Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty gotówkowe

Nadpłata kredytu gotówkowego. Na czym polega i czy się opłaca? 

Masz kredyt gotówkowy i chcesz szybciej pozbyć się zobowiązania, niż jest to wpisane w umowę? Pomyśl o nadpłacaniu go. Nie musisz posiadać dużego kapitału i spłacać większej części kredytu, wystarczy symbolicznie zwiększyć wysokość rat. Regularne nadpłacanie kredytu pozwoli Ci zmniejszyć dług i wcześniej mieć go z głowy. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, z czym się wiąże spłata kredytu przed terminem.

Jak wynika z raportu BIK, na koniec 2022 r. aż 4,9 mln Polaków miało aktywny kredyt gotówkowy. Nikt nie lubi mieć długów, więc niektórzy kredytobiorcy decydują się na cykliczne zwiększanie wysokości rat albo nadpłacanie kredytów z doskoku – kiedy akurat dostaną zastrzyk gotówki. W ten sposób pomniejszają całkowity koszt kredytu i szybciej go spłacają. Sprawdźmy, na czym polega nadpłata kredytu i czy bank może pobrać za nią prowizję.

Czy da się nadpłacić kredyt gotówkowy?

Zaciągając kredyt gotówkowy, bank przekazuje harmonogram spłat, czyli grafik pokazujący, kiedy i w jakiej wysokości należy spłacać raty. Klienci jednak nieraz chcą dopuścić się odstępstw od tego harmonogramu, czyli spłacać mniejsze lub większe kwoty niż w grafiku. Powszechnie wiadomo, że pierwsza opcja jest niedopuszczalna, ale czy możliwa jest sytuacja w drugą stronę, czyli nadpłacanie kredytu?

Tak, o ile pożyczka spełnia warunki kredytu konsumenckiego.

Do kredytów konsumenckich zalicza się:

 • kredyty i pożyczki do wysokości 255 550 zł,
 • kredyty na kwotę wyższą niż wskazana powyżej, o ile są one przeznaczone na remont domu (lokalu mieszkalnego) i nie są zabezpieczone hipoteką.

Klient, który wziął kredyt konsumencki, jest konsumentem i obowiązują go zapisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Zgodnie z art. 48 ust. 1 wspomnianej ustawy, konsument ma prawo w każdej chwili do nadpłaty kredytu lub spłacenia całości przed terminem określonym w umowie kredytowej.

O co chodzi w nadpłacie kredytu gotówkowego?

Nadpłata kredytu gotówkowego polega na spłacaniu kredytu szybciej, niż wynika to z umowy. Może przybrać formę wpłacania wyższych rat od wpisanych w harmonogram spłat lub robieniu „dopłat” pomiędzy regularnymi ratami. Można też jednorazowo spłacić całość kredytu np. w kilka miesięcy po jego zaciągnięciu. Wszystko zależy od chęci kredytobiorcy, bank nie może mu niczego zabronić.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego zmniejsza jego kapitał, a więc i odsetki, które nalicza się od kapitału pozostałego do spłaty. Nadpłacanie kredytu zawsze skutkuje mniejszym długiem do oddania.

W perspektywie comiesięcznych zobowiązań przekłada się to na:

 • zmniejszenie wysokości rat przy zachowaniu okresu kredytowania takiego, jaki przewiduje umowa albo
 • zachowaniu wysokości rat na tym samym poziomie, podczas gdy zostanie skrócony okres spłaty pożyczki.

Poza zmniejszeniem odsetek bank ma obowiązek zwrócić klientowi część środków z tytułu kosztów ubezpieczenia, prowizji i innych kosztów okołokredytowych.

Zwrot prowizji jest normą od grudnia 2019 r., kiedy to Sąd Najwyższy wydał uchwałę, że zwracane koszty powinny obejmować także ten koszt. Wcześniejsze przepisy były niejasne i banki niechętnie oddawały prowizję. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli pożyczki i spłacili je, zanim zaczęła obowiązywać uchwała, mają prawo domagać się zaległego rozliczenia i zwrotu prowizji. Na mocy art. 118 kodeksu cywilnego przedawnienie tego typu roszczeń następuje po 6 latach.

W przypadku spłaty części kredytu nadpłata jest rozliczana na część zobowiązania, która pozostała do zapłaty. Dopiero gdy dojdzie do spłaty całości, bank ostatecznie przeliczy kredyt i jeśli wyjdzie nadwyżka, zwróci ją klientowi przelewem na wskazany rachunek.

Ile kosztuje nadpłata kredytu gotówkowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim (art. 50) daje bankom prawo do pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Mogą ją naliczać tylko wtedy, gdy:

 • prowizja jest wpisana do umowy kredytowej,
 • w chwili nadpłaty stopa oprocentowania kredytu jest stała,
 • kwota kredytu pozostała do spłaty w ciągu kolejnych 12-tu miesięcy przewyższa trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS w grudniu poprzedzającym rok spłaty kredytu.

Jednocześnie przepisy nakładają limity w wysokości prowizji do wysokości:

 • 1% – gdy między rzeczywistą spłatą a terminem spłaty z umowy jest ponad 12 miesięcy różnicy,
 • 0,5% – kiedy okres ten wynosi mniej niż rok.

W praktyce niemal wszystkie banki nie pobierają prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego.

Jak wygląda nadpłata kredytu gotówkowego w wybranych bankach?

Poniżej wyjaśniam, w jaki sposób nadpłacać kredyt gotówkowy w kilku popularnych bankach. Po zapłaceniu całości zobowiązania, banki mają 14 dni na podliczenie wszystkiego i zwrócenie klientowi nadpłaconej części.

Nadpłata kredytu gotówkowego w Pekao S.A.

W banku Pekao S.A. („z żubrem”) wystarczy wpłacić kwotę przewyższającą ratę kredytu, a zostanie ona zaliczona jako nadpłata. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków. W przypadku spłaty całości kredytu bank automatycznie go rozliczy i zwróci ewentualną nadwyżkę.

Nadpłata kredytu gotówkowego w Alior Banku

Alior Bank to kolejna instytucja umożliwiająca łatwe nadpłaty kredytu gotówkowego. Alior Bank pozwala po prostu wpłacić wybraną kwotę na rachunek kredytowy. Sposób rozliczenia nadpłaty zależy od daty zawarcia umowy. Przy umowach podpisanych 20.10.2019 r. i później domyślnie zostaną obniżone raty, a czas trwania umowy pozostanie niezmienny. Klient ma prawo to zmienić, składając dyspozycję na infolinii lub w oddziale.

Nadpłata kredytu gotówkowego w ING Banku Śląskim

Nadpłacenie kredytu w ING Banku Śląskim nie wymaga złożenia odpowiedniej dyspozycji. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej, wybrać zakładkę Kredyty, a następnie Nadpłać kredyt. Nadpłata automatycznie pomniejszy przyszłe raty, ale klient może wybrać zamiast tego skrócenie okresu kredytowania. W tym celu powinien skontaktować się z infolinią.

Nadpłata kredytu gotówkowego w PKO BP

Przed zrobieniem nadpłaty w banku PKO PB należy złożyć wniosek przez serwis internetowy. Po zalogowaniu trzeba wejść kolejno w: Moje produkty -> Pożyczki i kredyty -> Dyspozycje i zaświadczenia -> Wcześniejsza spłata pożyczki. Otworzy się formularz z polami do wypełnienia: wysokością nadpłaty i terminem jej wykonania.

Nadpłata kredytu gotówkowego w Banku Millenium

W Banku Millenium nadpłatę kredytu można zrobić w serwisie Millenet. Należy kliknąć Moje finanse, a następnie Kredyty. Wcześniejsze spłacenie kredytu skutkuje niższymi ratami z zachowaniem okresu kredytowania lub ratami tej samej wysokości, ale za to przez krótszy okres. Klient może wybrać, co jest dla niego korzystniejsze, ale jeśli nie podejmie decyzji, bank wdroży pierwszą opcję.

Nadpłata kredytu gotówkowego w mBank

Aby nadpłacić kredyt gotówkowy w mBanku, trzeba zadzwonić na infolinię lub złożyć dyspozycję w oddziale lub przez serwis internetowy. Przy okazji należy wybrać, czy nadpłata ma skutkować skróceniem okresu kredytowania, czy zmniejszeniem wysokości rat.

Nadpłata kredytu gotówkowego w Santander Bank Polska

Nadpłaty kredytu w Santander Bank Polska nie trzeba ani nigdzie zgłaszać, ani wykonywać w żaden określony sposób. Można ją zlecić przez aplikację jako płatność „zwykłej” raty, wpisując w okienko wyższą kwotę, niż wynika to z harmonogramu spłat.

Nadpłata kredytu gotówkowego w BNP Paribas

W BNP Paribas nadpłatę kredytu gotówkowego należy przelewać na odrębny rachunek kredytowy. Nazywa się on Rachunek do przedterminowej spłaty, a numer konta wpisany jest do umowy.

Nadpłata kredytu gotówkowego w Credit Agricole

Nadpłaty kredytu hipotecznego w Credit Agricole można dokonać w placówce banku lub przez bankowość internetową. Po zalogowaniu się należy wejść w zakładkę Kredyty, kliknąć właściwą pożyczkę, wybrać informacje o kredycie i wejść w opcję Nadpłać kredyt.

We wszystkich wymienionych wyżej bankach nadpłaty kredytu gotówkowego są darmowe, tzn. instytucje nie pobierają od nich prowizji.

Na mocy art. 48 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim bank nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania o niej przez klienta. Oznacza to, że klient ma prawo po prostu wpłacić większą kwotę na rachunek kredytowy, a bank ma obowiązek rozliczyć to jako nadpłatę.

Składanie dyspozycji (jak w PKO BP) czy wykonywanie przelewów przez specjalne funkcje w aplikacji (jak w ING) są zatem rekomendacjami banków, pomagającymi im zarządzać finansami swoich klientów. Z punktu widzenia prawa wystarczy, że na koncie kredytowym pojawi się nadwyżka, a bank musi ją rozliczyć w ramach nadpłaty.

Jakie są plusy i minusy nadpłaty kredytu gotówkowego?

Wcześniejsza spłata zobowiązania zdecydowanie ma więcej zalet niż wad. Poniżej kilka argumentów przemawiających za tym, że nadpłacanie kredytu gotówkowego się opłaca:

 • oszczędność pieniędzy – bank naliczy niższe odsetki i jednocześnie zwróci koszty okołokredytowe,
 • skrócenie okresu kredytowania – czyli wcześniejsze pozbycie się długu i uzyskanie swobody finansowej,
 • pozytywny wpływ na zdolność kredytową – banki wyliczają możliwości kredytowe na podstawie aktualnych wpływów i wydatków klienta. Jeśli ten nie posiada zobowiązań w postaci rat, jego zdolność kredytowa jest wyższa. To kwestia, o której się nie myśli, ale jest ważna w przypadku osób, które w przyszłości planują skorzystać np. z kredytu hipotecznego.

Przykład: Joanna zaciągnęła kredyt gotówkowy w wysokości 80 000 zł. Harmonogram przewidywał spłatę przez 8 lat, ale Joanna, poprzez regularne nadpłaty zobowiązania, spłaciła go w 4 lata. Dzięki temu szybciej uzyskała zdolność kredytową, która pozwala wziąć jej kredyt hipoteczny na wymarzony dom.

Jeśli mówimy ekonomicznych minusach z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, to takowe nie istnieją. Banki co prawda mogą pobierać prowizję za nadpłaty, ale praktycznie żaden tego nie robi. Co więcej – jeśli w którymś zmieni się regulamin i zostanie wprowadzona prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty, to nie może ona być wyższa niż odsetki, które byłyby naliczone przy zachowaniu uzgodnionego w umowie terminu spłaty kredytu.

Jakie oszczędności może przynieść nadpłata kredytu gotówkowego?

Na oszczędności, które przyniesienie wcześniejsza spłata kredytu wpływ mają:

 • wysokość kredytu,
 • oprocentowanie kredytu,
 • wysokość prowizji i innych kosztów okołokredytowych,
 • czas do zakończenia umowy, w którym klient rozpocznie nadpłacanie kredytu gotówkowego.

Im kredyt gotówkowy jest wyższy, wyżej oprocentowany i z wyższymi kosztami okołokredytowymi, tym więcej pieniędzy można zaoszczędzić, spłacając go wcześniej. Duże znaczenie ma też okres, kiedy kredytobiorca zacznie nadpłacanie. Jeżeli będzie to pod koniec trwania umowy, oszczędności będą niższe.

Z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego nie można stracić, a w większości przypadków zyskuje się. Najgorszy scenariusz jest taki, że poniesione koszty będą takie same, jakby zobowiązanie było spłacone w terminie przewidziany umową.

Na stronie UKOiK znajduje się kalkulator nadpłaty kredytu, w którym można orientacyjnie sprawdzić, jaki zwrot prowizji i innych kosztów przysługuje przy wcześniejszej spłacie. Kalkulator można znaleźć w tym miejscu.

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Patrząc pod kątem czysto finansowym, spłata kredytu przed terminem jest niemal zawsze opłacalna. Ale warto podejść do tematu rozważnie i zastanowić się dwa razy przed zrobieniem nadpłaty.

Nadpłacanie kredytu gotówkowego z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli na nadwyżki mają pójść ostatnie oszczędności. W takiej sytuacji lepiej spłacać zobowiązanie zgodnie z harmonogramem a zgromadzone środki zachować na tzw. czarną godzinę.

Wcześniejsza spłata kredytu to dobra opcja dla osób ze stabilną sytuacją zarobkową i większymi oszczędnościami. Kredytobiorcy, dla których nadpłaty oznaczają całkowite wyczyszczenie skarbonki, mogą popaść w tarapaty finansowe zamiast zaoszczędzić.

 

Źródła:

 1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/att/2385272
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf
 3. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2045-19.pdf
 4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Warto wiedzieć

 • Każdy klient może w dowolnej chwili nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt gotówkowy. Banki mają prawo naliczać prowizję za wcześniejszą spłatę, ale niemal wszystkie nie robią tego.
 • Z tytułu nadpłaty kredytu gotówkowego pomniejszane są odsetki do zapłaty. Po całkowitym spłaceniu zobowiązania bank musi dodatkowo rozliczyć i zwrócić koszty okołokredytowe.
 • Wcześniejsze spłaty oznaczają skrócenie okresu kredytowania albo zmniejszenie rat. Klienci z reguły mogą wybrać opcję korzystniejszą dla siebie.
 • Powody, dla których warto nadpłacać kredyt gotówkowy to: zmniejszenie kwoty do oddania i szybsze zwiększenie zdolności kredytowej.
 • Nie zalecamy robienia nadpłat, jeśli mają one „skonsumować” wszystkie posiadane oszczędności.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy opłaca się nadpłacać kredyt gotówkowy przy wysokiej inflacji?

  Przy wysokiej inflacji dochodzi do dewaluacji kredytu. To znaczy, że choć nominalnie wartość kredytu jest taka sama, to przeciętny kredytobiorca będzie coraz mniej odczuwał uciążliwość rat. Jeśli inflacja będzie rosła, to rata kredytu będzie stanowiła coraz mniejszy procent dochodów, a więc łatwiej będzie ją spłacić. Zakładając, że tak się stanie, nie opłaca się nadpłacać kredytu, ale przy obecnym stanie gospodarki tak naprawdę nie można z całą pewnością powiedzieć, co przyniesie przyszłość.

 2. Na co zwracać uwagę przy nadpłacie kredytu gotówkowego?

  Przede wszystkim należy się upewnić, że bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę. Nie trzeba się przejmować, jeśli dokonało się nadpłaty niezgodnie z wytycznymi banku. O ile środki wpłyną na rachunek kredytowy, bank ma obowiązek rozliczyć je jako nadpłatę. 

 3. W którym dniu najlepiej nadpłacać kredyt gotówkowy? 

  Najlepiej dokonywać nadpłat w tym samym dniu, w którym przypadają spłaty regularnych rat. W ten sposób unika się naliczania odsetek za kolejny miesiąc.

 4. Jak zmieni się rata kredytu gotówkowego po nadpłacie?

  Rata kredytu może w ogóle się nie zmienić, o ile klient wybierze (lub taka jest domyślna opcja w banku) utrzymanie dotychczasowej wysokości rat przy skróceniu okresu kredytowania. Jednakże nadpłaty pomniejszą ostateczną kwotę, którą trzeba będzie zwrócić bankowi.

 5. Czy nadpłata kredytu gotówkowego zmniejsza odsetki? 

  Nadpłaty pomniejszają kapitał, czyli tę część kredytu, która stanowi środki pożyczone przez bank. Nadpłata kapitału kredytu gotówkowego sprawia, że jest go do spłaty coraz mniej, a przez to i odsetki są niższe.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
to ja
to ja
1 miesiąc temu

Dziękuję serdecznie. Zaczynam nadpłacac kredyt po troszeczku i teraz już rozumiem, że ma to sens.