Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2024 – gdzie szukać kredytu?

Szybkiego kredytu na dowód potrzebują najczęściej osoby, które nie mają stałego i solidnego źródła dochodu. Czy jednak bez umowy o pracę można taki kredyt uzyskać? Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić i czy faktycznie po ich spełnieniu będzie to kredyt na dowód?

W dalszej części tego artykułu “kredyt na dowód” rozumiemy jako bankową pożyczkę przyznawaną w ciągu jednego dnia roboczego przy maksymalnie ograniczonej procedurze kredytowej. Nie ma oferty kredytów, w których bank nie sprawdzałby zdolności i historii kredytowej klienta. Nawet firmy pozabankowe sprawdzają dostępne bazy danych zanim udzielą finansowania.

Czy można zaciągnąć kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Kredyt gotówkowy na niewielką kwotę można zaciągnąć mając udokumentowane przychody. Nie zawsze musi to być umowa o pracę. Banki akceptują dochody z tytułu:

 • Umowy o pracę,
 • Własnej działalności gospodarczej,
 • Emerytur, rent, zasiłków,
 • Tantiem z praw autorskich,
 • Umów zlecenia, umów o dzieło,
 • Innych źródeł.

W przypadku kredytu na dowód, a więc najczęściej niskokwotowego zobowiązania, brak umowy o pracę nie przekreśla szans potencjalnego kredytobiorcy. Dlaczego więc umowa ta jest tak powszechnie kojarzona ze skomplikowanymi procedurami bankowymi?

Umowa o pracę jest z punktu widzenia banku potwierdzeniem stałości dochodów. Osoba stabilnie zarabiająca co miesiąc taką samą kwotę jest wiarygodnym spłacającym, ponieważ można łatwo określić czy będzie w stanie w kolejnych miesiącach spłacać raty kredytu. Może też bardzo precyzyjnie planować swój budżet.

Nie mając umowy o pracę trzeba więc udowadniać bankowi nie tylko wysokość dochodów, ale też ich stabilność, co może nie być łatwe w przypadku dochodów z własnej działalności czy praw autorskich.

Często dobrym dowodem stałości dochodów jest prosty wyciąg z konta. Pozwala udowodnić wysokość wpływów i wydatków, a więc jest dla banku niezłym dowodem możliwości płatniczych kredytobiorcy. Banki wymagają wyciągu za okres od kilku miesięcy do nawet dwóch lat liczonych od momentu złożenia wniosku.

Czy dostanę kredyt na dowód przy umowie cywilnoprawnej?

Dochody z umów cywilnoprawnych są respektowane przez banki i wliczają się do zdolności kredytowej. Przeważnie kredyt na dowód można dostać także będąc zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, nie tylko umowy pracę. Kluczowe jest tu jednak słowo “zatrudniony”.

Kredytobiorca, który pracuje na podstawie umowy zlecenia przez dłuższy okres (w zależności od banku 6-12 miesięcy) nie ma żadnych trudności z udowodnieniem swojej zdolności kredytowej. Gorzej, jeśli osiąga nieregularne dochody, żyjąc “od zlecenia do zlecenia”.

Różnica jest na tyle duża, że jeśli dwie osoby osiągnęły w ciągu roku taki sam dochód, ale jedna z nich osiągała stałe comiesięczne dochody, a druga uzyskała większość środków z jednego zlecenia, to ta pierwsza ma znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu.

Kredyt na dowód jest jednak produktem o stosunkowo niskich wymaganiach. W niektórych sytuacjach mogą go otrzymać nawet osoby utrzymujące się z rent i emerytur, a więc tym bardziej ktoś osiągający dochody z tytułu umów o dzieło.

Jeśli zastanawiasz się czy dostaniesz kredyt przy swoich dochodach, skorzystaj z kalkulatora kredytów gotówkowych i wybierz umowy cywilnoprawne jako źródło przychodów.

Kredyt na dowód bez umowy o pracę – jakie ryzyko dla banku?

Pożyczanie pieniędzy wiążę się z ryzykiem. Doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, gdy ktoś chce pożyczyć pieniądze od Ciebie. Cała działalność banków polega na minimalizowaniu tego ryzyka i zarządzaniu nim.

Właśnie dlatego banki niechętnie udzielają kredytów osobom mającym niskie i nieregularne dochody. Istnieje wówczas ryzyko, że raty nie zostaną spłacone w terminie, a postępowanie egzekucyjne nie przyniesie spodziewanych efektów.

Kredytobiorca, który nie ma stałych dochodów takich, jak te z tytułu umowy o pracę, charakteryzuje się dla banku większym ryzykiem utraty pożyczonych środków. Mimo iż szansa, że klient nie spłaci kredytu jest naprawdę minimalna, warto pamiętać, że bank udziela dziesiątek tysięcy takich pożyczek.

Gdyby udzielał kredytów bez zwracania uwagi na ryzyko, szybko sam utraciłby wypłacalność i zniknął z rynku. Zdarzało się to w przeszłości mniej ostrożnym od banków firmom pożyczkowym.

Dla banku pożyczanie pieniędzy osobom bez umowy o pracę jest bardziej ryzykowne niż tym, którzy są zatrudnieni na jej podstawie. Bardziej istotna jest jednak wysokość wpływów na konto i ich regularność niż samo źródło.

Kto może zaciągnąć kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Kredyt może zaciągnąć osoba, która udowodni, że będzie go w stanie bez problemów spłacić. Nie mając potwierdzenia w postaci umowy pracę, trzeba postarać się o inne argumenty. Najlepszym potwierdzeniem zdolności kredytowej będzie wyciąg z konta bankowego. Bazy dłużników takie jak BIK, bank sprawdzi we własnym zakresie.

Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem decydującym o dostępności kredytu i nie można jej pominąć jako wymagania nawet w przypadku kredytu na dowód.

Oprócz tego, kredyt tego typu może zaciągnąć osoba fizyczna, która potwierdzi swoją tożsamość (za pomocą dowodu osobistego lub w innej formie dozwolonej przez bank), prawidłowo wypełni wniosek i nie ma budzącej obawy historii kredytowej. Czasami mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę.

Jakie kredyty można zaciągnąć na dowód bez umowy o pracę?

Umowa o pracę nie jest warunkiem koniecznym uzyskania jakiegokolwiek kredytu. Oznacza to, że teoretycznie każdy rodzaj kredytu można uzyskać nie będąc zatrudnionym na etacie.

Z pewnością jednak umowa o pracę jest czynnikiem ułatwiającym uzyskanie kredytu. Osoby zarabiające taką samą kwotę netto (na rękę), ale pracujące na podstawie różnych rodzajów umów będą miały różną zdolność kredytową. Nawet jeśli nie będzie to duża różnica, to na pewno osoba na etacie może pożyczyć nieco więcej niż ta na umowie zlecenie.

Działalność gospodarcza jest w tym wypadku zupełnie osobną sytuacją, ponieważ może dotyczyć osób najlepiej zarabiających, ale też być alternatywą dla umowy o pracę (samozatrudnienie). W wypadku osób na działalności gospodarczej bardzo istotny będzie czas przez jaki ją prowadzą. Może więc zdarzyć się, że osoba, która dopiero przeszła z etatu na własną działalność, będzie mieć mniejszą zdolność kredytową niż przed zmianą.

Czy można zaciągnąć kredyt gotówkowy na dowód bez umowy o pracę?

Kredyt gotówkowy to najbardziej popularny z produktów kredytowych i jednocześnie dostępny dla najszerszego grona odbiorców. Można uzyskać go nie mając umowy o pracę, ponieważ banki akceptują dochody z każdego legalnego źródła w tym z emerytur, umów zlecenie, własnej działalności gospodarczej i tantiem autorskich.

Zasadniczo pożyczki powszechnie nazywane kredytami na dowód, należą właśnie do szerszej kategorii kredytów gotówkowych. Niewielkie kwoty mogą pożyczać od banku nawet osoby o bardzo ograniczonych dochodach, np. renciści.

Kredyt bez umowy o pracę jest jak najbardziej dostępny. Oczywiście możliwość przedstawienia takiej umowy znacznie zwiększa wiarygodność kredytową, ale jej brak nie jest dla banku niczym nowym.

Banki udzielają kredytów gotówkowych m.in.:

 • emerytom
 • rencistom
 • osobom na umowach cywilnoprawnych
 • artystom
 • przedsiębiorcom.

Czy można zaciągnąć kredyt samochodowy na dowód bez umowy o pracę?

Kredyty samochodowe należą do zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo, a jednocześnie ich kwoty nie są tak wysokie w przypadku kredytów hipotecznych. Oznacza to, że bardzo często osoby nie mające umów o pracę mogą uzyskać kredyty tego typu, jeśli tylko osiągają odpowiednio wysokie dochody.

Starając się o kredyt samochodowy nie można natomiast liczyć, że zostanie on przyznany tak samo szybko jak kredyt na dowód. Zaciągnięcie takiego zobowiązania wymaga przedstawienia zarówno dokumentów potwierdzających zdolność kredytową, jak i tych które pozwolą zidentyfikować pojazd i ocenić jego wartość w charakterze zabezpieczenia. Bank nie przyzna kredytu samochodowego na pojazd nieubezpieczony, o trudnej do oceny rzeczywistej wartości lub zbyt stary.

W związku z koniecznością przedstawienia dokumentacji i dopełnienia formalności, na kredyt samochodowy trzeba poczekać od kilku do kilkunastu dni. Nie można więc traktować takiego kredytu jako “kredytu na dowód”. Podobnie sytuacja wygląda z kredytami inwestycyjnymi.

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym i możesz go zaciągnąć wyłącznie na zakup konkretnego pojazdu. Nie zawsze musi być to auto. W zależności od banki kredytem samochodowym możesz sfinansować zakup m.in. motocykla, skutera, przyczepy kempingowej, a nawet motorówki.

Czy możliwy jest kredyt hipoteczny na dowód bez umowy o pracę?

Kredyt hipoteczny ze względu na wysoką kwotę i wieloletni okres spłaty, musi być najlepiej zabezpieczonym kredytem. Mimo że jego spłata zabezpieczona jest hipoteką, banki niechętnie przyznają go osobom, które nie mają regularnych dochodów. Rodziłoby to zbyt wysokie ryzyko.

Brak umowy o pracę będzie tu istotnym czynnikiem ograniczającym wiarygodność kredytową, nie zamknie jednak kredytobiorcy drogi do finansowania. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i osiągające rozsądne dochody mogą liczyć na kredyt hipoteczny, jeśli ich firmy mają co najmniej 12 miesięcy stażu.

Osoby osiągające dochody z tytułu umów zlecenia, emerytur i innych źródeł także mogą uzyskać kredyt hipoteczny, ale będzie im nieco trudniej. Przede wszystkim żadna z tych osób nie uzyska kredytu hipotecznego na dowód.

W przypadku tak poważnych zobowiązań sprawdzana jest cała dokumentacja dotycząca nieruchomości, a bank wymaga operatu szacunkowego i ubezpieczenia. Cała procedura trwa nawet do miesiąca. Ostatecznie kredytobiorca zawiera umowę osobiście, bez możliwości zawarcia transakcji zdalnie (chyba że posiada elektroniczny podpis kwalifikowany).

Kredyt hipoteczny nie powinien być rozpatrywany w kategorii “kredytu na dowód” ponieważ znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie galerii produktów bankowych.

Które banki oferują kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Większość banków komercyjnych jest gotowa zaoferować kredyt z uproszczoną procedurą swoim stałym klientom. Szukając kredytu dostępnego w ciągu 24 godzin, można sprawdzić oferty poniższych banków:

W tych instytucjach można liczyć na szybkie rozpatrzenie wniosku online i pożyczyć niewielką kwotę nawet tego samego dnia. PKO BP i Santander Consumer Bank kierują ofertę raczej do osób, które mają w tych bankach konta. Warto pamiętać, że brak umowy o pracę będzie ograniczać kwotę jaką można pożyczyć, a założenie konta tuż przed zaciągnięciem kredytu nie pomoże w szybkim jego uzyskaniu.

W poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty na rynku warto skorzystać z kalkulatora kredytu gotówkowego. Narzędzie to pomoże Ci szybko i wygodnie porównać bieżące oferty i wytypować propozycją, która jest najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Ile kosztuje kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Oprocentowanie szybko przyznawanych kredytów waha się aktualnie w granicach 12-17,5% w skali roku, ale warto pamiętać, że jest to stan na dzień 2.02.2024 r. i może zmienić się w przyszłości. Oprocentowanie kredytów na dowód zależne jest od wysokości stóp procentowych, kondycji rynku usług finansowych, a nawet polityki konkretnego banku.

Dla niektórych banków kredyty na dowód wydają się zbyt ryzykowne, co powoduje, że żądają one wysokich prowizji i oprocentowania. Inne z kolei mogą oferować promocyjne warunki, by przyciągnąć nowych klientów.

Na co zwracać uwagę wybierając kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Oferta kredytowa dla osób bez umowy o pracę poszukujących szybko dostępnego kredytu nie jest zbyt bogata. Większość banków skróciła aktualnie procedury kredytowe i częściowo je zautomatyzowała, ale nie zrezygnowała z wymagań dotyczących dokumentów, które powinien dostarczyć kredytobiorca.

W związku z tym podstawowym kryterium pozostaje przyznawalność kredytów. Warto więc zacząć poszukiwania od sprawdzenia, który bank w ogóle jest gotowy udzielić finansowania przy skróconej procedurze.

Jeśli wciąż będzie wybór, decydujący dla kredytobiorcy powinien być koszt takiego kredytu, który przełoży się też na wysokość raty. Ten element można łatwo porównać, korzystając np. z kalkulatora kredytu gotówkowego.

W przypadku kredytów na stosunkowo niskie kwoty (a tylko takie można uzyskać na dowód), różnica w koszcie prawdopodobnie nie będzie zbyt duża.

Raczej nie ma sensu szukać kredytu na dowód po kryterium typu “tam najmniej sprawdzają” ponieważ każdy bank dba o swoje interesy i żaden nie przyznaje kredytów bez choćby powierzchownego sprawdzenia swoich klientów. Dotyczy to także firm pożyczkowych.

Aktualnie weryfikacja ze strony banku może być niewidoczna dla klienta, ponieważ została wysoce zautomatyzowana, a pracownik banku ma dostęp do potrzebnych danych w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.

Czy jest alternatywa dla kredytu na dowód bez umowy o pracę?

Mówiąc o kredycie na dowód mamy na myśli kredyt przyznawany szybko i bez nadmiernych formalności. Od razu nasuwa się skojarzenie z popularną chwilówką, czyli pożyczką udzielaną przez wyspecjalizowaną firmę, niebędącą bankiem.

Niektóre firmy pożyczkowe są gotowe pożyczyć niewielkie kwoty praktycznie nie stawiając przed klientem wymagań. Absolutnie nie znaczy to, że zamierzają zaryzykować utratę pożyczonej kwoty. Nawet one sprawdzają powszechne bazy takie jak Krajowy Rejestr Długów i Biuro Informacji Kredytowej.

Mają też bardzo skuteczne działy windykacji. O ile więc pożyczka poza bankowa może być alternatywą dla kredytu, to warto się zastanowić, czy jej zaciągniecie jest dobrym pomysłem.

Po pierwsze standardowe pożyczki pozabankowe są najczęściej droższe od kredytów (wykluczamy tu promocyjną ofertę darmowej pierwszej pożyczki), dla których są alternatywą. Po drugie nie mając zdolności kredytowej by zaciągnąć kredyt, prawdopodobnie nie ma się też realnej możliwości spłaty pożyczki. To z kolei wróży wizytę komornika i zajęcie konta.

Inną alternatywą dla kredytów na dowód mogą być karty kredytowe. Mając założoną kartę kredytową, można wykorzystać jej limit podobnie jak w przypadku kredytu na dowód bez umowy o pracę. Kwoty są przeważnie podobne, ale karta kredytowa pozwala klientom banku na większą elastyczność i dokonywanie spłat w wybranym momencie.

Mimo iż uzyskanie karty kredytowej trwa nieco dłużej niż w przypadku kredytu na dowód, to korzyści mogą być w tym wypadku długotrwałe. Decydując się na to rozwiązanie, warto odwiedzić ranking kart kredytowych. Często pojawiają się w nim karty, z których korzystanie pozwala użytkownikowi uzyskać zwrot gotówki za paliwo lub zakupy i korzystać z licznych rabatów.

Kredyt na dowód bez umowy o pracę – lepiej planować wydatki niż szukać go w ostatniej chwili

Najpoważniejszym błędem jaki popełniają kredytobiorcy jest szukanie kredytu w momencie, gdy jest on natychmiast potrzebny. Może się wówczas okazać, że jedynym sposobem na uzyskanie finansowania jest sięgnięcie po drogą chwilówkę.

W dodatku każde spotkanie się z odmową (a nawet firmy pożyczkowe czasem odmawiają pożyczenia pieniędzy lub potrzebują więcej czasu na sprawdzenie klienta) opóźnia uzyskanie potrzebnych środków, co może być poważnym problemem dla osoby potrzebującej ich “na wczoraj”.

Tymczasem planując wydatki nawet tylko na miesiąc do przodu, nasz przykładowy kredytobiorca może spokojnie wykorzystać szerokie możliwości jakie oferuje mu sektor bankowy. Przede wszystkim może zaciągnąć tańszy od pożyczki kredyt gotówkowy na dogodnych warunkach. Może porównać oferty kilkunastu banków za pomocą kalkulatora kredytu gotówkowego i wybrać tez spośród nich ten, który będzie wiązał się z najniższą miesięczną ratą.

Ma też możliwość wyrobić sobie kartę kredytową i korzystać z jej limitu w razie potrzeby. Wybierając optymalną kartę kredytową skorzysta też ze zwrotów gotówki za zakupy i paliwo, rabatów czy innych bonusów, które w jego sytuacji na pewno się przydadzą.

Decyzje kredytowe warto podejmować zanim pojawią się faktyczne problemy finansowe. Nawet jeśli czasami nie jest to możliwe, to w większości wypadków planowanie pozwala znacznie zaoszczędzić na kosztach kredytów i uniknąć niekorzystnych umów z firmami pożyczkowymi.

Warto wiedzieć

 1. Brak umowy o pracę nie blokuje dostępu do kredytów żadnego typu, nawet kredytów hipotecznych i samochodowych. Umowa o pracę jest dla banku po prostu bardziej wiarygodna niż inne źródła dochodu.
 2. Czas oczekiwania na kredyt w banku, w którym ma się konto często wynosi mniej niż 24 godziny, nawet w przypadku zwykłych kredytów gotówkowych. Nie zawsze warto więc szukać tak zwanych kredytów „na dowód”.
 3. Na dowód można pożyczyć przeważnie nie więcej niż 10 000 zł. W zależności od banku ta kwota może się wahać.
 4. Banki podchodzą w zróżnicowany sposób do dochodów z różnych źródeł. Dochody z tytułu umów zlecenia mogą być zarówno traktowane jak te z umowy o pracę, jak i w ogóle nie brane pod uwagę.
 5. Banki na ogół nie uznają innych dokumentów potwierdzających tożsamość niż dowód osobisty i ewentualnie paszport w przypadku obcokrajowców.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie dostanę kredyt na dowód bez umowy o pracę?

  Warto zacząć od weryfikacji aktualnych ofert w kalkulatorze kredytów gotówkowych. Zaznaczając najkrótszy możliwy termin, w jakim potrzebuje się kredytu, uzyska się właśnie szybko przyznawane kredyty “na dowód”.

 2. Czy osoba bezrobotna może dostać kredyt na dowód?

  Jest to możliwe przy bardzo niskiej kwocie kredytu. Nawet osoba bezrobotna może pożyczyć od banku np. 2000 zł. Bank zakłada, że nawet bezrobotny korzysta z zasiłków, które stanowią jego przychody. Większe trudności może mieć osoba, która utraciła prawo do zasiłku ze względu na zbyt długie niepodejmowanie pracy.

 3. Ile można pożyczyć zaciągając kredyt na dowód bez umowy o pracę?

  Ostateczna kwota, jaką można pożyczyć zależy od osiąganych dochodów. Osoba prowadząca własną działalność może mieć zdolność kredytową wyższą niż ktoś na etacie, jeśli ma wyższe dochody. Maksymalna wysokość kredytów gotówkowych różni się w zależności od banku i wynosi 150 000 do 250 000 zł. Natomiast kredyty na dowód rzadko przekraczają 10 000 zł.

 4. Czy kredyt na dowód bez umowy o pracę można zaciągnąć online?

  Tak, istnieje taka możliwość. Polecamy korzystać z niej zaciągając zobowiązania na niewielkie kwoty. Zaletami korzystania z bankowości online są oszczędność czasu, możliwość zaciągnięcia kredytu z domu, gdzie ma się wszystkie dokumenty i łatwość porównania ofert.

 5. Czy opłaca się wziąć kredyt na dowód osobisty bez umowy o pracę?

  Na pewno kredyt będzie bardziej opłacalny niż pożyczka-chwilówka. Jego ostateczną opłacalność można jednak ocenić dopiero znając sytuację kredytobiorcy. Jeśli środki są Ci niezbędne — weź kredyt, jeśli chcesz wydać je na telewizor lub quada dla chrześniaka — nie rób tego.

 6. Gdzie dostanę kredyt bez umowy o pracę?

  Banki oprócz umowy o pracę akceptują również inne stałe źródła dochodu. Dlatego w większości banków komercyjnych można zaciągnąć zobowiązanie bez konieczności zatrudnienia na umowę o pracę, ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej, renty, emerytury czy dochodów uzyskiwanych na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 7. Ile dostanę kredytu bez pracy?

  Kwota kredytu zawsze zależy od posiadanej zdolności kredytowej wnioskodawcy i tym samym m.in. od wysokości posiadanych dochodów. Brak pracy w sensie braku jakichkolwiek dochodów, potencjalnie eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu. Jeśli jednak posiadamy inny stały dochód, który wystarczy na terminową spłatę rat, wówczas można uzyskać kredyt, którego wyznacznikiem będzie wyliczona zdolność kredytowa.

 8. Czy kredyt na dowód bez umowy o pracę wymaga dobrej historii kredytowej?

  Tak. Przepisy prawa zobowiązują banki do weryfikacji historii kredytowej klientów ubiegających się o przyznanie kredytu. W tym celu sięgają do rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli w przeszłości dopuszczałeś się do rażących opóźnień w spłacie swoich zobowiązań lub – co gorsza – nadal masz problem z terminową spłatą zadłużenia, to Twoje szanse na zaciągnięcie kolejnego kredytu drastycznie maleją.  

PORÓWNAJ KREDYTY
Michał Mucha
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments