Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

W jakim banku kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

W dzisiejszej publikacji skupię się na przedstawieniu zagadnienia związanego z kredytami gotówkowymi, które są przyznawane bez zaświadczeń. Wyjaśnię na czym polega procedura ubiegania się o taki kredyt i wskażę jakie są możliwe zagrożenia, które często występują w przypadku tego typu instrumentów finansowych. Opiszę, jak można uzyskać taki kredyt gotówkowy, kiedy możliwe jest obniżenie prowizji, jakie dokumenty i informacje są potrzebne, aby uzyskać kredyt gotówkowy bez zaświadczeń.

Tytułem wstępu wyjaśniam, że należy być wysoce rozważnym przy zawieraniu zobowiązania finansowego w postaci kredytu gotówkowego bez zaświadczeń (pożyczki gotówkowej). W szczególności dotyczy to takiego rozwiązania jak kredyt gotówkowy bez zaświadczeń online – czyli produktu finansowego, który udzielany jest w zasadzie w każdej sytuacji, po przedstawieniu podstawowych informacji. Niniejszy wpis ma na celu rzetelne przedstawienie przedmiotowego zagadnienia oraz zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalne zagrożenia i problemy w przyszłości w przypadku braku należytego (rzetelnego) zweryfikowania możliwości spłaty takiego kredytu przez konsumenta.

Czym jest kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń?

Kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń to forma zobowiązania finansowego, której udziela instytucja finansowa (oferta może pochodzić zarówno od banku oraz instytucji pozabankowej oraz tzw. firmy pożyczkowe), na wniosek kredytobiorcy. Istotnym jest, że w przypadku takiej oferty kredytobiorca (Klient), nie musi przedstawiać jakichkolwiek zaświadczeń, które są wymagane w przypadku kredytów gotówkowych w standardowej formie. Do dokumentów, które nie są wymagane zaliczamy m.in. brak obowiązku:

 • przedłożenia do instytucji udzielającej kredytu gotówkowego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (brak obowiązku wnioskowania o wystawienie zaświadczenia u pracodawcy);
 • przedstawienia wyciągu z rachunku bankowego;
 • przedstawienia zabezpieczenia udzielanego kredytu gotówkowego;
 • przedłożenia poręczenia przez osobę trzecią (inny podmiot w sektorze prywatnym oraz w sektorze przedsiębiorstw);
 • wykazania innych zobowiązań finansowych, które mogą mieć wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy (Klienta).

Powinieneś uważać przy zawieraniu umowy online w zakresie kredytu gotówkowego bez zaświadczeń. Dlaczego zwracam na to uwagę? Otóż często tego typu zobowiązania finansowe mogą wysoce niekorzystnie wpłynąć na Twoją sytuację finansową w momencie, gdy np. bank po sprawdzeniu Twojej zdolności kredytowej uzna, że Twoje aktualne zarobki i zobowiązania finansowe są niewystarczające do pokrycia kosztów kredytu gotówkowego.

W takiej sytuacji bank odmawia Ci kredytu gotówkowego, a Ty podejmujesz decyzję o zaciągnięciu kredytu w innym podmiocie (instytucji, która znajduje się poza sektorem bankowym). W dużym uproszczeniu oznacza to, że realnie nie jesteś w stanie spłacać swoich kredytów, gdyż najczęściej banki mają bardzo precyzyjne wyliczenia, które jednoznacznie wskazują na możliwości finansowe danej osoby. Zaciąganie w takiej sytuacji dodatkowego zobowiązania może przysporzyć więcej problemów i w krytycznej sytuacji doprowadzić do solidnego zachwiania finansów osobistych.

W tym miejscu zwracam uwagę na istnienie dwóch najczęściej występujących sytuacji, które doskonale obrazują poruszaną problematykę i wskazują, jak należy się zachować.

Przykład 1

Pan Maurycy nie ma już zdolności kredytowej w ocenie swojego banku, którego jest wieloletnim klientem. Zależy mu na zaciągnięciu kredytu gotówkowego na zakup małego samochodu. Niestety jego zarobki nie zwiększyły się, nie spodziewa się również w najbliższym czasie przypływu dodatkowych środków pieniężnych. Doskonale wie, że jego bank nie udzieli mu kredytu gotówkowego. Mimo to, podejmuje decyzję, aby sprawdzić ofertę w instytucji finansowej, która znajduje się poza sektorem bankowym. Pan Maurycy po 15 minutach otrzymuje w tej instytucji finansowej kredyt gotówkowy bez zaświadczenia w wysokości 10 000,00 złotych. Niestety nie czytał dokładnie warunków umowy kredytowej i nie zapoznał się z wysokością miesięcznych rat i ogólnego oprocentowania kredytu gotówkowego. W ciągu 3 miesięcy jego sytuacja finansowa uległa drastycznemu pogorszeniu i nie był w stanie spłacić swoich zobowiązań, które zaciągnął właśnie ze względu na wysoką ratę kredytu gotówkowego. W chwili obecnej Pan Maurycy jest na etapie zawierania ugody z bankiem i instytucją finansową w celu restrukturyzacji swoich miesięcznych zobowiązań, gdyż realnie nie jest ich spłacać a chce uniknąć upadłości konsumenckiej. Sytuacja Pana Maurycego jest bardzo zła i wie, że w przyszłości nie popełni tego samego błędu.

Przykład 2

Pan Janusz ma bardzo podobną sytuację do Pana Maurycego. Jemu również bank odmówił udzielenia kredyty gotówkowego w standardowej formie. Zdecydował się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez zaświadczeń w tej samej instytucji pozabankowej co Pan Maurycy. Pan Janusz posiada jednak swój zabytkowy samochód, który planuje sprzedać, gdyż nie jeździ nim już od paru lat. Pan Janusz doskonale wie jakie są warunki kredytu gotówkowego bez zaświadczeń oraz przewiduje, że w momencie sprzedaży swojego samochodu całość pieniędzy przeznaczy na całkowitą spłatę kredytu gotówkowego (Pan Janusz doskonale zna całkowity koszt kredytu i wszystko dokładnie sobie przeliczył przed podpisaniem umowy). Pan Janusz sprzedał samochód i tego samego dnia spłacił kredyt gotówkowy. Sytuacja Pana Janusza jest dobra, przemyślał swój ruch finansowy, przewidywał, że w niedalekiej przyszłości czeka go „zastrzyk finansowy” i zgodnie z tym podjął świadomie decyzję (ryzyko) związane z zaciągnięciem kredytu gotówkowego poza sektorem bankowym.

Zapamiętaj – cechą charakterystyczną kredytów gotówkowych bez zaświadczeń online jest fakt, iż wiążą się one z uproszczoną procedurą związaną z badaniem zdolności kredytowej Klienta.

Jakie kredyty bez zaświadczeń można zaciągnąć online?

Kredyty bez zaświadczeń nie są udzielane w przypadku m.in. kredytów hipotecznych oraz konsolidacyjnych. Tego typu kredyty gotówkowe dotyczą m.in.:

 • pożyczek gotówkowych (pożyczkę gotówkową można zaciągnąć bez zaświadczeń zarówno w banku oraz w instytucji finansowej spoza sektora bankowego);
 • kredytów gotówkowych;
 • warto jest również wskazać, że zakup z odroczoną formą płatności jest również formą kredytu;
 • dodatkowo wskazuję, że zakupu przez internet na raty również stanowią formę kredytu (również w tym przypadku często nie wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego naszą zdolność kredytową).

Zakres możliwych do zaciągnięcia zobowiązań (kredytów) bez zaświadczeń w formie online jest w zasadzie nieograniczony i zależy od kreatywności i oferty danej instytucji finansowej. Za każdym razem polecam dokładnie sprawdzić warunki finansowania i wnikliwie zapoznać się z całkowitym kosztem tak udzielanego zobowiązania finansowego.

Uwaga! Często kredyty, pożyczki oraz tzw. „chwilówki” bez zaświadczeń, są zdecydowanie wyżej oprocentowane i są instrumentami wysoce niekorzystnymi z punktu widzenia naszych interesów finansowych w ujęciu całościowym.

Które banki oferują kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń?

W praktyce zdecydowana większość banków oferuje kredyty gotówkowe. Tylko od dotychczasowych relacji z instytucją finansową zależeć będzie, czy udzieli Ci finansowania tego typu bez zaświadczeń. Zazwyczaj jest to możliwe w przypadku zobowiązań na niskie kwoty i z krótkim okresem spłaty. Do banków udzielających kredytów gotówkowych możemy zaliczyć m.in.:

Oczywiście powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego i istnieje dużo więcej banków, które udzielają tego typu kredytów gotówkowych. Aby zaciągnąć taki kredyt należy skontaktować się ze swoim bankiem w formie online i uzyskać więcej szczegółów na temat konkretnej i aktualnej oferty.

Wyjaśniam – taki kredyt możesz zaciągnąć również w innym banku, aniżeli ten, w którym masz np. bieżący rachunek bankowy. Różnica polega na tym, że aktualny bank zna Twoje możliwości finansowe, Twoje pełne dane i często uzyskanie takiego kredytu może być w Twoim banku łatwiejsze (bez zbędnych formalności) i korzystniejsze.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

Musisz pamiętać, że co do zasady kredyt gotówkowy bez zaświadczeń jest kredytem dużo droższym aniżeli kredyt gotówkowy w standardowej formie (z zaświadczeniami, pełną procedurą weryfikacyjną, zbadaniem zdolności kredytowej etc.). Nie sposób jest w tym miejscu jednoznacznie wskazać na pełne koszty kredytu gotówkowego bez zaświadczenia, jednakże należy z całą stanowczością podkreślić, że taki kredyt najczęściej jest dużo droższy (w ujęciu całościowym).

Wybór takiego rozwiązania finansowego powinien być przez Ciebie każdorazowo wnikliwie przemyślany i dokładnie przeliczony. Często tego typu rozwiązania są wysoce niekorzystne dla Klientów, którzy mają niską zdolność kredytową lub nie posiadają odpowiedniej dyscypliny w zakresie zarządzania własnymi finansami.

Kto może zaciągnąć kredyt gotówkowy przez internet bez zaświadczeń?

Wyjaśniam kto może zaciągnąć kredyt przez internet (bez zaświadczeń) – otóż odpowiadając wprost wskazuję, że w zasadzie każda osoba, która jest pełnoletnia. Do wytycznych zaliczyć możemy m.in.:

 • ukończone 18 lat;
 • stałe źródło dochodu;
 • polskie obywatelstwo;
 • stały adres zamieszkania na terenie Polski;
 • pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu k.c.

Osoba, która spełnia powyższe wytyczne, co do zasady nie powinna mieć problemów z zaciągnięciem takiego zobowiązania finansowego. Różnica może polegać w końcowej kwocie jaką może uzyskać konkretna osoba w danej sytuacji finansowej. Musi się jednak liczyć w wyższym jego kosztem, aniżeli w przypadku kredytu gotówkowego w standardowej procedurze (pełnej procedurze).

Jak złożyć wniosek o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

Aby wziąć kredyt gotówkowy można skorzystać z kilku opcji. Udzielenie kredytu jest możliwe w różnych formach. Udzielenie kredytu jest możliwe m.in.:

 1. Przy wykorzystaniu bankowości internetowej;
 2. W oddziale banku lub innej instytucji finansowej;
 3. Przez aplikację mobilną;
 4. Przez telefon;
 5. Podczas wizyty osoby, która reprezentuje daną instytucję finansową.

W każdym z tych przypadków należy dokładnie czytać wszystkie dokumenty formalno-prawne, zadawać pytania i dokładnie przeliczyć swoje miesięczne oraz ostateczne zobowiązania związane z instrumentem finansowym, który Cię interesuje.

Jakich dokumentów nie trzeba dostarczać do kredytu gotówkowego bez zaświadczeń?

Takim dokumentem jest m.in.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o zarobkach;
 • oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania innych kredytów (obejmuje to kredyt konsumencki etc.).

W uproszczonej procedurze kredytowej nie trzeba przedkładać dokumentów, które są obligatoryjne w standardowej procedurze kredytowej. Dlatego też wiele osób decyduje się na tego typu rozwiązania. Ważne jest, aby właściwie i świadomie przemyśleć takie kroki finansowe.

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu gotówkowego online bez zaświadczeń?

Podstawowym dokumentem, który jest wymagany w momencie uzyskiwania kredytu gotówkowego online bez zaświadczeń jest sam wniosek kredytowy (wniosek online) oraz dowód osobisty kredytobiorcy (Klienta), czasem wymagane jest konto osobiste oraz zakup ubezpieczenia (jest to rzadkość). Czasem mogą być wymagane również inne dokumenty (w zależności od rodzaju instytucji finansowej, wysokości kredytu, ważny jest też okres kredytowania etc.):

 • wyciąg z rachunku bankowego (można go uzyskać przy wykorzystaniu bankowości internetowej);
 • rozliczenie podatkowe za ubiegły rok.

Dodatkowo różnego rodzaju instytucje mogą wnosić o przedłożenie innych dokumentów – wszystko to zależy od wewnętrznych regulacji, które mają zastosowanie do działalności wewnątrz danej struktury.

Czy przy kredycie gotówkowym online bez zaświadczeń bank sprawdza bazy?

Tak. Bank zawsze dokonuje weryfikacji różnego rodzaju baz. Nawet w przypadku kredytów gotówkowych online bank sprawdza ogólnodostępne dla niego bazy (nawet w procedurze uproszczonej). Nie dotyczy to oczywiście pełnej weryfikacji i badania zdolności, która jest czasochłonna i wymaga pracy często kilku osób, ale zawsze podstawowe bazy są weryfikowane przez bank.

Czy warto wnioskować o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Zawsze polecam zweryfikować swoje plany, decyzje kredytowe i dokładnie przeliczyć koszty tych zobowiązań. Warto skorzystać z kredytu bez zaświadczeń tylko w sytuacji, gdy w dłuższej perspektywie nie wpłynie to niekorzystnie na Twoją sytuację finansową w ujęciu całościowym. Mało jest rzeczy gorszych niż zaciąganie zobowiązań finansowych, na których spłatę nie ma się środków/funduszy. Dlatego też przestrzegam przed tego typu rozwiązaniami i doradzam korzystanie z nich tylko świadomym osobom, które dokładnie analizują swoją aktualną i przyszłą sytuację finansową oraz nie mają innej możliwości na pozyskanie gotówki.

Warto wiedzieć

 • Zawsze należy wnikliwie przemyśleć decyzję odnośnie zaciągnięcia kredytu gotówkowego bez zaświadczeń (w zasadzie jedynym warunkiem skorzystania jest dysponowania dokumentem tożsamości).
 • Kredyt (chodzi o brak zaświadczeń) jest możliwy do uzyskania w bardzo krótkim czasie (bez dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody, bez konta osobistego – czasem nie jest wymagane konto bankowe).
 • Kredyt może być rozwiązaniem droższym niż kredyt zaciągany w standardowej formie z pełną weryfikacją.
 • Zaciągając kredyt gotówkowy bez zaświadczeń online wiążę się z podpisaniem umowy w formie elektronicznej – podpisujemy wówczas tzw. umowę online.
 • Wyciąg z konta może w wielu wypadkach zastępować zaświadczenie o zarobkach.  
 • Kredyt online w swoim banku można zaciągnąć w ciągu 15 minut, a w pozostałych bankach przeważnie w ciągu jednego dnia roboczego. Przynajmniej, gdy chodzi o niewielkie kwoty.  

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy dostępny jest kredyt bez BIK i zaświadczeń?

  O ile mona trafić na rynku na kredyt gotówkowy bez zaświadczeń lub bank z uwagi na dotychczasową współpracę będzie wymagać od Ciebie dodatkowych dokumentów podczas składania wniosku, to pominięcie weryfikacji w BIK jest niemożliwe. Rejestr ten sprawdzają wszystkie banki i większość firm działających w sektorze pozabankowym.

 2. Na jaką kwotę można zaciągnąć kredyt bez zaświadczeń?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi odnośnie jakiej kwoty można się spodziewać przy takim kredycie. W niektórych bankach co do zasady są to kredyty od kilku do 10 000,00 złotych. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, osoby kredytobiorcy, ważny jest również okres kredytowania etc.

 3. Czy dostanę kredyt bez zaświadczeń, jeśli nie mam dochodów?

  Tak. Są na rynku instytucje finansowe, które udzielają kredytu osobie, która nie ma dochodów. Ważnym jest, że takie instrumenty finansowe są dużo droższe i mogą wywołać wiele problemów natury prawno-finansowej w przyszłości dla kredytobiorcy.

 4. Kredyt bez zaświadczeń czy pożyczka pozabankowa?

  Są to alternatywne rozwiązania (zarówno pożyczka gotówkowa, kredyt z brakiem zaświadczeń oraz pożyczka pozabankowa). Wszystko zależy od oferty konkretnej instytucji finansowej. Ważnym jest, aby porównać oba instrumenty finansowe i ocenić, który jest korzystniejszy. 

 5. W jakim banku kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

  Możliwe jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez zaświadczeń w banku (aby wziąć kredyt gotówkowy warto jest sprawdzić szeroką ofertę banków na rynku. Przykłady banków, które udzielają kredytów gotówkowych bez zaświadczeń: PKO Bank Polski, Santander, Alior Bank, Velo Bank, Bank Millennium, mBank. Ważne jest, aby przeanalizować każdą z ofert i porównać ją ze sobą.

PORÓWNAJ KREDYTY
Adrian Chruszcz
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments