozwój gospodarstwa rolnego z finansowym wsparciem banku. Rolnicy mogą liczyć także na pomoc ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdzamy, jakim kredytem można sfinansować zakup ziemi rolnej i czy można nabyć takie grunty nie będąc rolnikiem?

Zakup ziemi rolnej kojarzony jest głownie z działalnością związaną z prowadzeniem gospodarstwa. Cel ten można zrealizować zaciągając specjalne kredyty rolnicze i kredyty preferencyjne ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nie trzeba być jednak rolnikiem, aby móc kupić grunty tego typu. W takiej sytuacji skorzystać można z oferty kredytów komercyjnych, ale trzeba też liczyć się z ograniczeniami.

Czy banki udzielają kredytów na zakup gruntów rolnych?

W szerokiej ofercie kredytowej banków uniwersalnych można znaleźć rozwiązania pozwalające bez przeszkód sfinansować zakup ziemi rolnej. Propozycje adresowane są zarówno do osób i podmiotów, które mogą skorzystać z preferencyjnych warunków finansowania dzięki wsparciu ARiMR, jak i do klientów, którzy zdecydują się zaciągnąć na ten cel standardowy kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny.

Nie ma zatem problemu, aby dokonać zakupu użytków rolnych z wykorzystaniem środków pożyczonych od banku. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy kredytobiorca będzie mieć dostęp do wszystkich możliwych opcji finansowania. Wiele zależy od statusu osoby składającej wniosek, jej zdolności kredytowej i proponowanych zabezpieczeń. Do najbardziej popularnych rozwiązań w tym obszarze zaliczyć można kredyt preferencyjny, hipoteczny, gotówkowy i rolniczy kredyt inwestycyjny.

Jakie są rodzaje kredytów na zakup ziemi rolnej?

Kredyty na zakup ziemi rolnej przeznaczone są przede wszystkim dla rolników i podmiotów zajmujących się działalnością rolniczą. Klienci tego typu skorzystać mogą z preferencyjnych warunków finansowania. Kredyty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy celowych oznaczają dla banków mniejsze ryzyko, co pozwala im przygotowywać bardziej korzystną ofertę w porównaniu ze standardowymi kredytami komercyjnymi. Kredyt preferencyjny może charakteryzować m.in. niższe oprocentowanie, długi okres kredytowania czy brak konieczności posiadania wkładu własnego.

Osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej skorzystać mogą ze podstawowej oferty banków. Procedura weryfikacji wniosku nie odbiega od stosowanych przez banki standardów i sposobu oceny przypisanego do konkretnego rodzaju finansowania. Najczęściej na zakup ziemi rolnej zaciągnąć można celowy kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy, który przeznaczyć można na dowolny cel – w tym na zakup ziemi rolnej.

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi rolnej

Preferencyjny kredyt na zakup ziemi rolnej, który udzielany jest ze wsparcie ARiMR dostępny jest wyłącznie dla rolników. Szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakup użytków rolnych można zrealizować w obrębie (stan na 16.01.2023 r.):

 • Linii RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym.
 • Linii Z – kredyty ba zakup użytków rolnych.
 • Linii MRcsk – kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Skupmy się zatem na najważniejszych zasadach związanych udzielaniem kredytu na zakup użytków rolnych – linia Z. Finansowanie tego typu może być udzielone m.in. na:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawę roślin wieloletnich,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • rozmnażanie roślin,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt.

O preferencyjny kredyt na zakup ziemi rolnej ze wsparciem ARiMR mogą wnioskować osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych niebędące emerytami i rencistami (mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Z rozwiązania tego mogą skorzystać także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wybrane parametry i zasady związane z preferencyjnym kredytem na zakup ziemi rolnej udzielanego w ramach „linii Z” prezentują się następująco:

 • Kredyt może być udzielony maksymalnie na 15 lat.
 • Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł, przy czym łączna kwota udzielona jednemu podmiotowi na realizację kilku inwestycji jednocześnie nie może przekroczyć 5 mln zł.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego.
 • Kredytobiorca musi wnieść wkład własny.
 • Łączna wysokość pomocy Agencji dotycząca inwestycji w gospodarstwie rolnym określona jest w umowie kredytowej i nie może przekroczyć:
  • 40% udzielonego kredytu,
  • 60% udzielonego kredytu, jeżeli inwestycja jest realizowana przez młodego rolnika lub producenta rolnego, u którego obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego powstał nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu lub inwestycja jest realizowana w gospodarstwie rolnym położonym na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.
 • Kwota wsparcia określona w umowie kredytowej nie może być zwiększona.
 • Okres karencji w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat.
 • Kredytobiorca może liczyć na dopłaty, jeśli spełnia określone warunki i dokonuje spłat rat kapitału i odsetek w pełnej wysokości w terminach ustalonych w umowie kredytowej.

Możliwe jest przejęcie kredytu preferencyjnego udzielonego w ramach „linii Z” przez inny podmiot o ile spełnia on określone warunki, będzie kontynuował działalność prowadzoną przez dotychczasowego kredytobiorcę i zagwarantuje terminową spłatę kapitału i odsetek. Jeżeli posiadanie przedmiotu kredytowania zostało przeniesione przed złożeniem wniosku to przejęcie długu jest niemożliwe.

Kredyt hipoteczny na zakup gruntów rolnych

Kolejnym rozwiązaniem pozwalającym pozyskać środki na zakup ziemi rolnej jest kredyt hipoteczny. Takiej możliwości mogą poszukiwać osoby, które nie spełniają warunków pozwalających zaciągnąć kredyt preferencyjny ze wsparciem ARiMR. Zakup gruntów rolnych jest często dla banków ryzykownym przedsięwzięciem, dlatego kredyty hipoteczne na ten cel nie cieszą się taką popularnością, jak kredyty hipoteczne na zakup mieszkania lub domu.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest problem z prawidłowym określeniem wartości gruntów rolnych, które pełnić będą rolę głównego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W takiej sytuacji decyzja podejmowana jest najczęściej indywidualnie i może wymagać zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Bank może również oczekiwać, że w przyszłości budynek na kredytowanych gruntach, co zwiększy wartość zabezpieczenia objętego hipoteką.

Trzeba pamiętać, że komercyjne kredyty hipoteczne na zakup ziemi rolnej nie są udzielane na tak korzystnych warunkach, jak kredyty preferencyjne ze wsparciem ARiMR. W zamian można liczyć na mniej skomplikowane wymogi formalne oraz pojawia się możliwość negocjowania warunków finansowania. Aktualnie (stan na 16.01.2023 r.) rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) najlepszych kredytów hipotecznych oscyluje w granicach 9,50% w skali roku (kwota kredytu 400.000 zł, okres spłaty 30 lat, raty równe, oprocentowanie zmienne).

Pozostałe zalety kredytów hipotecznych na zakup ziemi rolnej to m.in. wysoka maksymalna kwota kredytu, długi okres kredytowania przekraczający nawet 30 lat czy niższe oprocentowanie w stosunku do kredytów gotówkowych. Osoby, które chcą zapewnić sobie spokój wynikający z niezmienności raty mogą sprawdzić ofertę kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od banku, „zamrożenie” wysokości raty kredytu hipotecznego możliwe jest w okresie od 5 do maksymalnie 10 lat.

Kredyt gotówkowy na zakup gruntów rolnych

Środki na zakup ziemi rolnej można pozyskać zaciągając także kredyt gotówkowy. Zobowiązanie tego typu można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny, który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt gotówkowy jest zazwyczaj zobowiązaniem niezabezpieczonym, dzięki czemu najczęściej wystarczy posiadać ważny dowód osobisty oraz złożyć w banku wniosek i dokumenty potwierdzające osiągane dochody. Nie ma konieczności przedstawiania prognoz finansowych, polis ubezpieczeniowych czy wyceny nieruchomości.

Uproszczone procedury, brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń oraz swoboda w wydawaniu pożyczonych od banku pieniędzy mają najczęściej swoje odzwierciedlenie w kosztach. Biorąc kredyt gotówkowy najczęściej trzeba przygotować się na wyższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów hipotecznych. Nie można też liczyć na bardzo długi okres kredytowania. Kredyt gotówkowy można zaciągnąć maksymalnie na 10 lat. Natomiast maksymalna kwota kredytu gotówkowego oscyluje w granicach 200.000 zł.

Kredyt rolniczy na zakup ziemi

Są banki, które wyodrębniły w swojej ofercie dodatkowe produkty, jakimi jest kredyty rolnicze. Podejście to pozwala klientom szybciej znaleźć odpowiednie źródła finansowania oraz lepiej dopasować je do bieżących i planowanych potrzeb. Przykładowo w ofercie BNP Paribas Bank Polska znajduje się cała gama kredytów przeznaczonych dla rolników. Oceniając ofertę pod kątem zakupu ziemi rolnej, bank przygotował na tę okazję m.in. elastyczny kredyt inwestycyjny Agro Progres.

Szereg kredytów na działalność rolniczą znajdziemy również w ofercie banku Credit Agricole. Zakup ziemi rolnej sfinansować można Kredytem na gospodarstwo rolne – Grunt to na swoim. Bank zachęca do skorzystania z oferty 10% udziałem własnym i przyjaznymi zasadami spłaty. Możliwość sfinansowania zakupu gruntów rolnych oferuje także m.in. Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Alior Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa czy Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu.

Kto może wnioskować o kredyt na zakup ziemi rolnej?

Wniosek o kredyt na zakup ziemi rolnej mogą składać zarówno rolnicy, jak i osoby, które nie prowadzą gospodarstwa rolnego. Ograniczenia wynikają z wyboru konkretnego produktu. Rozwiązania typowo komercyjne tj. kredyt hipoteczny i gotówkowy dostępne są dla najszerszej grupy odbiorców. W tym wariancie przede wszystkim konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej i niebudzącej wątpliwości historii kredytowej. W przypadku kredytów hipotecznej trzeba również zgromadzić wymagany wkład własny.

Preferencyjny kredyt na zakup ziemi rolnej z linii RR i z linii Z jest z kolei zarezerwowany dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą lub zamierzają podjąć działalność rolniczą. W pozostałych przypadkach wymagania wobec potencjalnych kredytobiorców kształtowane są przez poszczególne banki. Przykładowo o kredyt inwestycyjny na gospodarstwo rolne w Credit Agricole wnioskować mogą osoby, które prowadzą działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od minimum 12 miesięcy i są właścicielami lub dzierżawcami ziemi.

Jak złożyć wniosek o kredyt na zakup ziemi rolnej?

Najwięcej możliwości pod kątem sposobu składania wniosku daje kredyt gotówkowy. W tym przypadku wnioski można składać zarówno online, przez bankowość elektroniczną i mobilną, za pośrednictwem infolinii oraz bezpośrednio w oddziałach banków. Mało tego, często cały proces, kończący się wpłatą wnioskowanej kwoty na konto kredytobiorcy można przeprowadzić zdalnie – bez konieczności wychodzenia z domu.

Nie zawsze możliwe jest wnioskowanie online o kredyty inwestycyjne dla rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą oraz kredyty hipoteczne. Z uwagi na bardziej skomplikowane procedury i konieczność przedstawienia szeregu dokumentów część banków wymaga osobistego stawiennictwa w oddziale banku. Spotykane jest także rozwiązanie, gdzie sam wniosek z załącznikami może być złożony online, ale sama umowa podpisywana jest już w oddziale banku.

Sytuacja wygląda jeszcze inaczej w przypadku kredytów preferencyjnych ze wsparciem ARiMR, gdzie procedura ubiegania się o finansowanie jest szczegółowo opisana w dokumentach załączonych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przykładowo wnioskując o kredyt preferencyjny z „linii Z” należy:

 1. Przygotować plan inwestycji wraz z załącznikami obejmującymi m.in. cel inwestycji, lokalizację i opis projektu lub działalności, strukturę finansowania inwestycji, okres kredytowania i karencji w spłacie kapitału.
 2. Złożyć w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z załącznikami i wymaganymi oświadczeniami.
 3. Bank na podstawie przedstawionych dokumentów przeprowadza ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz ustala łączną wysokość pomocy.
 4. Bank przesyła elektronicznie informacje o formie pomocy de minimis udzielonej kredytobiorcy.

Ile kosztuje kredyt na zakup ziemi rolnej?

Jeśli osoba wnioskująca o kredyt na zakup ziemi rolnej nie jest rolnikiem i zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego lub gotówkowego, to koszt takiego rozwiązania ustalany jest bezpośrednio przez banki. Każdy z nich kieruje się wewnętrznymi procedurami i odrębną polityką ryzyka, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać dostępne na rynku propozycje.

Z kolei warunki kredytów na zakup ziemi rolnej, z uwagi na nietypowy przedmiot zabezpieczenia, ustalane są najczęściej indywidualnie. W takiej sytuacji najlepiej skonsultować każdy przypadek bezpośrednio z doradcami kredytowymi poszczególnych banków. Podobnie rzecz wygląda w przypadku kredytów rolniczych na zakup ziemi rolnej.

Osoby wnioskujące o kredyty preferencyjne już na starcie mogą liczyć na bardziej precyzyjną informację. Przykładowo oprocentowanie kredytu na zakup użytków rolnych ze wsparciem ARiMR z linii Z jest zmienne i nie może wynosić (stan na 16.01.2023 r.):

„… więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.”

Osoba korzystająca z kredytu preferencyjnego spłaca 0,67 udziału oprocentowania ustalonego w powyższy sposób, jednak nie mniej niż 3%. ARiMR spłaca pozostałą część.

Które banki oferują kredyt na zakup ziemi rolnej?

Kredyt na zakup ziemi rolnej nie jest rozwiązaniem tak popularnym, jak kredyt hipoteczny i gotówkowy. Te dwa ostatnie można znaleźć w większość banków uniwersalnych działających obecnie na rynku. Z uwagi na brak zabezpieczeń i uproszczone procedury największą dostępnością charakteryzują się kredyty gotówkowe, jednak osoby poszukujące kredytu hipotecznego też mogą cieszyć się bogatą paletą rozwiązań.

Część banków zdecydowała się przygotować osobną ofertę oferowaną wyłącznie dla klientów prowadzących działalność rolniczą. Obejmuje ona zarówno rozwiązania pozwalające m.in. pozyskać finansowanie bieżącej działalności rolnej, dzierżawę maszyn, zakup instalacji fotowoltaicznych czy zakup ziemi. Poniżej przedstawiamy przykładowe kredyty pozwalające sfinansować zakup ziemi rojnej (oferty zweryfikowane 16.01.2023 r.).

Kredyt inwestycyjny Agro Progres oferowany przez BNP Paribas Bank Polska pozwala, oprócz zakupu ziemi rolnej, sfinansować np. inwestycje w odnawialne źródła energii, zakup stada podstawowego, refinansowanie kredytów oraz modernizację lub budowę gospodarstwa rolnego. Kredyt ten charakteryzuje się również:

 • nawet 30-letnim okresem spłaty,
 • promesą kredytową ważną przez 12 miesięcy,
 • brakiem wkładu własnego przy finansowaniu maszyn i urządzeń rolniczych,
 • minimum formalności – nie trzeba przedstawiać biznesplanu, jeśli zdolność kredytowa oceniania jest na podstawie bieżących przychodów gospodarstwa,
 • spłatą dostosowaną do wpływów z produkcji rolnej,
 • karencją w spłacie kapitału do osiągniecia zdolności produkcyjnej – maksymalnie 2 lata.

Kredyt na gospodarstwo rolne – Grunt to na swoim, oferowany przez Credit Agricole pozwala sfinansować zakup ziemi rolnej i zabudowanych nieruchomości rolnych. Pożyczone środki można przeznaczyć także na budowę, remont i modernizację budynków składających się na gospodarstwo rolne. Rozwiązanie to charakteryzuje się także:

 • oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR 3M i marżę banku,
 • możliwością refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • nawet 20-letnim okres spłaty,
 • możliwością odroczenia spłaty kapitału w okresie do 2 lat,
 • możliwością dopasowania harmonogramu spłat do terminów uzyskiwania przychodów.

Odrębną ofertę dla sektora rolniczego przygotował także ING Bank Śląski. Zakup gruntów rolnych można zrealizować za pomocą kredytu inwestycyjnego. W ten sam sposób można przeprowadzić inwestycje w nieruchomości gruntowe i zakup udziałów firm prowadzących działalność rolniczą. W ramach kredytów inwestycyjnych dla sektora rolniczego można liczyć w ING Bnaku Śląskim m.in. na:

 • okres spłaty do 30 lat,
 • możliwość karencji w spłacie do 24 miesięcy.

Kredyty dla branży rolniczej można znaleźć także m.in. w Alior Banku, Banku Pekao S.A. i Santander Bank Polska. Z uwagi na odmienne potrzeby i zmieniające się warunki finansowania, warto przed podjęciem decyzji każdorazowo porównywać dostępne na rynku opcje.

 

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne
 2. https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus 

Warto wiedzieć

 • Preferencyjny kredyt na zakup ziemi rolnej, który udzielany jest ze wsparcie ARiMR, dostępny jest wyłącznie dla rolników.
 • Komercyjne kredyty hipoteczne na zakup ziemi rolnej nie są udzielane na tak korzystnych warunkach, jak kredyty preferencyjne ze wsparciem ARiMR.
 • Preferencyjny kredyt na zakup ziemi rolnej z linii RR i z linii Z jest przeznaczony dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą lub zamierzają podjąć działalność rolniczą.
 • Warunki kredytów hipotecznych na zakup ziemi rolnej, z uwagi na trudności z wyceną gruntów rolnych pełniących funkcję zabezpieczenia spłaty kredytu, ustalane są najczęściej indywidualnie.
 • Kredyt gotówkowy przeznaczyć można na dowolny cel – w tym zakup ziemi rolnej. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach narzuconych przez obowiązujące przepisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy jest dofinansowanie na zakup ziemi rolnej?

  Możliwe jest częściowe dofinansowanie zakupu użytków rolnych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W tym celu można wnioskować o kredyty preferencyjne m.in. z linii Z i linii MRcsk (wsparcie dla młodych rolników). Szczegółowe warunki, na jakich udzielane są kredyty preferencyjne znajdują się na stronie internetowej ARiMR. 

 2. Czy nie będąc rolnikiem można kupić działkę rolną powyżej 1 ha?

  Tak, ale są ograniczenia w tym zakresie. Zakup działki rolnej o powierzchni powyżej 1 ha przez osobę niebędącą rolnikiem wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Regionalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

 3. Ile kosztowała ziemia rolna w 2022 roku?

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średnia cena gruntu ornego na koniec II kwartału 2022 roku wyniosła 59.358 zł za hektar. Najwyższa średnia cena obowiązywała w tym okresie w województwie wielkopolskim 77.384 zł za hektar.  

 4. Czy jest kredyt na zakup ziemi dla młodych rolników?

  Młodzi rolnicy mogą skorzystać z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W ramach linii MRcsk możliwe jest zaciągnięcie kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych.  

 5. Kto może kupić ziemię rolną w 2022 roku?

  Ziemię rolną w 2022 roku mogli kupić rolnicy, przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością rolną oraz osoby, które nie są rolnikami. Te ostatnie muszą się jednak liczyć z ograniczeniami. Osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej mogą bez żadnych dodatkowych warunków kupić działkę rolną o powierzchni poniżej 0,3 ha.  

 6. Jak sfinansować zakup ziemi rolnej?

  Zakup ziemi rolnej można przede wszystkim sfinansować ze środków własnych. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej kwoty, możemy skorzystać z finansowego wsparcia banku. Jego zakres i koszt w dużej mierze zależy od tego, czy prowadzimy gospodarstwo rolne. 

 7. Czy trzeba być rolnikiem, żeby zaciągnąć kredyt na zakup ziemi?

  Nie. Osoby niebędące rolnikami mogą sfinansować zakup ziemi rolnej zaciągając kredyt gotówkowy lub hipoteczny. W przypadku kredytu hipotecznego nie każdy bank zgodzi się na taki cel lub postawi warunek związany z budową nieruchomości na kredytowanym gruncie. Trzeba pamiętać, że osoby niebędące rolnikami mogą bez dodatkowych warunków kupować ziemię rolną o powierzchni do 0,3 ha. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments