Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Karta kredytowa a kredyt hipoteczny – czy wpływa na zdolność kredytową jej posiadacza?

Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Pod uwagę brane są nie tylko dochody wnioskodawcy, ale także miesięczne obciążenia finansowe. Sprawdzamy tę zależność w ujęciu – karta kredytowa a kredyt hipoteczny.

Wysokość zobowiązań zaciągniętych przy użyciu kart kredytowych w Polsce na koniec marca 2023 r. wynosiła 13,466 mld zł. Liczba wydanych kart kredytowych w I kwartale 2023 r. sięgnęła 4,91 mln sztuk. Natomiast ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, według danych Raportu AMRON – SARFiN nr 2/2023, wyniosła 478,634 mld zł, a liczba czynnych umów kredytowych to 2,303 mln.

Patrząc na te dane oczywistym wydaje się, że posiadaczy kart kredytowych jest więcej niż osób, które spłacają kredyt hipoteczn, choć oczywiście kwota zobowiązań jest wyższa po stronie osób spłacających zobowiązanie zabezpieczone hipoteką. Spróbujemy jednak odpowiedzieć na pytanie czy samo posiadanie karty kredytowej ma wpływ na udzielenie kredytu hipotecznego, ocenę kredytobiorcy przez bank i jaka jest zależność pomiędzy tymi rozwiązaniami.

Czytając ten tekst dowiesz się:

 • Czym jest karta kredytowa?
 • Od czego zależy zdolność kredytowa?
 • Jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?
 • Czy posiadanie karty kredytowej może utrudnić uzyskanie kredytu hipotecznego?
 • Czy rezygnacja z karty kredytowej może poprawić zdolność kredytową?
 • Jak używać karty kredytowej, aby zbudować pozytywną historię kredytową?

Czym jest karta kredytowa?

Kartę kredytową można w kilku aspektach porównać do kredytu gotówkowego. Dla jej uzyskania trzeba posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Limit kredytowy można otrzymać po złożeniu wniosku online, telefonicznie lub w placówce banku. Wysokość przyznanego limitu zależy od osiąganych dochodów, stałych wydatków, a także dotychczasowej historii kredytowej. Sama procedura wydania karty kredytowej nie jest skomplikowana, a liczba potrzebnych dokumentów finansowych jest ograniczona.

Posiadacz karty kredytowej wykorzystując ją podczas zakupów online czy w sklepach stacjonarnych zaciąga wobec banku zobowiązanie finansowe. Jeśli zadłużenie zostanie spłacone w wymaganym terminie, bank nie naliczy odsetek za korzystanie z pożyczonych pieniędzy. Posiadacz karty może skorzystać z tzw. okresu bezodsetkowego, który w zależności od banku może mieścić się w przedziale 50-60 dni.

W takim przypadku karta kredytowa będzie tańsza niż kredyt gotówkowy, gdzie odsetki naliczane są przez cały okres spłaty zobowiązania. Warto pamiętać, że mechanizm działania limitu na karcie kredytowej odnawia się o kwotę spłaty dokonanej przez jej właściciela. Kredyt gotówkowy regulowany jest natomiast w miesięcznych ratach, które sukcesywnie obniżają kwotę pożyczonego od banku kapitału.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zobowiązania finansowego: kredytu czy pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez bank lub inną instytucję finansową. Banki mają obowiązek weryfikacji bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej osoby ubiegającej się o udzielenie finansowania. Wpływ na zdolność kredytową mają czynniki ilościowe, takie jak:

 • wysokość, jakość i częstotliwość osiąganych dochodów,
 • stałe koszty utrzymania – czynsz za mieszkanie, media, itp.
 • aktualnie posiadane zadłużenie – spłacane kredyty, pożyczki, karty kredytowe itp.

oraz jakościowe:

 • wiek,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • status majątkowy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • dotychczasowa historia kredytowa – czyli terminowość spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Na część elementów podlegających ocenie banku klient nie ma wpływu: np. wieku czy stażu pracy na dzień składania wniosku nie można zmienić. Jednak nad elementami związanymi z finansami, w szczególności w zakresie stałych kosztów utrzymania czy wysokością posiadanego zadłużenia można popracować. Podobnie jest z wypracowaniem dobrej historii kredytowej. Należy przy tym pamiętać, aby za optymalizację swoich kosztów czy za budowę historii kredytowej trzeba zabrać się przynajmniej kilka miesięcy wcześniej.

Jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Karta kredytowa obniża zdolność kredytową, podobnie jak każde inne zobowiązanie finansowe wobec banku czy firmy pożyczkowej. Karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową bez względu na to czy jest stale wykorzystywana, czy leży w szufladzie odłożona na “czarną godzinę”.

Bank weryfikując naszą kondycję finansową zawsze bierze pod uwagę całkowity limit karty kredytowej, więc jeśli jest ona nieużywana, to dobrze pomyśleć o rezygnacji z niej, gdyż w oczach kredytodawcy zmniejsza ona naszą zdolność do spłaty nowego zobowiązania. Analityk kredytowy przeliczając limit karty kredytowej na miesięczne zobowiązanie może posługiwać się nawet 5% stawką, co daje dodatkowe 500 zł obciążenia. Jeśli osoba wnioskująca o kredyt posiada kilka takich kart to mogą one mocno obciążać zdolność kredytową.

Dodatkowo liczy się również sposób korzystania z dostępnego limitu: przede wszystkim ważne są terminy spłaty zadłużenia. Zwrot pożyczonych pieniędzy w okresie bezodsetkowym, zadziała na korzyść osoby starającej się o kredyt, gdyż świadczy o efektywnym zarządzaniu osobistym budżetem.

Natomiast wszystkie płatności po terminie, a w skrajnym przypadku brak spłaty zadłużenia i prowadzone działania windykacyjne, mogą uniemożliwić uzyskanie nowego kredytu czy pożyczki lub wpłynąć na zaostrzenie warunków finansowania – bank może np. zastosować wyższą marżę, prowizję lub poprosić o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia.

Karta kredytowa a kredyt hipoteczny – czy posiadanie karty kredytowej może utrudnić uzyskanie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to zazwyczaj zobowiązania długoterminowe (najczęściej na 25 do 35 lat) i opiewające na wysokie kwoty – średnia wartość kredytu hipotecznego w II kwartale 2023  r. wyniosła w Polsce 366.139 zł. Dlatego udzielenie tak dużego finansowania przez bank wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków przez wnioskodawcę: przede wszystkim zgromadzenia wkładu własnego, zabezpieczenia spłaty zobowiązania pod postacią ustanowienia hipoteki na nieruchomości, no i oczywiście posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Jeśli osoba składająca wniosek o kredyt hipoteczny ma kartę lub karty kredytowe, kredytodawca założy, że klient może potencjalnie wykorzystać cały dostępny limit kredytowy, co zmniejszy jego zdolność do terminowej spłaty wszystkich zobowiązań. Korzystanie z karty kredytowej nie musi być jednak przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Może się okazać, że pozostałe elementy brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności kredytowej są na tyle dobre, że rezygnacja z karty kredytowej nie będzie konieczna.

Mało tego w niektórych przypadkach skorzystanie z kredytu na preferencyjnych warunkach np. z niższą marżą czy zerową prowizją wymaga spełnienia dodatkowych warunków stawianych przez bank. Wśród nich można wymienić konieczność założenia konta osobistego, zapewnienia wpływów wynagrodzenia w określonej wysokości czy właśnie skorzystania z wybranej karty kredytowej.

Czy rezygnacja z karty kredytowej poprawi zdolność kredytową?

Rozwiązanie umowy o kartę kredytową może poprawić zdolność kredytową i wpłynąć na kwotę dostępnego kredytu. Spłata innych zobowiązań finansowych: pożyczek czy kredytów, w tym także karty kredytowej, wpłynie na zmniejszenie aktualnego zadłużenia, a te elementy bank ocenia przy badaniu zdolności kredytowej. Działa tu prosta zasada – im wyższe dochody i niższe koszty (wynikające także posiadania innych zobowiązań finansowych) tym lepiej. Ma to wpływ na wyższy dochód do dyspozycji, który zabezpieczy spłatę nowego kredytu.

Rozwiązanie umowy o kartę kredytową będzie jednak celowe tylko w przypadku terminowej spłaty pożyczonych dzięki niej pieniędzy. Jeśli klient zwracał pieniądze po terminie i dopuszczał się rażących opóźnień w spłacie, wówczas kiepska historia kredytowa może przekreślić marzenia o kupnie własnego mieszkania czy domu przy pomocy kredytu hipotecznego.

Rezygnacja z karty kredytowej opłaca się także, jeśli klient posiada ich więcej niż jedną. W takiej sytuacji rozwiązanie wszystkich obowiązujących umów w tym zakresie, może przełożyć się na lepsze warunki kredytowe i wyższą kwotę kredytu zaproponowaną przez bank.

Karta kredytowa – jak jej używać, aby zbudować pozytywną historię kredytową?

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto odpowiednio wcześniej zadbać o zdolność kredytową i historię kredytową. Trzeba zgromadzić wymagany kapitał na pokrycie wkładu własnego (choć kredyt hipoteczny pod pewnymi warunkami można uzyskać nawet bez wkładu własnego, to jednak własne środki zaangażowane w kupno mieszkania mogą znacząco obniżyć całość kosztów kredytowych), postarać się o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, a także zbudować dobrą historię kredytową, co jest możliwe także przy odpowiednim korzystaniu z karty kredytowej.

W jaki sposób można to zrobić? Wystarczy aktywnie korzystać z karty przy zachowaniu warunków spłaty określonych przez bank. Czyli zaciągnięte zobowiązanie najlepiej spłacić w okresie bezodsetkowym bez żadnych opóźnień. Oczywiście zadłużenie na karcie może być także spłacane poza okresem bezodsetkowym, ale zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez bank. Posiadanie karty kredytowej zadziała pozytywnie w sytuacji, jeśli będzie ona aktywnie wykorzystana przez dłuższy czas np. co najmniej rok.

Zachowanie terminów jest proste: wystarczy stała dyspozycja spłaty karty kredytowej na koncie osobistym. Ważne też jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy, bo nie zawsze uda się uniknąć dodatkowych opłat czy prowizji np. wypłata gotówki za pośrednictwem bankowej karty kredytowej, wiąże się praktycznie zawsze z naliczeniem dodatkowej prowizji i koniecznością zapłaty odsetek.

Warto także zwrócić uwagę jaka jest roczna opłata za użytkowanie karty oraz co zrobić, aby uniknąć takiego kosztu. Często można zrobić to spełniając dodatkowe warunki np. dokonując kilku transakcji bezgotówkowych kartą kredytową każdego miesiąca.

Karta kredytowa a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Prowadzenie rozważań pod kątem karta kredytowa a kredyt hipoteczny dotyczy przede wszystkim zdolności kredytowej potrzebnej do uzyskania finansowania. Korzystanie z karty kredytowej może zadziałać na korzyść, jak i na niekorzyść klienta, który składa wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego. W najlepszej sytuacji będzie osoba, która korzysta z pożyczonych środków i spłaca je w okresie bezodsetkowym. Dzięki czemu nie płaci odsetek i dodatkowo buduje pozytywną historię kredytową.

W takim przypadku karta kredytowa nie będzie obciążeniem, ale narzędziem, które pomoże zbudować w oczach banku obraz rzetelnego kredytobiorcy. Samo rozwiązanie umowy karty kredytowej albo pisemne zobowiązanie się do tego przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny, powinno pomóc w uzyskaniu wyższej kwoty finansowania.

Źródła:

 • https://www.cashless.pl/14090-liczba-kart-1-kw-2023-r

Warto wiedzieć

 1. Posiadanie karty kredytowej w momencie składania wniosku o kredyt hipoteczny obniży zdolność kredytową wnioskodawcy.
 2. Umiejętne korzystanie z karty kredytowej – czyli spłata zobowiązań w okresie bezodsetkowym, pomoże zbudować pozytywną historię kredytową potrzebną do uzyskania kredytu.
 3. Rezygnacja z karty kredytowej przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny poprawi zdolność kredytową.
 4. Z kartą kredytową warto rozstać się przed złożeniem wniosku o kredyt nawet wówczas, jeśli korzystamy z niej sporadycznie.
 5. Czasem decyzja o uzyskaniu karty kredytowej w momencie złożenia wniosku kredytowego może pomóc obniżyć koszty zobowiązania – chodzi o skorzystanie z produktu zaproponowanego przez bank.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy karta kredytowa obniża zdolność kredytową?

  Tak. Badając zdolność kredytową bank sprawdzi stałe zobowiązania wnioskodawcy. Posiadanie karty kredytowej to potencjalna możliwość zaciągnięcia zobowiązania w wysokości ograniczonej limitem – nawet jeśli ten aktualnie nie jest wykorzystywany. Kwota limitu na karcie zostanie potraktowana jako stałe zobowiązanie do spłaty i w ten sposób obniży zdolność kredytową.  

 2. Czy karta kredytowa tworzy historię kredytową?

  Spłata każdego zobowiązania, w tym również karty kredytowej, ma wpływ na budowanie historii kredytowej. Terminowa spłata karty może pomóc zbudować obraz rzetelnego kredytobiorcy i w ten sposób pomóc w zaciągnięciu kredytu gotówkowego czy hipotecznego. 

 3. Czy posiadanie karty kredytowej zwiększa zdolność kredytową?

  Posiadanie karty kredytowej zmniejsza zdolność kredytową osoby wnioskującej o kredyt. 

 4. Co lepiej karta kredytowa czy kredyt?

  Odpowiedź na takie pytanie zależy od indywidualnych potrzeb. Karta kredytowa może być sposobem na dodatkowe pieniądze przez cały rok, nawet bez odsetek w przypadku spłaty zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Kredyt natomiast przyda się zwykle w przypadku większych jednorazowych potrzeb finansowych. 

 5. Czy warto wziąć kredyt na spłatę karty kredytowej?

  Branie kredytu na spłatę innych zobowiązań nie jest dobrym pomysłem, bo może prowadzić do spirali zadłużenia. 

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments