Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Od czego zależy maksymalna kwota kredytu

Jak dużo można naprawdę pożyczyć od banku? Czy jest taka kwota, przy której nawet najlepiej zarabiający kredytobiorca spotka się z odmową? Maksymalna kwota kredytu interesuje nas tym bardziej im większe kwoty pożyczamy.

Według Biura Informacji Kredytowej, w 2021 Polacy zaciągnęli kredyty na łączną kwotę ponad 180 miliardów zł. Padały rekordy zarówno pod kątem ilości kredytów, jak i ich wysokości.  

Od czego zależy maksymalna kwota kredytu?

Maksymalna kwota kredytu to niższa z dwóch porównywanych kwot, z których jedna wynika ze zdolności kredytowej kredytobiorcy, a druga z polityki banku i ewentualnie przepisów.  

Dla każdego typu kredytu i dla każdego banku, ta druga zmienna może osiągać inną wartość. W dalszej części porównamy maksymalną wysokość kredytów: 

 • Hipotecznych, 
 • Gotówkowych, 
 • Samochodowych, 
 • Kart kredytowych. 

Maksymalna wartość kredytu określana przez bank to górna granica tego co klient może pożyczyć na danych warunkach i w danym celu. Dotyczy ona produktów standardowych, przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. Kredyty inwestycyjne dla korporacji mogą znacznie wykraczać poza limity określone na stronie banku dla jakiegokolwiek typu kredytów.  

Warto pamiętać, że maksymalne kwoty kredytów oferowane przez banki przeważnie znacznie wykraczają ponad zdolność kredytową przeciętnego kredytobiorcy. Prawdopodobnie też, jeśli potrzebujesz kredytu hipotecznego na mieszkanie, to chcesz pożyczyć 500 000 zł lub milion, a nie 5 milionów.  

Ten artykuł dotyczy wiec raczej teoretycznych limitów wynikających z polityki banku lub ustaw oraz tego jak można zbliżyć się do tego limitu. 

Czy maksymalną wysokość kredytu określa ustawa?

Zgodnie z zasadą swobody umów, nie powinien istnieć limit, powyżej którego nie można zaciągnąć, ani udzielić kredytu. Potencjalnie można więc pożyczyć pieniądze wystarczające na założenie banku i największe korporacje korzystają niekiedy z miliardowych kredytów.

Nie wszystkie kredyty są jednak traktowane przez prawo tak samo. Limity kwotowe mogą dotyczyć umów kredytowych, gdzie jedna ze stron (najczęściej kredytobiorca) korzysta ze szczególnej ochrony prawnej. Dobrym przykładem jest kredyt konsumencki, który ma określony z góry limit, wynoszący 255 550 zł.

Powyżej tej granicy kredytobiorca nie będzie już korzystać z ochrony jak przysługuje konsumentom. Kwota jest na tyle wysoka, że spokojnie wystarczy, by objąć kredyty konsumenckie zaciągane w obrocie powszechnym. Natomiast mając zdolność kredytową i potrzebę zaciągnięcia jeszcze wyższego kredytu gotówkowego, prawdopodobnie można negocjować z bankiem indywidualne warunki.

Maksymalne kwoty kredytów są też określone w przypadku:

 • Kredytów dofinansowanych z funduszy UE,
 • Kredytów celowych udzielanych przez BGK, BGŻ i inne podmioty państwowe,
 • Pożyczek dla firm w ramach programów rozwoju (np. na założenie działalności).
 • Innych typów kredytów określanych szczegółowo przez ustawy.

W każdym programie pomocowym i korzystającym z środków państwowych lub unijnych, maksymalna wysokość kredytów określana jest oddzielnie.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego, a wartość nieruchomości

W przypadku kredytów hipotecznych maksymalna wysokość udzielonego kredytu zależy nie tylko od polityki banku i zdolności płatniczych kredytobiorcy, ale także od wartości samej nieruchomości.

Banki pożyczają nie więcej niż 90% wartości nieruchomości, bez względu na to czy zabezpieczeniem spłaty kredytu staje się nieruchomość dopiero kupowana, czy już będąca własnością kredytobiorcy. Jest to wartość maksymalna, określana też jako wskaźnik LVT (Loan to Value) widoczny przy ofertach kredytów gotówkowych. Jeśli więc nieruchomość jest warta milion, bank pożyczy pod jej zastaw nie więcej niż 900 000.

W praktyce wskaźnik LTV powinien być niższy niż 90%. Rekomendacje dla kredytów mieszkaniowych zakładają, że nie powinien on przekraczać 80%, a niektóre banki oferują kredyty hipoteczne z LTV 70% lub nawet 50%.

Także w sytuacji, gdy bank udziela kredytu łączonego (np. zakup nieruchomości i jej wyposażenie), zawsze wartość nieruchomości będzie ograniczać wysokość dostępnego finansowania.

Podobne ograniczenia mogą pojawiać się w przypadku innych kredytów o ściśle określonym celu: kredyt na fotowoltaikę nie może być wyższy niż całkowity koszt inwestycji, a kredyt samochodowy niż całkowita wartość pojazdu. Poza kredytami hipotecznymi nie stosuje się jednak sztywnych reguł, a wskaźnik LTV pojawia się okazjonalnie.

Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego w bankach

 

Każdy bank niezależnie określa wartość kredytu hipotecznego, który można w nim zaciągnąć.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne kwoty kredytów w największych bankach w Polsce. Podobne kwoty można pożyczyć w mniejszych bankach takich jak Bank Pocztowy, Millenium, Nest Bank czy InBank.

Kredyt hipotecznyKredyt gotówkowy
mBank2000000180000
Citi Handlowy3000000150000
Credit AgricoleBez limitu200000
BNP Paribas4000000200000
Pekao2520000250000
PKO BP3000000200000
Alior3000000200000
Santander (SCB)0300000
Santander (SBP)100000000

W przypadku kredytu hipotecznego górną granicę określa też wartość nieruchomości, ponieważ bank nie pożyczy więcej niż 90% (czasami tylko 80% lub nawet 50%) jej wartości.

Zdolność kredytowa jako górna granica wysokości kredytu

Powyższa tabela określa maksymalne kwoty kredytu dla dwóch najbardziej popularnych typów kredytów – kredytów hipotecznych i gotówkowych. Dla osób o przeciętnych dochodach wskazane kwoty mogą jednak wydawać się abstrakcyjne. 250 000 zł kredytu gotówkowego czy 5 milionów kredytu hipotecznego, to maksimum tego co bank jest gotowy pożyczyć, ale tylko jeśli kredytobiorca ma naprawdę doskonałą zdolność kredytową.

W większości wypadków górną granicą nie będzie więc wytyczna ustawowa, ani zapis z oferty banku, ale właśnie zdolność kredytowa.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Wpływ na zdolność kredytową klienta mają takie warunki jak:

 • wysokość osiąganych dochodów,
 • rodzaj umowy – preferowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych również mogą uzyskać finansowanie – przy umowach okresowych ważny jest również dotychczasowy staż u danego pracodawcy – im dłuższy tym lepiej,
 • wysokość stałych wydatków – takich jak np. czynsz, opłaty za prąd, gaz, wodę, telefon i inne,
 • posiadane zobowiązania – inny kredyt czy pożyczka, a także debet w koncie czy karta kredytowa obniżają zdolność kredytową,
 • dotychczasowa historia kredytowa – banki sprawdzają bazy Biura Informacji Kredytowej – terminowa spłata wcześniejszych zobowiązań ułatwi otrzymanie kredytu,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • wiek – bank może określić zarówno minimalny, jak i maksymalny wiek kredytobiorcy – najczęściej ma to miejsce w przypadku kredytów hipotecznych, kiedy długość okresu spłaty jest ustalana w taki sposób, aby ostatnia rata była płatna przed ukończeniem np. 65 lat.

Przy szukaniu najlepszej oferty kredytowej warto porównać propozycje różnych banków – nie tylko w zakresie wysokości kosztów, ale także wysokości maksymalnej dostępnej kwoty – w szczególności jeśli twoje potrzeby finansowe są duże. Różnice w całkowitym koszcie kredytu mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Maksymalna kwota kredytu a przepisy

Ostatnim z wymienionych wyżej czynników są ograniczenia ustawowe. Przykładowo maksymalna wysokość kredytu konsumenckiego określona ustawą z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wynosi 255.550 zł. W przypadku kredytów hipotecznych wyznacznikiem górnej granicy udzielanego finansowania jest wartość nieruchomości zabezpieczonej hipoteką pomniejszona o wysokość wymaganego wkładu własnego. Oczywiście przy założeniu, że kredytobiorca cechuje się wystarczającą zdolnością kredytową.

Maksymalna kwota a kredyt gotówkowy i hipoteczny

Kredyt gotówkowy zazwyczaj opiewać będzie na niższą kwotę niż hipoteczny, ale warunki wymagane przez bank do jego otrzymania będą mniejsze. Poza tym środki pochodzące z kredytu gotówkowego przeznaczyć można na dowolny cel. Kredytobiorca nie musi ustanowić dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania, dlatego ryzyko kredytowe dla banku w przypadku kredytów gotówkowych będzie wyższe niż w przypadku tych zabezpieczonych hipoteką, a tym samym oferowana kwota będzie niższa.

Na wysokość kredytu hipotecznego będzie miała wpływ wartość kupowanej lub budowanej nieruchomości. Przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami, kredytobiorca nie otrzyma środków stanowiących 100% wartości mieszkania czy domu. Samodzielnie musi zgromadzić pieniądze na pokrycie wkładu własnego – zwykle co najmniej 20% wartości nieruchomości (wkład własny nie może zostać sfinansowany innym kredytem czy pożyczką).

Przykłady maksymalnej kwoty kredytów gotówkowych:

 • W mBanku maksymalna wysokość kredytu gotówkowego to 180.000 zł.
 • Santander Bank Polska oferuje kredyt gotówkowy online do 100.000 zł.
 • W banku PKO BP kredytobiorca może liczyć maksymalnie na kwotę 176.020 zł.
 • Klienci Banku Millennium mogą pożyczyć do 150.000 zł.
 • W Alior Bank w ramach pożyczki internetowej można uzyskać do 150.000 zł.

Przykłady maksymalnej kwoty kredytów hipotecznych:

 • Bank PKO BP oferuje kredyt hipoteczny do 3.000.000 zł przy wkładzie własnym na poziomie co najmniej 20%.
 • Klienci Banku Millennium mogą pożyczyć do 5.000.000 zł w ramach kredytu hipotecznego. Finansowanie wynosi do 90 % wartości nieruchomości.
 • W banku Credit Agricole można pożyczyć do 90% wartości nieruchomości i nie więcej niż 3.500.000 zł.
 • Santander Bank Polska nie określa górnej kwoty kredytu hipotecznego, ale uzależnia wysokość finansowania od zdolności kredytowej klienta i wartości domu lub mieszkania. Klienci banku mogą liczyć na sfinansowanie do 90% wartości nieruchomości, a inne osoby muszą posiadać środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20%.

Jak zwiększyć szanse na wysoką kwotę kredytu?

O ile kredytobiorca nie posiada wpływu na aktualną ofertę banków, ani na ograniczenia ustawowe, to może zawsze popracować nad podwyższeniem swojej zdolności kredytowej. Rozwiązań jest kilka:

 • dobra historia kredytowa – ważne jest nie tylko terminowe regulowanie zobowiązań, ale również posiadanie historii kredytowej – wystarczy karta kredytowa albo debet w koncie spłacany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, żeby bank uznał potencjalnego kredytobiorcę za rzetelnego,
 • spłata innych zobowiązań – przed złożeniem wniosku o kolejny kredyt warto spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty czy pożyczki,
 • dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu – np. przystąpienie innej osoby o wysokiej zdolności kredytowej do umowy kredytu,
 • ubezpieczenie spłaty kredytu – najczęściej na wypadek śmierci lub utraty pracy – może nie tylko przyczynić się do niższych kosztów zobowiązania, ale również pozytywnie wpłynąć na kwotę udzielonego finansowania.

Dobra zdolność kredytowa spełnia jeszcze jedną rolę – to dla klienta banku narzędzie, które pomoże wynegocjować lepsze warunki uzyskania kredytu – choćby niższe oprocentowanie czy prowizję z tytułu udzielenia finansowania.

Jak wysokość kredytu wpływa na jego koszt?

Im wyższa kwota kredytu, tym wyższe koszty będą obciążać kredytobiorcę. Dlatego przy korzystaniu z finansowania zewnętrznego nie warto starać się o uzyskanie najwyższej możliwej kwoty – nawet jeśli zdolność kredytowa na to pozwala. Dlaczego? Zarówno odsetki, jak i prowizja liczona od kwoty kredytu przy wysokim poziomie zobowiązania będą duże. 

Kredyty udzielane na standardowych zasadach mają więc koszt wprost proporcjonalny do pożyczanej kwoty (w ramach oferty tego samego banku). Od tej zasady jest jednak kilka drobnych wyjątków. 

Negocjowanie warunków kredytu hipotecznego – Kredytobiorca pożyczający maksymalną dostępną dla niego kwotę, nie ma żadnego pola do negocjacji i musi przyjąć warunki tego banku, który godzi się udzielić mu finansowania. Tymczasem klient pożyczający np. połowę kwoty wynikającej z jego zdolności kredytowej, może negocjować warunki wiedząc, że otrzyma finansowanie w każdym banku. 

Kredyty dla firm – W przypadku profesjonalnych kredytobiorców koszt kredytu może rosnąć wolniej niż sama jego kwota. Mowa tu jednak raczej o kredytach na kwoty kilku-kilkunastu milionów zł.  

Podsumowanie

Bank określa maksymalną kwotę kredytu w oparciu o ograniczenia ustawowe, ale także o prowadzoną w tym zakresie wewnętrzną politykę kredytową. Dodatkowo wysokość finansowania zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy i ewentualnie wartości nieruchomości, która stanie się zabezpieczeniem. Zobowiązanie musi być ustalone na takim poziomie, aby bank miał pewność terminowej spłaty rat kredytu i jednocześnie móc zaspokoić potrzeby finansowe klienta.

Warto wiedzieć

 1. Maksymalna kwota kredytu zależy od polityki banku, zdolności kredytowej kredytobiorcy i wartości zabezpieczenia w przypadku kredytów hipotecznych
 2. Maksymalna kwota jaką bank jest gotowy pożyczyć przeważnie znacznie przekracza zdolność kredytową większości kredytobiorców
 3. Mając bardzo wysoką zdolność kredytową można zwrócić się do banku o pożyczkę na zasadach ustalonych indywidualnie.
 4. Kredyty gotówkowe powyżej kwoty 255 550 zł nie korzystają z ochrony konsumenckiej

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka jest maksymalna kwota kredytu samochodowego?

  Maksymalna kwota kredytu samochodowego wynosi przeważnie 80% wartości pojazdu. 

 2. Czy zaciąganie kredytu na maksymalną kwotę to dobry pomysł?

  Zdecydowanie odradzamy zaciąganie kredytu na maksymalną kwotę jaka wynika ze zdolności kredytowej. Tak wysoka kwota może być trudna do spłaty, w razie finansowego potknięcia. 

 3. Dlaczego kredyty gotówkowe powyżej kwoty 255 550 zł nie są objęte ochroną konsumencką?

  Kwota została określona w ustawie o kredycie konsumenckim i nie była od tamtej pory aktualizowana. Dotychczas był to limit wystarczający, by zapewnić dodatkową ochronę prawną kredytobiorcom. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Michał Mucha
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments